REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-579/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sozialgericht Wien (Austria) w dniu 3 października 2017 r. - BUAK Bauarbeiter-, Urlaubs- u. Abfertigungskasse / Gradbeništvo Korana d.o.o.

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-582/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 4 października 2017 r. - Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / H.

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-583/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 4 października 2017 r. - Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / R.

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-592/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret (Dania) w dniu 12 października 2017 r., Skatteministeriet / Baby Dan A/S

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-611/17: Skarga wniesiona w dniu 23 października 2017 r. - Republika Włoska / Rada Unii Europejskiej

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-704/14: Wyrok Sądu z dnia 26 października 2017 r. - Marine Harvest/Komisja [Konkurencja - Koncentracje - Decyzja nakładającą grzywnę za dokonanie koncentracji przed jej zgłoszeniem i wydaniem zezwolenia na nią - Artykuł 4 ust. 1, art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 - Niedbalstwo - Zasada ne bis in idem - Waga naruszenia - Kwota grzywny]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-394/15: Wyrok Sądu z dnia 26 października 2017 r. - KPN / Komisja (Konkurencja - Koncentracje - Niderlandzki rynek usług telewizyjnych i usług telekomunikacyjnych - Decyzja uznająca koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym i z porozumieniem EOG - Zobowiązania - Obowiązek uzasadnienia - Rynek właściwy - Skutki wertykalne - Kontrola sądowa)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-685/15: Wyrok Sądu z dnia 26 października 2017 r. - Sulayr Global Service / EUIPO - Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego sulayr GLOBAL SERVICE - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy SULAYR - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak podobieństwa usług - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001}

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-26/16: Wyrok Sądu z dnia 25 października 2017 r. - Grecja / Komisja [EFRG i EFRROW - Wydatki wyłączone z finansowania - Nieprawidłowości w ustaleniu kwoty wierzytelności - Opóźnienia w procedurze odzyskiwania wierzytelności - Brak potrąceń między funduszami - Ustalenie wysokości odsetek - Proporcjonalność - Ryczałtowa korekta finansowa - Artykuły 31 - 33 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 - Indywidualna sytuacja]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-330/16: Wyrok Sądu z dnia 26 października 2017 r. - Hello Media Group/EUIPO - Hola (#hello digitalmente diferentes) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego #hello digitalmente diferentes - Wcześniejsze, graficzne i słowny, unijne znaki towarowe HELLO! - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Wstąpienie do sprawy w miejsce jednej ze stron sporu}

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-331/16: Wyrok Sądu z dnia 26 października 2017 r. - Hello Media Group/EUIPO - Hola (#hello media group) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego #hello media group - Wcześniejsze, graficzne i słowny, unijne znaki towarowe HELLO! - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-431/16: Wyrok Sądu z dnia 26 października 2017 r. - VIMC / Komisja [Konkurencja - Nadużycie pozycji dominującej - Rynek usług prywatnej opieki medycznej - Artykuł 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 - Decyzja w sprawie odrzucenia skargi do Komisji - Rozpatrzenie sprawy przez organ ochrony konkurencji państwa członkowskiego]

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-551/16: Wyrok Sądu z dnia 25 października 2017 r. - Lucaccioni/Komisja (Służba publiczna - Urzędnicy - Narażenie na działanie azbestu i innych substancji - Choroba zawodowa - Artykuł 73 regulaminu pracowniczego - Wspólne zasady ubezpieczenia od ryzyka wypadku i choroby zawodowej - Artykuł 14 - Artykuł 266 TFUE - Nadużycie władzy - Komisja lekarska - Zasada kolegialności - Naruszenie mandatu komisji lekarskiej - Obowiązek uzasadnienia - Skarga o zadośćuczynienie - Czas trwania postępowania - Krzywda)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-601/16: Wyrok Sądu z dnia 26 października 2017 r. - Paraskevaidis / Cedefop (Służba publiczna - Urzędnicy - Cedefop - Awans - Postępowanie w sprawie awansu [20015] - Decyzja o nieprzyznaniu skarżącemu awansu do grupy zaszeregowania AD 12 - Artykuły 44 i 45 regulaminu pracowniczego - Porównanie osiągnięć - Obowiązek uzasadnienia - Dorozumiane oddalenie zażalenia - Odpowiedzialność)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-706/16 P: Wyrok Sądu z dnia 26 października 2017 r. - HB / Komisja (Odwołanie - Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu [2014] - Porównanie osiągnięć - Dyskryminacja ze względu na płeć - Naruszenie prawa)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-844/16: Wyrok Sądu z dnia 26 października 2017 r. - Alpirsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (Klosterstoff) / EUIPO {Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Klosterstoff - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Znak towarowy mogący zwieść odbiorców - Artykuł 7 ust. 1 lit. b), c) i g) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b), c) i g) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Wcześniejsza praktyka EUIPO}

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-857/16: Wyrok Sądu z dnia 26 października 2017 r. - Erdinger Weißbräu Werner Brombach / EUIPO (Kształt wysokiej szklanki) Znak towarowy Unii Europejskiej - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Trójwymiarowy znak towarowy - Kształt wysokiej szklanki - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-109/10: Postanowienie Sądu z dnia 13 września 2017 r. - Luksemburg/Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności - EFRR - Zmniejszenie pomocy finansowej - Program Interreg II /C „Powodzie w dorzeczach Renu i Mozy” - Niedotrzymanie terminu przyjęcia decyzji - Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych - Skarga oczywiście zasadna)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-119/10: Postanowienie Sądu z dnia 13 września 2017 r. - Niderlandy / Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności - EFRR - Zmniejszenie pomocy finansowej - Program Interreg II /C „Powodzie w dorzeczach Renu i Mozy” - Niedotrzymanie terminu przyjęcia decyzji - Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych - Skarga oczywiście zasadna)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-746/16: Postanowienie Sądu z dnia 17 października 2017 r. - Andreassons Ă…keri i in./Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności - Zabezpieczenie społeczne - Decyzja Komisji w sprawie zamknięcia postępowania EU Pilot - Nienadanie biegu skardze - Odmowa wszczęcia przez Komisję postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Brak bezpośredniego oddziaływania - Oczywista niedopuszczalność - Żądanie skierowania nakazu - Oczywisty brak właściwości)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-528/17: Skarga wniesiona w dniu 7 sierpnia 2017 r. - Ballesté Torralba i in. / SRB

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-538/17: Skarga wniesiona w dniu 5 sierpnia 2017 r. - Jess Liberty / SRB

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-545/17: Skarga wniesiona w dniu 7 sierpnia 2017 r. - Afectados Banco Popular / SRB

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-555/17: Skarga wniesiona w dniu 16 sierpnia 2017 r. - TW i in. / SRB

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-613/17: Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2017 r. - La GuirigaĂąa i in. / EBC i SRB

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

REKLAMA