REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-303/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgry) w dniu 24 maja 2017 r. - Headlog Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-304/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 24 maja 2017 r. - Helga Löber/Barclays Bank PLC

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-305/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Bratislava (Słowacja) w dniu 26 maja 2017 r. - FENS spol. s r.o./Slovenská republika - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-306/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tatabányai Törvényszék (Węgry) w dniu 26 maja 2017 r. - Éva Nothartová/József Boldizsár Sámson

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-310/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Niderlandy) w dniu 29 maja 2017 r. - Levola Hengelo BV/Smilde Foods BV

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-315/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza (Hiszpania) w dniu 29 maja 2017 r. - Pilar Centeno Meléndez/Universidad de Zaragoza

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-320/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 29 maja 2017 r. - Marle Participations SARL/Ministre de l’Économie et des Finances

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-335/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wyrchowen kasacionen syd (Bułgaria) w dniu 6 czerwca 2017 r. - Neli Wyłczewa/Georgios Babanarakis

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-338/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wyrchowen administratiwen syd (Bułgaria) w dniu 7 czerwca 2017 r. - Virginie Marie Gabriel Guigo/Fond „Garantirani wzemanja na rabotnicite i służitelite”

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-349/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) w dniu 13 czerwca 2017 r. - Eesti Pagar AS/EttevĂľtluse Arendamise Sihtasutus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-364/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd - Warna (Bułgaria) w dniu 13 czerwca 2017 r. - „Varna Holideis” EOOD/Direktor na direkcija „Obżałwane i danyczno-osiguritełna praktika” w mieście Warna przy Centrałno uprawlenie na Nacionałnata agencija za prichodite

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-377/17: Skarga wniesiona w dniu 23 czerwca 2017 r. - Komisja Europejska/Republika Federalna Niemiec

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa T-233/16 P: Wyrok Sądu z dnia 27 czerwca 2017 r. - Ruiz Molina/EUIPO (Odwołanie - Służba publiczna - Personel tymczasowy - Umowa na czas określony zawierająca klauzulę o rozwiązaniu umowy, w przypadku gdy nazwisko pracownika nie zostanie umieszczone na liście rezerwy kadrowej kolejnego konkursu otwartego - Rozwiązanie umowy na podstawie klauzuli rozwiązującej - Przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony - Powaga rzeczy osądzonej - Klauzula 5 ust. 1 porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez UNICE, CEEP oraz ETUC - Obowiązek uzasadnienia)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa T-11/16: Postanowienie Sądu z dnia 7 czerwca 2017 r. - De Masi/Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności - Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Brak decyzji potwierdzającej - Wniosek o udzielenie dostępu w ramach współpracy międzyinstytucjonalnejna podstawie art. 230 TFUE - Dokumenty dotyczące prac grupy ds. kodeksu postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej) - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Oczywista niedopuszczalność]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa T-137/16: Postanowienie Sądu z dnia 13 czerwca 2017 r. - Uniwersytet Wrocławski/REA (Skarga o stwierdzenie nieważności - Skarga wszczynająca postępowanie - Wymogi formalne - Brak reprezentowania przez adwokata lub radcę prawnego - Oczywista niedopuszczalność)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa T-152/16: Postanowienie Sądu z dnia 26 czerwca 2017 r. - Megasol Energie/Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności - Dumping - Subwencje - Przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (ogniw) wysyłanych z Malezji i Tajwanu - Rozszerzenie na ten przywóz ostatecznego cła antydumpingowego oraz ostatecznego cła wyrównawczego nałożonych na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chin - Brak interesu prawnego - Niedopuszczalność)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa T-179/16: Postanowienie Sądu z dnia 26 czerwca 2017 r. - L’Oréal/EUIPO - Guinot (MASTER SMOKY) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MASTER SMOKY - Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy MASTERS COLORS PARIS - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Skarga prawnie oczywiście bezzasadna - Artykuł 126 regulaminu postępowania]

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa T-180/16: Postanowienie Sądu z dnia 26 czerwca 2017 r. - L’Oréal/EUIPO - Guinot (MASTER SHAPE) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MASTER SHAPE - Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy MASTERS COLORS PARIS - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Skarga prawnie oczywiście bezzasadna - Artykuł 126 regulaminu postępowania]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa T-181/16: Postanowienie Sądu z dnia 26 czerwca 2017 r. - L’Oréal/EUIPO - Guinot (MASTER PRECISE) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MASTER PRECISE - Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy MASTERS COLORS PARIS - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Skarga prawnie oczywiście bezzasadna - Artykuł 126 regulaminu postępowania]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-182/16: Postanowienie Sądu z dnia 26 czerwca 2017 r. - L’Oréal/EUIPO - Guinot (MASTER DUO) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MASTER DUO - Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy MASTERS COLORS PARIS - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Skarga prawnie oczywiście bezzasadna - Artykuł 126 regulaminu postępowania]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-183/16: Postanowienie Sądu z dnia 26 czerwca 2017 r. - L’Oréal/EUIPO - Guinot (MASTER DRAMA) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MASTER DRAMA - Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy MASTERS COLORS PARIS - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Skarga prawnie oczywiście bezzasadna - Artykuł 126 regulaminu postępowania]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-289/16: Postanowienie Sądu z dnia 21 czerwca 2017 r. - Inox Mare/Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności - Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 - Dochodzenie zewnętrzne OLAF-u - Sprawozdanie i zalecenia - Akty niepodlegające zaskarżeniu - Niedopuszczalność]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-346/16: Postanowienie Sądu z dnia 20 czerwca 2017 r. - CSL Behring/EUIPO - Vivatrex (Vivatrex) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Vivatrex - Wygaśnięcie prawa do wcześniejszego unijnego znaku towarowego - Umorzenie postępowania)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-347/16: Postanowienie Sądu z dnia 21 czerwca 2017 r. - Inox Mare/Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności - Unia celna - Decyzja Komisji stwierdzająca, że zwrot należności przywozowych nie jest uzasadniony w danej sprawie - Skarga innego podmiotu gospodarczego - Brak bezpośredniego oddziaływania - Niedopuszczalność)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-582/16: Postanowienie Sądu z dnia 22 czerwca 2017 r. - Vankerckhoven-Kahmann/Komisja (Służba publiczna - Urzędnicy - Odtworzenie ścieżki kariery - Odmowa awansu - Przeniesienie między instytucjami - Zaszeregowanie do grupy - Wniosek w rozumieniu art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego - Rozsądny termin - Niedopuszczalność)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA