REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Roczna aktualizacja współczynników korygujących mających zastosowanie do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony oraz pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w państwach trzecich

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawozdanie specjalne nr 21/2017 - „Zazielenianie - bardziej złożony system wsparcia dochodów, który nie jest jeszcze skuteczny pod względem środowiskowym”

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA

Dni ustawowo wolne od pracy w 2018 r.: państwa EOG/EFTA oraz instytucje EOG

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Pomoc państwa - Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

REKLAMA

Ogłoszenie o konkursie otwartym

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Wniosek o wydanie przez Trybunał EFTA opinii doradczej złożony przez HéraĂ°sdómur Reykjavíkur w dniu 30 czerwca 2017 r. w sprawie Fjarskipti hf. przeciwko Síminn hf. (Sprawa E-6/17)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8710 - JD/Sonae MC/Balaiko/JDSH/Sport Zone)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającej dyrektywę 1999/5/WE (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

Strony 114 - 114 Pobierz pdf

Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 września 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de EspaĂąa (EBC/2018/22)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9065 - Akastor/Mitsui & Co/Mitsui OSK Lines/AKOFS Offshore)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2018/1237, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/1230, w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, wobec których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/1230 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji dotyczące stosowania Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia lub protokołów w sprawie reguł pochodzenia przewidujących kumulację diagonalną pomiędzy umawiającymi się stronami tej konwencji

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9017 - SK Capital Partners/Schenectady International Group)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8828 - Gauselmann/NOVOMATIC/Spielbank Bad Neuenahr/Spielbank Mainz JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9111 - Bregal Unternehmerkapital/trendtours Touristik) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9063 - Synnex/Convergys) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 16 lipca 2018 r. odnawiającej skład Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego ( Dz.U. C 253 z 19.7.2018 )

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8831 - Mondi/Powerflute)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8990 - PIAG/MTIB/Abatec)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA