REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-161/19: Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2019 r. - Komisja Europejska/Republika Austrii

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa C-164/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 12 grudnia 2018 r. w sprawie T-701/14, Niche Generics/Komisja, wniesione w dniu 22 lutego 2019 r. przez Niche Generics Ltd

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-165/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 13 grudnia 2018 r. w sprawie T-851/14, Slovak Telekom/Komisja, wniesione w dniu 22 lutego 2019 r. przez Slovak Telekom, a.s.

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa C-166/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 12 grudnia 2018 r. w sprawie T-705/14, Unichem Laboratories/Komisja, wniesione w dniu 22 lutego 2019 r. przez Unichem Laboratories Ltd

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-173/19 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 13 grudnia 2018 r. w sprawie T-890/16 Scandlines Danmark i Scandlines Deutschland/Komisja, wniesione w dniu 25 lutego 2019 r. przez Scandlines Danmark ApS i Scandlines Deutschland GmbH

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa C-174/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 13 grudnia 2018 r. w sprawie T-630/15, Scandlines Danmark i Scandlines Deutschland/Komisja, wniesione w dniu 25 février 2019 r. przez Scandlines Danmark ApS i Scandlines Deutschland GmbH

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa C-175/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 13 grudnia 2018 r. w sprawie T-631/15 Stena Line Scandinavia/Komisja, wniesione w dniu 25 lutego 2019 r. przez Stena Line Scandinavia AB

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa C-183/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 13 grudnia 2018 r. w sprawie T-290/16, Fruits de Ponent/Komisja, wniesione w dniu 22 lutego 2019 r. przez Fruits de Ponent, S.C.C.L.

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-716/14: Wyrok Sądu z dnia 7 marca 2019 r. - Tweedale/EFSA (Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dokumenty dotyczące badań toksyczności przeprowadzonych w ramach odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat - Częściowa odmowa dostępu - Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych - Nadrzędny interes publiczny - Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 - Pojęcie informacji mających związek z emisjami do środowiska)

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-135/15: Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2019 r. - Włochy/Komisja (EFRG - Wydatki wyłączone z finansowania - Wydatki poniesione przez Włochy - Tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego - Rozporządzenie (WE) nr 320/2006 - Rozporządzenie (WE) nr 968/2006 - Rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 - Termin 24 miesięcy - Pojęcie „wieloletniego środka” - Warunki przyznania pomocy na restrukturyzację - Pojęcie „urządzeń produkcyjnych” - Kwalifikacja silosów - Pojęcie „całkowitego demontażu” - Załącznik 2 do dokumentu VI/5330/97 - Trudności w wykładni przepisów prawa Unii - Lojalna współpraca - Uzasadnione oczekiwania - Ne bis in idem - Premie ubojowe - Działania informacyjno-promocyjne dotyczące produktów rolnych - Opóźnienia w płatnościach - Dowód istnienia szczególnych warunków w zarządzaniu - Równość traktowania - Błąd w tłumaczeniu w jednej z wersji językowych rozporządzenia Unii - Możliwość przypisania korekty finansowej państwu członkowskiemu)

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-139/15: Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2019 r. - Węgry/Komisja (Sekcja Gwarancji EFOGR - EFRG - Cukier - Tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie Europejskiej - Rozporządzenie (WE) nr 320/2006 - Rozporządzenie (WE) nr 968/2006 - Wydatki wyłączone z finansowania - Wydatki poniesione na Węgrzech - Warunki przyznania pomocy na całkowity demontaż urządzeń produkcyjnych oraz pomocy na częściowy demontaż - Pojęcie „urządzeń produkcyjnych” - Ocena używania silosów w momencie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie pomocy - Pojęcie „całkowitego demontażu” - Załącznik 2 do dokumentu VI/5330/97 - Trudności dotyczące wykładni przepisów Unii - Lojalna współpraca)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-156/15: Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2019 r. - Francja/Komisja (EFRG i EFRROW - Wydatki wyłączone z finansowania - Wydatki poniesione przez Francję - System pomocy obszarowej - Gwarancje proceduralne - Rozporządzenie (WE) nr 885/2006 - Pojęcie „trwałych użytków zielonych” - Rozporządzenie (WE) nr 1120/2009 - Krajowy system kontroli oparty na definicji obszarów upraw paszowych niezgodnej z rozporządzeniem - Wyłączenie całości wydatków - Proporcjonalność - Program rozwoju obszarów wiejskich we Francji kontynentalnej - Środki wsparcia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich - Obszary o niekorzystnych warunkach naturalnych - Rozporządzenie (WE) nr 1975/2006 - Rozporządzenie (UE) nr 65/2011 - Ryczałtowa korekta finansowa - Kontrole na miejscu - Kryterium obsady - Liczenie zwierząt - Tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego - Rozporządzenie (WE) nr 320/2006 - Rozporządzenie (WE) nr 968/2006 - Warunki przyznania pomocy restrukturyzacyjnej - Pojęcie „urządzeń produkcyjnych” - Ocena używania silosów w momencie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie pomocy - Pojęcie „całkowitego demontażu” - Proporcjonalność - Równość traktowania - Załącznik 2 do dokumentu VI/5330/97)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-730/16: Wyrok Sądu z dnia 13 marca 2019 r. - Espírito Santo Financial Group/EBC (Dostęp do dokumentów - Decyzja 2004/258/WE - Dokumenty dotyczące decyzji EBC z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie Banco Espírito Santo SA - Częściowa odmowa dostępu - Wyjątek dotyczący poufności obrad organów decyzyjnych EBC - Wyjątek dotyczący polityki finansowej, pieniężnej lub gospodarczej Unii lub państwa członkowskiego - Wyjątek dotyczący stabilności systemu finansowego w Unii lub w państwie członkowskim - Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych - Wyjątek dotyczący dokumentów na użytek wewnętrzny - Obowiązek uzasadnienia)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-799/16: Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2019 r. - Xiaomi/EUIPO - Dudingen Develops (MI) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego MI - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy MI - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 rozporządzenia 2017/1001)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-837/16: Wyrok Sądu z dnia 7 marca 2019 r. - Szwecja/Komisja (REACH - Decyzja Komisji zezwalająca na wykorzystanie żółtego sulfochromianu ołowiu i czerwonego chromianu, molibdenianu i siarczanu ołowiu - Artykuł 60 ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 - Badanie niedostępności rozwiązań alternatywnych - Naruszenie prawa)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-59/17: Wyrok Sądu z dnia 7 marca 2019 r. - L/Parlament (Służba publiczna - Akredytowany asystent parlamentarny - Rozwiązanie umowy - Utrata zaufania - Działalność dodatkowa - Oczywisty błąd w ocenie - Żądanie zapłaty zadośćuczynienia)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-329/17: Wyrok Sądu z dnia 7 marca 2019 r. - Hautala i in./EFSA (Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dokumenty dotyczące badań nad rakotwórczością substancji przeprowadzonych w ramach odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosatu - Częściowa odmowa dostępu - Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych - Nadrzędny interes publiczny - Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 - Pojęcie informacji dotyczących emisji do środowiska)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-446/17: Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2019 r. - TK/Parlament (Służba publiczna - Personel tymczasowy - Zmiana w zakresie zadań - Pojęcie zatrudnienia - Zaproszenie na rozmowę - Pojęcie procedury - Zarzut stosowania mobbingu - Wniosek o udzielenie wsparcia - Odpowiedzialność - Krzywda)

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-798/17: Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2019 r. - De Masi i Varoufakis/EBC (Dostęp do dokumentów - Decyzja 2004/258/CE - Dokument zatytułowany „Odpowiedzi na pytania dotyczące wykładni art. 14.4 protokołu w sprawie statutu ESBC i EBC” - Odmowa dostępu - Wyjątek dotyczący ochrony doradztwa prawnego - Wyjątek dotyczący ochrony dokumentów przeznaczonych do użytku wewnętrznego - Nadrzędny interes publiczny)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprawa T-26/18: Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2019 r. - Francja/Komisja (EFRG i EFRROW - Wydatki wyłączone z finansowania - Wydatki poniesione przez Francję - Jednorazowe i ryczałtowe korekty finansowe - System pomocy obszarowej - System identyfikacji działek rolnych - Określenie obszarów kwalifikowalnych - Utrzymanie gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska - Elementy krajobrazu - Wrzosowiska służące do wypasu - Krajowy system kontroli oparty na nieprawidłowej definicji obszarów kwalifikowalnych - Proporcjonalność - Obowiązek uzasadnienia - Rozliczenie zgodności - Najbardziej prawdopodobny poziom błędu - Naruszenie prawa)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-106/18: Wyrok Sądu z dnia 7 marca 2019 r. - Laverana/EUIPO - Agroecopark (VERA GREEN) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego VERA GREEN - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy LAVERA - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-297/18: Wyrok Sądu z dnia 13 marca 2019 r. - Wirecard Technologies/EUIPO - Striatum Ventures (supr) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy supr - Wcześniejszy słowny znak towarowy Beneluksu Zupr - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 60 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-463/18: Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2019 r. - Novartis/EUIPO (SMARTSURFACE) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego SMARTSURFACE - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001 - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Sprawa T-326/18: Postanowienie Sądu z dnia 8 marca 2019 r. - Herrero Torres/EUIPO - DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES - Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy Carajillo - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/2001 - Skarga prawnie oczywiście bezzasadna)

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Sprawa T-125/19: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2019 r. - Clem & Jo Optique/EUIPO - C&A (C&J)

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

REKLAMA