REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2648

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 5 grudnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych]

W rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie stypendiów sportowych (Dz. U. poz. 1298) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 6, w § 8 w ust. 1 oraz w § 9 w ust. 1 wyrazy „Polski Komitet Paraolimpijski” zastępuje się wyrazami „Polski Komitet Paralimpijski”;

2) w § 2 w pkt 9, w § 5 w ust. 2 oraz w § 7 w ust. 4 użyte w różnym przypadku wyrazy „paraolimpijskie” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „paralimpijskie”;

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Członek kadry narodowej, który uczestniczył we współzawodnictwie sportowym objętym programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paralimpijskich lub igrzysk głuchych, może otrzymać stypendium, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy:

1) jeżeli w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paralimpijskich lub igrzyskach głuchych zajął:

a) 1 miejsce - do wysokości 5,50-krotności podstawy określonej w art. 32 ust. 1b ustawy, zwanej dalej „podstawą”,

b) 2 miejsce - do wysokości 5,00-krotności podstawy,

c) 3 miejsce - do wysokości 4,50-krotności podstawy,

d) 4 miejsce - do wysokości 3,50-krotności podstawy,

e) 5 miejsce - do wysokości 3,00-krotności podstawy,

f) 6 miejsce - do wysokości 2,80-krotności podstawy,

g) 7 miejsce - do wysokości 2,50-krotności podstawy,

h) 8 miejsce - do wysokości 2,00-krotności podstawy;

2) jeżeli w mistrzostwach świata w kategorii seniorów zajął:

a) 1 miejsce - do wysokości 4,00-krotności podstawy,

b) 2 miejsce - do wysokości 3,60-krotności podstawy,

c) 3 miejsce - do wysokości 3,20-krotności podstawy,

d) 4 miejsce - do wysokości 2,60-krotności podstawy,

e) 5 miejsce - do wysokości 2,40-krotności podstawy,

f) 6 miejsce - do wysokości 2,20-krotności podstawy,

g) 7 miejsce - do wysokości 2,00-krotności podstawy,

h) 8 miejsce - do wysokości 1,80-krotności podstawy;

3) jeżeli w mistrzostwach Europy w kategorii seniorów zajął:

a) 1 miejsce - do wysokości 2,50-krotności podstawy,

b) 2 miejsce - do wysokości 2,20-krotności podstawy,

c) 3 miejsce - do wysokości 2,00-krotności podstawy,

d) 4 miejsce - do wysokości 1,80-krotności podstawy,

e) 5 miejsce - do wysokości 1,50-krotności podstawy,

f) 6 miejsce - do wysokości 1,30-krotności podstawy,

g) 7 miejsce - do wysokości 1,00-krotności podstawy,

h) 8 miejsce - do wysokości 0,80-krotności podstawy;

4) jeżeli uzyskał kwalifikację olimpijską, paralimpijską lub kwalifikację do igrzysk głuchych:

a) przy kwalifikacji imiennej - do wysokości 1,80-krotności podstawy,

b) przy kwalifikacji dla kraju - stypendium dla zawodników, którzy uzyskali kwalifikację, w kwocie do wysokości 1,00-krotności podstawy;

5) jeżeli w mistrzostwach świata w kategorii młodzieżowców zajął:

a) 1 miejsce - do wysokości 1,80-krotności podstawy,

b) 2 miejsce - do wysokości 1,40-krotności podstawy,

c) 3 miejsce - do wysokości 1,20-krotności podstawy,

d) 4, 5 lub 6 miejsce - do wysokości 0,80-krotności podstawy;

6) jeżeli w mistrzostwach Europy w kategorii młodzieżowców zajął:

a) 1 miejsce - do wysokości 1,30-krotności podstawy,

b) 2 miejsce - do wysokości 1,00-krotności podstawy,

c) 3 miejsce - do wysokości 0,80-krotności podstawy,

d) 4, 5 lub 6 miejsce - do wysokości 0,60-krotności podstawy;

7) jeżeli w mistrzostwach świata w kategorii juniorów zajął:

a) 1 miejsce - do wysokości 1,40-krotności podstawy,

b) 2 miejsce - do wysokości 1,20-krotności podstawy,

c) 3 miejsce - do wysokości 1,00-krotności podstawy;

8) jeżeli w mistrzostwach Europy w kategorii juniorów zajął:

a) 1 miejsce - do wysokości 1,00-krotności podstawy,

b) 2 miejsce - do wysokości 0,80-krotności podstawy,

c) 3 miejsce - do wysokości 0,60-krotności podstawy.”.

§ 2. [Przepis przejściowy]

Do spraw:

1) wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2) wszczętych na podstawie wniosku złożonego od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia o przyznanie stypendium za wyniki sportowe osiągnięte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

3) dotyczących stypendiów przyznanych za wyniki sportowe osiągnięte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Minister Sportu i Turystyki: D. Dmowska-Andrzejuk


1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2597).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-06
  • Data wejścia w życie: 2024-01-01
  • Data obowiązywania: 2024-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA