REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2016

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Wspólne Przedsięwzięcie SESAR - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2016

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA

Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2016

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2016

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2016

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2016

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8676 - Hellman&Friedman/Nets)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8621 - Apollo Management/Aegon Ireland)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wszczęcie postępowania (Sprawa M.8444 - ArcelorMittal/Ilva)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 5 września 2017 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.39813(1) - Baltic Rail - Sprawozdawca: Dania

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 29 września 2017 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.39813(2) - Baltic Rail - Sprawozdawca: Dania

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające - Sprawa AT.39813 - Baltic Rail

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 2 października 2017 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Sprawa AT.39813 - Baltic Rail) (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 6544)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8724 - The Carlyle Group/Palmer & Harvey McLane (Holdings)) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8672 - easyJet/Certain Air Berlin Assets)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Przydział sędziów do izb

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-591/14: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 13 września 2017 r. - Komisja Europejska/Królestwo Belgii [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Pomoc państwa - Decyzja 2011/678/UE - Pomoc przyznana na finansowanie badań przesiewowych na obecność pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) u bydła - Pomoc niezgodna z rynkiem wewnętrznym - Obowiązek odzyskania pomocy - Niewykonanie]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-320/15: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 14 września 2017 r. - Komisja Europejska/Republika Grecka (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 91/271/EWG - Oczyszczanie ścieków komunalnych - Artykuł 4 ust. 1 i 3 - Wtórne lub inne równie skuteczne oczyszczanie)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-329/15: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 13 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy - Polska) - ENEA S.A./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (O desłanie prejudycjalne - Pomoc państwa - Pojęcie „pomocy przyznawanej przez państwa lub przy użyciu zasobów państwowych” - Obowiązek zakupu przez spółkę kapitałową z sektora energetycznego, stanowiącą w całości własność państwa, energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-552/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 19 września 2017 r. - Komisja Europejska/Irlandia (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Swobodne świadczenie usług - Pojazdy samochodowe - Najem lub leasing samochodu przez osobę zamieszkującą w jednym z państw członkowskich od dostawcy mającego siedzibę w innym państwie członkowskim - Opłata rejestracyjna - Uiszczenie całej opłaty w chwili rejestracji - Zasady zwrotu opłaty - Proporcjonalność)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-569/15: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden - Niderlandy) - X/Staatssecretaris van Financiën [Odesłanie prejudycjalne - Stosowanie systemów zabezpieczenia społecznego - Pracownicy migrujący - Ustalenie właściwego ustawodawstwa - Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 - Artykuł 14 ust. 2 lit. b) ppkt (i) - Osoba zwykle zatrudniona na terytorium dwóch lub większej liczby państw członkowskich - Osoba zatrudniona w państwie członkowskim i wykonująca pracę najemną na terytorium innego państwa członkowskiego w okresie trzymiesięcznego urlopu bezpłatnego]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-570/15: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden - Niderlandy) - X/Staatssecretaris van Financiën [Odesłanie prejudycjalne - Stosowanie systemów zabezpieczenia społecznego - Pracownicy migrujący - Ustalenie właściwego ustawodawstwa - Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 - Artykuł 14 ust. 2 lit. b) ppkt (i) - Osoba zwykle zatrudniona na terytorium dwóch lub większej liczby państw członkowskich - Osoba zatrudniona w państwie członkowskim i wykonująca część działalności w państwie członkowskim miejsca zamieszkania]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA