REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-719/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Włochy) w dniu 15 listopada 2018 r. - Vivendi SA / AutoritĂ  per le Garanzie nelle Comunicazioni

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-760/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Monomeles Protodikeio Lasithiou (Grecja) w dniu 4 grudnia 2018 r. - M.V. i in. / Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) „Dimos Agiou Nikolaou”

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-827/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Kamenz (Niemcy) w dniu 24 grudnia 2018 r. - MC / ND

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-17/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 10 stycznia 2019 r. - Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-19/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Belgia) w dniu 11 stycznia 2019 r. - Państwo Belgijskie / Pantochim SA, w likwidacji

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-29/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundessozialgericht (Niemcy) w dniu 16 stycznia 2019 r. - ZP / Bundesagentur für Arbeit

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-30/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen (Szwecja) w dniu 10 stycznia 2019 r. - Diskrimineringsombudsmannen / Braathens Regional Aviation AB

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-35/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de première instance de Liège (Belgia) w dniu 21 stycznia 2019 r. -BU / Państwo belgijskie

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-46/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 15 listopada 2018 r. w sprawie T-316/14, Kurdistan Workers’ Party (PKK) / Rada, wniesione w dniu 25 stycznia 2019 r. przez Radę Unii Europejskiej

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-69/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 19 listopada 2018 r. w sprawie T-661/16, Credito Fondiario/SRB, wniesione w dniu 29 stycznia 2019 r. przez Credito Fondiario SpA

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-157/17: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 12 grudnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden - Niderlandy) - X / Staatssecretaris van Financiën, przy udziale: Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Loyens Loeff NV

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-76/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 11 grudnia 2018 r. - Komisja Europejska / Republika Austrii, popierana przez: Republikę Francuską

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-77/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 11 grudnia 2018 r. - Komisja Europejska / Republika Austrii, popierana przez: Republikę Francuską

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-79/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 11 grudnia 2018 r. - Komisja Europejska / Republika Austrii, popierana przez Republikę Francuską

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-206/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 11 grudnia 2018 r. - Komisja Europejska / Rzeczpospolita Polska, popierana przez: Królestwo Belgii, Republikę Francuską

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-487/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 17 grudnia 2018 r. - Komisja Europejska / Republika Austrii

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-685/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 21 grudnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) - Irlandia) - Minister for Justice and Equality / ND

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-177/16: Wyrok Sądu z dnia 5 lutego 2019 r. - Mema / CPVO (Braeburn 78 (11078)) Odmiany roślin - Wniosek o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin dla odmiany Braeburn 78 (11078) - Wyznaczenie innego urzędu badającego - Zakres badania przeprowadzanego przez izbę odwoławczą - Obowiązek uzasadnienia

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-487/16: Wyrok Sądu z dnia 7 lutego 2019 r. - Arango Jaramillo i in. / EBI Służba publiczna - Personel EBI - Emerytury i renty - Nowelizacja z 2008 r. - Podwyżka stóp procentowych składek - Kolejne rozliczenia wynagrodzenia - Brak niekorzystnego aktu - Niedopuszczalność

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-11/17: Wyrok Sądu z dnia 7 lutego 2019 r. - RK/Rada Służba publiczna - Urzędnicy - Artykuł 42c regulaminu pracowniczego - Skierowanie na urlop w interesie służby - Równość traktowania - Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek - Oczywisty błąd w ocenie - Prawo do bycia wysłuchanym - Obowiązek staranności - Odpowiedzialność

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-117/17: Wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2019 r. - Proximus / Rada Zamówienia publiczne na usługi - Procedura negocjacyjna - Najkorzystniejsza ekonomicznie oferta - Odrzucenie oferty jednego z oferentów - Zakres uznania instytucji zamawiającej - Zgodność z prawem metody oceny - Zasada należytego zarządzania finansami

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-166/17: Wyrok Sądu z dnia 22 stycznia 2019 r. - EKETA / Komisja Klauzula arbitrażowa - Umowa Sensation zawarta w ramach szóstego programu ramowego - Koszty kwalifikowalne - Nota obciążeniowa wystawiona przez stronę pozwaną z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek - Wiarygodność arkuszy czasu pracy - Konflikt interesów

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-198/17: Wyrok Sądu z dnia 22 stycznia 2019 r. - EKETA / Komisja Klauzula arbitrażowa - Umowa Actibio zawarta w ramach siódmego programu ramowego - Koszty kwalifikowalne - Nota obciążeniowa wystawiona przez stronę pozwaną z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek - Wiarygodność arkuszy czasu pracy - Konflikt interesów

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-215/17: Wyrok Sądu z dnia 31 stycznia 2019 r. - Pear Technologies / EUIPO - Apple (PEAR) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego PEAR - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy przedstawiający jabłko - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak podobieństwa oznaczeń - Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-287/17: Wyrok Sądu z dnia 7 lutego 2019 r. - Swemac Innovation / EUIPO - SWEMAC Medical Appliances (SWEMAC) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy SWEMAC - Firma lub wcześniejsza krajowa nazwa handlowa SWEMAC Medical Appliances AB - Względna podstawa odmowy rejestracji - Utrata roszczenia w wyniku tolerowania - Artykuł 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 60 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 61 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001) - Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001) - Dowody przedstawione po raz pierwszy przed Sądem

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

REKLAMA