REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-296/18: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2018 - Polskie Linie Lotnicze „LOT” v Commission

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-300/18: Skarga wniesiona w dniu 13 maja 2018 r. - Yanukovych / Rada

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-301/18: Skarga wniesiona w dniu 13 maja 2018 r. - Yanukovych / Rada

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8931 - Malakoff Médéric/Ilmarinen)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie mianowania siedmiu członków zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Dane dotyczące przelotu pasażera (dane PNR) - Jednostki do spraw informacji o pasażerach - Wykaz jednostek do spraw informacji o pasażerach, o których mowa w art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania (W wykazie tym wymienione są utworzone w państwach członkowskich jednostki do spraw informacji o pasażerach odpowiedzialne za pozyskiwanie danych PNR od przewoźników lotniczych, przechowywanie i przetwarzanie tych danych oraz przekazywanie tych danych lub wyników ich przetwarzania właściwym organom, o których mowa w art. 7. dyrektywy o danych PNR)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Publikacja zgodnie z art. 9 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych - Wezwanie do zgłaszania roszczeń - obowiązujące terminy

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8883 - PPF Group/Telenor Target Companies)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8880 - Oetker/Henkell/Freixenet)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8997 - Whirlpool/Elica/Elica PB India Private Limited) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprostowanie do listy urzędów celnych upoważnionych do przeprowadzania formalności związanych z wywozem dóbr kultury, opublikowanej zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 (Niniejsza lista unieważnia i zastępuje listę opublikowaną wDz.U. C 67 z 22.2.2018, s. 6 )

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 31 maja 2018 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 31 maja 2018 r.(Decyzje przyjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Wycofanie zgłoszenia koncentracji (Sprawa M.8858 - Boeing/Safran/JV (auxiliary power units))

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Publikacja odniesień do europejskich dokumentów oceny zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków o przyznanie wkładu nr IX-2019/01 - „Wkłady na rzecz europejskich partii politycznych”

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków IX-2019/02 - „Dotacje dla europejskich fundacji politycznych”

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8837 - Blackstone/Thomson Reuters F&R Business)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8896 - Macquarie Group/The Goldman Sachs Group/HES International)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8967 - BGŻ BNP Paribas/części Raiffeisen Bank Polska) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8979 - PAI Partners/M Group Services) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wnioski na przyszłość z myślą o uniknięciu dotkliwej polityki oszczędnościowej w UE” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA