REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 299

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 lutego 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 261) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 483 i 1653) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) 676 zł - na obszarze ONW typu specyficznego strefy II, w którym co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m., jeżeli rolnik jest posiadaczem zwierząt gatunków:

a) alpaki (Vicugna pacos),

b) bydło domowe (Bos taurus) oraz bawoły domowe (Bubalus bubalis),

c) daniele (Dama dama),

d) gęsi (Anserinae),

e) jelenie szlachetne (Cervus elaphus),

f) konie (Equus caballus),

g) kozy (Capra hircus),

h) lamy (Lama glama),

i) muły (Equus mule),

j) osły (Equus asinus),

k) owce (Ovis aries)

- których liczba w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) wynosi co najmniej 0,3 DJP na hektar wszystkich użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika;”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) 829 zł - na obszarze ONW typu górskiego, jeżeli rolnik jest posiadaczem zwierząt gatunków wymienionych w pkt 5, których liczba w przeliczeniu na DJP wynosi co najmniej 0,3 DJP na hektar wszystkich użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika.”;

2) w § 4 w ust. 5 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- których liczba w przeliczeniu na DJP wynosi co najmniej 0,3 DJP na hektar wszystkich użytków rolnych.”.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Do przyznawania pomocy finansowej w ramach płatności dla obszarów określonych w § 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały one wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2024 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: C. Siekierski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA