REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-168/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht (Niemcy) w dniu 5 marca 2018 r. - Pensions-Sicherungs-Verein VVaG / Günther Bauer

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-175/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 5 lutego 2018 r. w sprawie T-718/15: PTC Therapeutics International Ltd / European Medicines Agency (EMA) wniesione w dniu 6 marca 2018 r. przez PTC Therapeutics International Ltd

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-178/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 5 lutego 2018 r. w sprawie T-729/15: MSD Animal Health Innovation GmbH i Intervet international BV / European Medicines Age wniesione w dniu 7 marca 2018 r. przez MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-203/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Niemcy) w dniu 20 marca 2018 r. - Deutsche Post AG, Klaus Leymann/Land Nordrhein-Westfalen.

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-210/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Schienen-Control Kommission (Austria) w dniu 23 marca 2018 r. - WESTbahn Management GmbH / ÖBB-Infrastruktur AG

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-224/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 28 marca 2018 r. - Budimex S.A.

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-225/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 28 marca 2018 r.- Grupa Lotos S.A.

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-227/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Budai Központi Kerületi Bíróság (Węgry) w dniu 3 kwietnia 2018 r. - VE / WD

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-228/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kúria (Węgry) w dniu 3 kwietnia 2018 r. - Gazdasági Versenyhivatal/Budapest Bank i in.

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-235/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 28 marca 2018 r. - Vega International Car Transport and Logistic - Trading GmbH

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-262/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 5 lutego 2018 r. w sprawie T-216/15, Dôvera zdravotná poist’ovňa, a.s. / Komisja Europejska, wniesione w dniu 16 kwietnia 2018 r. przez Komisję Europejską

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-280/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias (Grecja) w dniu 24 kwietnia 2018 r. - Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio „Syndesmos Iiton”, Somateio „Elliniko Diktyo - Filoi tis Fisys”, Somateio „Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis - SPPAZ” / Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-312/18 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 21 marca 2018 r. w sprawie T-361/17, Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux/Komisja Europejska, wniesione w dniu 11 maja 2018 r. przez Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawy T-429/13 i T-451/13: Wyrok Sądu z dnia 17 maja 2018 r. - Bayer CropScience i in./Komisja [Środki ochrony roślin - Substancje czynne klotianidyna, tiametoksam i imidachlopryd - Przegląd zatwierdzenia - Artykuł 21 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 - Zakaz stosowania i sprzedaży nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierającymi dane substancje czynne - Artykuł 49 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/2009 - Zasada ostrożności - Proporcjonalność - Prawo do bycia wysłuchanym - Odpowiedzialność pozaumowna]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa T-584/13: Wyrok Sądu z dnia 17 maja 2018 r. - BASF Agro i in./Komisja [Środki ochrony roślin - Substancja czynna o nazwie fipronil - Przegląd zatwierdzenia - Artykuł 21 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 - Zakaz stosowania i sprzedaży nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierającymi daną substancję czynną - Artykuł 49 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/2009 - Zasada ostrożności - Ocena skutków]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-283/15: Wyrok Sądu z dnia 8 maja 2018 r. - Esso Raffinage/ECHA [REACH - Ocena dokumentacji - Kontrola zgodności dokumentów rejestracyjnych z przepisami - Sprawdzenie przedłożonych informacji i działania podejmowane po dokonaniu oceny dokumentacji - Oświadczenie o braku zgodności z przepisami - Właściwość Sądu - Skarga o stwierdzenie nieważności - Akt zaskarżalny - Bezpośrednie i indywidualne oddziaływanie - Dopuszczalność - Podstawa prawna - Artykuły 41, 42 i 126 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-205/16: Wyrok Sądu z dnia 17 maja 2018 r. - Litwa/Komisja (Fundusz spójności - Wydatki wyłączone z finansowania - Pomoc techniczna dla zarządzania Funduszem Spójności na Litwie - Podatek VAT - Artykuł 11 ust. 1 i 3 rozporządzenia (WE) nr 16/2003 - Zmniejszenie pomocy finansowej)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-626/16: Wyrok Sądu z dnia 16 maja 2018 r. - Troszczynski / Parlament (Przepisy dotyczące zwrotu kosztów i diet posłów do Parlamentu Europejskiego - Dodatek na zatrudnienie asystentów parlamentarnych - Zwrot niesłusznie wypłaconych kwot - Kompetencje sekretarza generalnego - Electa una via - Prawo do obrony - Ciężar dowodu - Obowiązek uzasadnienia - Prawa polityczne - Równość traktowania - Nadużycie władzy - Niezależność posłów - Błąd dotyczący okoliczności faktycznych - Proporcjonalność)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-675/16: Wyrok Sądu z dnia 15 maja 2018 r. - Wirecard / EUIPO (mycard2go) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego mycard2go - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 75 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 zdanie pierwsze rozporządzenia 2017/1001)}

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-676/16: Wyrok Sądu z dnia 15 maja 2018 r. - Wirecard / EUIPO (mycard2go) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego mycard2go - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-712/16: Wyrok Sądu z dnia 16 maja 2018 r. - Deutsche Lufthansa/Komisja (Konkurencja - Koncentracje - Rynek transportu lotniczego - Decyzja uznająca koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym z zastrzeżeniem wypełnienia pewnych zobowiązań - Wniosek o zwolnienie z części zobowiązań - Proporcjonalność - Uzasadnione oczekiwania - Zasada dobrej administracji - Nadużycie władzy)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-818/16: Wyrok Sądu z dnia 16 maja 2018 r. - Netflix International i Netflix / Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności - Pomoc państwa - Planowana przez Niemcy pomoc na rzecz wsparcia produkcji i dystrybucji filmów - Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym - Brak indywidualnego oddziaływania - Akt regulacyjny wymagający przyjęcia środków wykonawczych - Niedopuszczalność)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-860/16: Wyrok Sądu z dnia 15 maja 2018 r. - Wirecard / EUIPO (mycard2go) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego mycard2go - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-23/17: Wyrok Sądu z dnia 16 maja 2018 r. - Barnett/EKES (Służba publiczna - Urzędnicy - Emerytura - Przejście na wcześniejszą emeryturę bez obniżenia praw do emerytury - Norma ustanowiona dawniej w art. 9 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego - Interes służby - Wykonanie wyroku stwierdzającego nieważność wydanego przez Sąd do spraw Służby Publicznej - Odpowiedzialność)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-387/17: Wyrok Sądu z dnia 16 maja 2018 r. - Triggerball / EUIPO (Kształt piłki z licznymi kantami) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie trójwymiarowego unijnego znaku towarowego - Kształt piłki z licznymi kantami - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

REKLAMA