REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-437/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 19 lipca 2017 r. - Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH/EurothermenResort Bad

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa C-448/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský súd v Prešove (Republika Słowacka) w dniu 25 lipca 2017 r. - EOS KSI Slovensko s.r.o./Ján Danko, Margita Jalčová

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-469/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 4 sierpnia 2017 r. - Funke Medien NRW GmbH/Bundesrepublik Deutschland

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa C-473/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 2 sierpnia 2017 r. - Repsol Butano S.A./Administración del Estado

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-474/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 8 sierpnia 2017 r. - Bundesrepublik Deutschland/Sociedad de Transportes SA

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa C-480/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Köln (Niemcy) w dniu 9 sierpnia 2017 r. - Frank Montag/Finanzamt Köln-Mitte

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa C-513/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Köln (Niemcy) w dniu 22 sierpnia 2017 r. - postępowanie mandatowe przeciwko Josefowi Baumgartnerowi

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa C-521/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) w dniu 1 września 2017 r. - c.v. SNB-REACT i in./Deepak Mehta.

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa C-564/17: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2017 r. - Komisja Europejska/Królestwo Belgii

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa C-574/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 19 lipca 2017 r. w sprawie T-752/14, Combaro SA/Komisja Europejska, wniesione w dniu 28 września 2017 r. przez Komisję Europejską

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-138/15: Wyrok Sądu z dnia 28 września 2017 r. - Aanbestedingskalender i in./Komisja (Pomoc państwa - Środki finansowe przyznane przez władze niderlandzkie na stworzenie i wprowadzenie platformy TenderNed do udzielania zamówień publicznych drogą elektroniczną - Decyzja stwierdzająca brak pomocy państwa - Usługi o charakterze nieekonomicznym świadczone w interesie ogólnym)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-411/15: Wyrok Sądu z dnia 4 października 2017 r. - Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO - Gap (ITM) (GAPPOL) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego GAPPOL - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy GAP - Skarga wzajemna - Względne podstawy odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Renoma - Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy - Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001) - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 rozporządzenia 2017/1001)}

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-695/15: Wyrok Sądu z dnia 3 października 2017 r. - BMB/EUIPO - Ferrero (Pojemnik na słodycze) (Wzór wspólnotowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru - Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający pojemnik na słodycze - Wcześniejszy trójwymiarowy międzynarodowy znak towarowy - Kształt standardowego pojemnika, który może być wypełniony słodyczami - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Stosowanie prawa krajowego - Artykuł 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 - Artykuł 62 i art. 63 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002)

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-765/15: Wyrok Sądu z dnia 27 września 2017 r. - BelTechExport/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające skierowane przeciwko Białorusi - Zamrożenie środków finansowych - Zawieszenie stosowania środków - Obowiązek uzasadnienia - Prawo do obrony - Prawo do bycia wysłuchanym - Błąd w ocenie)

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-206/16: Wyrok Sądu z dnia 28 września 2017 r. - Bodegas Verdúguez/EUIPO (TRES TOROS 3) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego TRES TOROS 3 - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Znak towarowy wina, który zawiera oznaczenia geograficzne - Artykuł 7 ust. 1 lit. j) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-453/16: Wyrok Sądu z dnia 3 października 2017 r. - Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1/EUIPO - 520 Barcode Hellas (520Barcode Hellas) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego 520Barcode Hellas - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Określenie charakteru oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie - Inne wcześniejsze oznaczenie 520 - Określenie towarów i usług, na których opiera się sprzeciw}

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawy połączone T-495/16 RENV I i T-495/16 RENV II: Wyrok Sądu z dnia 28 września 2017 r. - Hristov/Komisja i EMA (Służba publiczna - Powołanie - Stanowisko dyrektora zarządzającego agencji regulacyjnej - EMA - Postępowanie w sprawie naboru i mianowania - Skład komisji preselekcyjnej - Bezstronność - Kryteria oceny - Mianowanie innego kandydata - Powaga rzeczy osądzonej)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-562/16: Wyrok Sądu z dnia 26 września 2017 r. - Hanschmann/Europol (Służba publiczna - Europol - Nieprzedłużenie umowy - Odmowa zawarcia umowy na czas nieokreślony - Zadośćuczynienie - Stwierdzenie nieważności przez Sąd do spraw Służby Publicznej - Wykonanie wyroków w sprawach F-27/09 i F-104/12)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-563/16: Wyrok Sądu z dnia 26 września 2017 r. - Knöll/Europol (Służba publiczna - Europol - Nieprzedłużenie umowy - Odmowa zawarcia umowy na czas nieokreślony - Zadośćuczynienie - Stwierdzenie nieważności przez Sąd do spraw Służby Publicznej - Wykonanie wyroków w sprawach F-44/09 i F-105/12)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-717/16: Wyrok Sądu z dnia 26 września 2017 r. - Waldhausen/EUIPO (Przedstawienie zarysu głowy konia) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego zarys głowy konia - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-755/16: Wyrok Sądu z dnia 26 września 2017 r. - La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Take your time Pay After - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 75 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009]

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-779/16: Wyrok Sądu z dnia 28 września 2017 r. - Rühland/EUIPO - 8 seasons design (Lampa w kształcie gwiazdy) [Wzór wspólnotowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru - Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający lampę w kształcie gwiazdy - Wcześniejszy wzór wspólnotowy - Podstawa unieważnienia - Indywidualny charakter - Inne całościowe wrażenie - Artykuł 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002]

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-153/17: Skarga wniesiona w dniu 30 września 2017 r. - FV/Rada

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-521/17: Skarga wniesiona w dniu 6 sierpnia 2017 r. - Hernández Díaz/SRB

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-554/17: Skarga wniesiona w dniu 16 sierpnia 2017 r. - Gonzalez Calvet/SRB

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

REKLAMA