REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-670/17 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 27 lutego 2019 r. - Republika Grecka/Komisja Europejska (Odwołanie - Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) - Sekcja Orientacji - Zmniejszenie pomocy finansowej - Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 - Program operacyjny - Korekty finansowe - Artykuł 39 - Podstawa prawna - Przepisy przejściowe)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-9/18: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 28 lutego 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Karlsruhe - Niemcy) - postępowanie karne przeciwko Detlefowi Meynowi (Odesłanie prejudycjalne - Transport - Dyrektywa 2006/126/WE - Wzajemne uznawanie praw jazdy - Odmowa uznania prawa jazdy wydanego w innym państwie członkowskim - Uprawnienie do kierowania pojazdami ustalone na podstawie prawa jazdy)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-14/18 P: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 28 lutego 2019 r. - Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda./Komisja Europejska (Odwołanie - Klauzula arbitrażowa - Artykuł 272 TFUE - Pojęcie „skargi o ustalenie istnienia stosunku prawnego lub prawa” - Artykuł 263 TFUE - Pojęcie „decyzji administracyjnej” - Umowa o udzielenie dotacji zawarta w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (KIP) (2007 - 2013) - Sprawozdanie z audytu stwierdzające brak kwalifikowalności niektórych poniesionych wydatków)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-202/18 i C-238/18: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 lutego 2019 r. - Ilmārs RimšÄ“vičs (C-202/18), Europejski Bank Centralny (EBC) (C-238/18)/Republika Łotewska (Europejski System Banków Centralnych - Skarga oparta na art. 14.2 akapit drugi statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego - Wydana przez organ krajowy decyzja zawieszająca prezesa krajowego banku centralnego w obowiązkach)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-278/18: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 28 lutego 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo - Portugalia) - Manuel Jorge Sequeira Mesquita/Fazenda Pública (Odesłanie prejudycjalne - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Szósta dyrektywa 77/388/EWG - Zwolnienie - Artykuł 13 część B lit. b) - Dzierżawa i najem nieruchomości - Pojęcie - Umowa przekazania uprawy gruntów rolnych obsadzonych winoroślą)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-771/18: Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2018 r. - Komisja Europejska/Węgry

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-777/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgry) w dniu 11 grudnia 2018 r. - WO/Vas Megyei Kormányhivatal

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-807/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (Węgry) w dniu 20 grudnia 2018 r. - Telenor Magyarország Zrt./Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-811/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Hiszpania) w dniu 21 grudnia 2018 r. - KA/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) i Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa C-836/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Hiszpania) w dniu 28 grudnia 2018 r. - Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real/RH

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-21/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Niderlandy) w dniu 15 stycznia 2019 r. - postępowanie karne przeciwko XN

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa C-22/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Niderlandy) w dniu 15 stycznia 2019 r. - postępowanie karne przeciwko YO

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa C-23/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Niderlandy) w dniu 15 stycznia 2019 r. - postępowanie karne przeciwko P.F. Kamstra Recycling

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa C-24/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad voor Vergunningsbetwistingen (Belgia) w dniu 15 stycznia 2019 r. - A, B, C, D, E/Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa C-39/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (Węgry) w dniu 23 stycznia 2019 r. - Telenor Magyarország Zrt./Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa C-40/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgierski) w dniu 23 stycznia 2019 r. - EY/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa C-42/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) w dniu 24 stycznia 2019 r. - SONAECOM, SGPS, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa C-43/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalia) w dniu 24 stycznia 2019 r. - Vodafone Portugal - ComunicaçĂľes Pessoais, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa C-66/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Saarbrücken (Niemcy) w dniu 29 stycznia 2019 r. - JC/Kreissparkasse Saarlouis

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa C-67/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgry) w dniu 21 stycznia 2019 r. - KD/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa C-73/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen (Belgia) w dniu 31 stycznia 2019 r. - Belgische Staat, reprezentowane przez Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse handel, Belgische Staat, reprezentowane przez Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie, Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie/Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa C-176/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 12 grudnia 2018 r. w sprawie T-691/14, Servier i in./Komisja, wniesione w dniu 22 lutego 2019 r. przez Komisję Europejską

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa C-201/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 12 grudnia 2018 r. w sprawie T-691/14, Servier i in./Komisja, wniesione w dniu 28 lutego 2019 r. przez Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa C-207/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 12 grudnia 2018 r. w sprawie T-677/14, Biogaran/Komisja, wniesione w dniu 28 lutego 2019 r. przez Biogaran

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-289/15: Wyrok Sądu z dnia 6 marca 2019 r. - Hamas/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w ramach walki z terroryzmem - Zamrożenie środków finansowych - Możliwość zakwalifikowania władz państwa trzeciego jako właściwej władzy w rozumieniu wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB - Podstawa faktyczna decyzji o zamrożeniu środków finansowych - Obowiązek uzasadnienia - Błąd w ocenie - Prawo własności)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

REKLAMA