REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-290/17: Wyrok Sądu z dnia 30 stycznia 2019 r. - Stavytskyi / Rada Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na Ukrainie - Zamrożenie środków finansowych - Wykaz osób, podmiotów i organów, do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych - Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie - Obowiązek uzasadnienia - Zarzut niezgodności z prawem - Zasada proporcjonalności - Podstawa prawna - Oczywisty błąd w ocenie - Zasada ne bis in idem

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-336/17: Wyrok Sądu z dnia 29 stycznia 2019 r. - The GB Foods / EUIPO - Yatecomeré (YATEKOMO) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy YATEKOMO - Graficzny krajowy znak towarowy yatecomeré - Dopuszczalność nowych dowodów w celu potwierdzenia prawdziwości faktu notoryjnego - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-461/17: Wyrok Sądu z dnia 6 lutego 2019 r. - TN / ENISA Służba publiczna - Personel tymczasowy - Zatrudnienie - Ogłoszenie o naborze - Stanowisko kierownika wydziału - Umieszczenie na liście rezerwy kadrowej - Przyjęcie oferty zatrudnienia - Cofnięcie oferty zatrudnienia - Warunki zatrudnienia - Wykazanie odpowiednich cech charakteru - Artykuł 12 WZIP - Oczywisty błąd w ocenie - Przetwarzanie danych osobowych - Prawo do bycia wysłuchanym - Odpowiedzialność

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-549/17: Wyrok Sądu z dnia 7 lutego 2019 r. - Duym/Rada Służba publiczna - Urzędnicy - Procedura powołania na stanowisko kierownika wydziału - Ogłoszenie o naborze - Odrzucenie kandydatury - Powołanie innego kandydata - Obowiązek uzasadnienia - Zasada dobrej administracji - Interes służby - Oczywisty błąd w ocenie - Zasada niedyskryminacji

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-559/17: Wyrok Sądu z dnia 31 stycznia 2019 r. - Abdulkarim / Rada Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte wobec Syrii - Zamrożenie środków finansowych - Błąd w ocenie - Dostosowanie w czasie skutków stwierdzenia nieważności

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-580/17: Wyrok Sądu z dnia 6 lutego 2019 r. - Karp / Parlament Służba publiczna - Personel kontraktowy - Zaszeregowanie - Artykuł 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego - Przedwczesne zażalenie - Nieprawidłowość postępowania poprzedzającego wniesienie skargi - Niedopuszczalność - Autonomiczność środków odwoławczych - Nieprzedłużenie umowy o pracę członka personelu kontraktowego do zadań pomocniczych związane z urlopem macierzyńskim - Obowiązek uzasadnienia - Zawieranie kolejnych umów o pracę na czas określony - Nadużycie prawa - Prawo do bycia wysłuchanym - Odpowiedzialność

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-604/17: Wyrok Sądu z dnia 31 stycznia 2019 r. - Thun / EUIPO (Poisson) Wzór wspólnotowy - Zarejestrowany wzór wspólnotowy - Brak wniosku o przedłużenie rejestracji - Wykreślenie wzoru po wygaśnięciu rejestracji - Wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego - Przesłanki kumulatywne - Obowiązek należytej staranności - Delegowanie uprawnień - Utrata prawa

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-656/17: Wyrok Sądu z dnia 7 lutego 2019 r. - Sumol + Compal Marcas / EUIPO - Jacob (Dr. Jacob’s essentials) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Dr. Jacob’s essentials - Wcześniejszy słowny międzynarodowy znak towarowy COMPAL ESSENCIAL - Wcześniejsze graficzne krajowe i międzynarodowe znaki towarowe FRUTA essencial i Compal FRUTA essencial - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-667/17: Wyrok Sądu z dnia 31 stycznia 2019 r. - Alkarim for Trade and Industry / Rada Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte wobec Syrii - Zamrożenie środków finansowych - Błąd w ocenie - Dostosowanie w czasie skutków stwierdzenia nieważności

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-766/17: Wyrok Sądu z dnia 7 lutego 2019 r. - Eglo Leuchten / EUIPO - Di-Ka (Lampe) Wzór wspólnotowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru - Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający instalację oświetleniową - Podstawa unieważnienia - Wcześniejszy wzór - Indywidualny charakter - Poinformowany użytkownik - Stopień swobody twórcy - Artykuł 6 rozporządzenia (WE) nr 6/2002

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-767/17: Wyrok Sądu z dnia 7 lutego 2019 r. - Eglo Leuchten / EUIPO - Briloner Leuchten (Lampe) Wzór wspólnotowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru - Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający instalację oświetleniową - Podstawa unieważnienia - Wcześniejszy wzór - Indywidualny charakter - Poinformowany użytkownik - Stopień swobody twórcy - Artykuł 6 rozporządzenia (WE) nr 6/2002

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-785/17: Wyrok Sądu z dnia 24 stycznia 2019 r. - Ilhan / EUIPO - Time Gate (BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Graficzny znak towarowy BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY - Wcześniejszy słowny znak towarowy SAM - Względna podstawa odmowy rejestracji - Utrata roszczenia w wyniku tolerowania - Dowody przedstawione po raz pierwszy przed Sądem - Artykuł 54 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 61 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/2001]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-789/17: Wyrok Sądu z dnia 7 lutego 2019 r. - TecAlliance / EUIPO - Siemens (TecDocPower) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego TecDocPower - Wcześniejsze, słowny i graficzny, unijne znaki towarowe TECDOC i TecDoc - Względna podstawa odmowy rejestracji - Podobieństwo towarów i usług - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Rzeczywiste używanie wcześniejszych znaków towarowych - Artykuł 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 47 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2017/1001)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-800/17: Wyrok Sądu z dnia 24 stycznia 2019 r. - Brown Street Holdings / EUIPO - Enesan (FIGHT LIFE) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Słowny znak towarowy FIGHT LIFE - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy FIGHT FOR LIFE - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 rozporządzenia 2017/1001)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-79/18: Wyrok Sądu z dnia 30 stycznia 2019 r. - Bekat / EUIPO - Borbet (ARBET) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego ARBET - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy BORBET - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-88/18: Wyrok Sądu z dnia 5 lutego 2019 r. - Gruppo Armonie / EUIPO (ARMONIE) Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego ARMONIE - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-97/18: Wyrok Sądu z dnia 31 stycznia 2019 r. - DeepMind Technologies / EUIPO (STREAMS) Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego STREAMS - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001 - Wcześniejsza praktyka EUIPO

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-181/18: Wyrok Sądu z dnia 24 stycznia 2019 r. - Multifit / EUIPO (TAKE CARE) Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego znaku towarowego Unii Europejskiej TAKE CARE - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-256/18: Wyrok Sądu z dnia 30 stycznia 2019 r. - Arezzo Indústria e Comércio / EUIPO (SCHUTZ) Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego SCHUTZ - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-332/18: Wyrok Sądu z dnia 6 lutego 2019 r. - Marry Me Group/EUIPO (MARRY ME) Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MARRY ME - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-333/18: Wyrok Sądu z dnia 6 lutego 2019 r. - Marry Me Group/EUIPO (marry me) Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego marry me - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-427/18: Wyrok Sądu z dnia 31 stycznia 2019 r. - Geske / EUIPO (SATISFYERMEN) Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego SATISFYERMEN - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001 - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 94 zdanie pierwsze rozporządzenia 2017/1001

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-149/16: Postanowienie Sądu z dnia 30 stycznia 2019 r. - Spliethoff’s Bevrachtingskantoor / Komisja Skarga o stwierdzenie nieważności - Pomoc finansowa w ramach instrumentu „Łącząc Europę” - Sektor transportu na lata 2014 - 2020 - Zawisłość sporu - Niedopuszczalność

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-624/16 TO: Postanowienie Sądu z dnia 29 stycznia 2019 r. - L’Huillier / Gollnisch i Parlament Powództwo osoby trzeciej przeciwko prawomocnemu orzeczeniu - Oddalenie wniosku osoby trzeciej o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta - Niedopuszczalność

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-687/18 R: Postanowienie Sądu z dnia 21 stycznia 2019 r. - Pilatus Bank / EBC Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych - Polityka gospodarcza i pieniężna - Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi - Wniosek o zawieszenie wykonania - Brak pilnego charakteru

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

REKLAMA