REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprostowanie do ogłoszenia Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej ( Dz.U. C 216 z 20.6.2018 )

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Zalecenie Rady z dnia 22 czerwca 2018 r. mające na celu skorygowanie znaczącego odnotowanego odstępstwa od ścieżki dostosowawczej prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego na Węgrzech

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Zalecenie Rady z dnia 22 czerwca 2018 r. mające na celu skorygowanie znaczącego odnotowanego odstępstwa od ścieżki dostosowawczej prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego w Rumunii

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8945 - Permira/Cisco (Target Businesses))

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8922 - Phoenix PIB Austria/Farmexim and Help Net Farma)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8890 - BNP Paribas/ABN AMRO Bank Luxembourg)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 22 czerwca 2018 r. dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Wyniki zaproszenia do składania propozycji - grant EIBURS Instytutu EBI

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8910 - Bouygues Construction S.A./Alpiq InTec AG/Kraftanlagen München GmbH) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8975 - CVC Capital Partners/Mehiläinen Holding) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Informacje na temat działań następczych w związku ze skargą zarejestrowaną pod numerem referencyjnym CHAP(2013) 2466

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zmianę określenia tradycyjnego zgodnie z art. 42a rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Opinia Komisji z dnia 25 czerwca 2018 r. dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych powstałych w związku z demontażem elektrowni jądrowej Gundremmingen KRB-II, znajdującej się w kraju związkowym Bawaria w Niemczech

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8927 - Sumitomo Corporation/Sumitomo Mitsui Financial Group/Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/184/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2018/900, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 401/2013, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/898 dotyczącym środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, które to podmioty zostały objęte środkami ograniczającymi przewidzianymi w rozporządzeniu Rady (UE) nr 401/2013 dotyczącym środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2017/2074, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2018/901, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/2063, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/899, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/2063 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla importerów dotyczące stosowania systemu zarejestrowanych eksporterów w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych Unii Europejskiej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Tworzenie sieci organizacji zajmujących się dziedzinami wchodzącymi w zakres misji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8936 - Cinven/Partner in Pet Foods Holdings) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8797 - Thales/Gemalto)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA