REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami - Sekcja I: Parlament Europejski - Rok budżetowy 2016

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Ogłoszenie dla osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2016/849 wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2017/1459 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2017 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.40153 - E-book MFNs i kwestie powiązane - Sprawozdawca: Szwecja

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające - E-Book MFNs i kwestie powiązane (AT.40153)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 4 maja 2017 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 54 Porozumienia EOG (Sprawa AT.40153 - E-Book MFNs i kwestie powiązane) (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2876)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu nowych i bieżnikowanych opon do autobusów i samochodów ciężarowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8598 - BNPP/Starwood/Hotel Portfolio) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla armatorów statków CAPRICORN i Lynn S, które zostały dodane do wykazu, o którym mowa w art. 1 lit. h) i w art. 15 rozporządzenia Rady (UE) 2016/44, wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko statkom przez Komitet Sankcji lub Radę Bezpieczeństwa ONZ zgodnie z pkt 11 rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) nr 2146 (2014), na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1423 i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1456

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Zawiadomienie do wiadomości następujących osób fizycznych: CHOE CHUN YONG (alias Ch’oe Ch’un-yo’ng), HAN JANG SU (alias Chang-Su Han), JANG SONG CHOL, JANG SUNG NAM, JO CHOL SONG (alias Cho Ch’o’l-so’ng), KANG CHOL SU, KIM MUN CHOL (alias Kim Mun-ch’o’l), KIM NAM UNG, PAK IL KYU (alias Pak Il-Gyu), JANG BOM SU (alias Jang Pom Su, Jang Hyon U) i JON MYONG GUK (alias Cho’n Myo’ng-kuk, Jon Yong Sang) oraz podmiotów: FOREIGN TRADE BANK (FTB), KOREAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (KNIC) (alias Korea Foreign Insurance Company), KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK (alias Daesong Credit Development Bank; Koryo Global Credit Bank; Koryo Global Trust Bank), MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES (alias Mansudae Art Studio), które zostały dodane do wykazu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 329/2007 nakładającego pewne szczególne środki ograniczające względem osób, podmiotów i organów umieszczonych w wykazie na mocy decyzji Komitetu Sankcji lub Rady Bezpieczeństwa ONZ zgodnie z pkt 8 lit. d) rezolucji RB ONZ 1718 (2006) i pkt 8 rezolucji RB ONZ 2094 (2013), lub w przypadku których istniejące wpisy zostały zmienione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1457

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych - 6. suplement do 35. pełnego wydania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8358 - Macquarie/National Grid/Gas Distribution Business of National Grid)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8595 - GE/Macquarie/METT) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8520 - Cinven/CPPIB/GTA)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zalecenie Rady z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie krajowego programu reform Belgii na 2017 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Belgię programu stabilności na 2017 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zalecenie Rady z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie krajowego programu reform Bułgarii na 2017 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Bułgarię programu konwergencji na 2017 r.

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA