REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Integracja, współdziałanie i wydajność systemów opieki zdrowotnej

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Strategie inteligentnej specjalizacji (RIS3): wpływ na regiony i współpracę międzyregionalną

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Plan działania w sprawie ram z Sendai dotyczących ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015-2030 - podejście oparte na ryzyku klęsk żywiołowych dla wszystkich strategii politycznych UE

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Wnioski ustawodawcze dotyczące rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego oraz rozporządzenia w sprawie LULUCF

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8551 - Advent International/Faerch Plast Group)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8582 - Letterone/Holland & Barrett)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zawiadomienie ze strony Norwegii dotyczące dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów - Zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków przez ubiegających się o koncesje na wydobycie ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym - 24. runda udzielania koncesji

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Skarga wniesiona w dniu 2 czerwca 2017 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Królestwu Norwegii (Sprawa E-4/17)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu azotanu amonu pochodzącego z Rosji

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu azotanu amonu pochodzącego z Rosji

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8587 - Bridgepoint/Groupe Primonial) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8414 - DNB/Nordea/Luminor Group)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8543 - Ardian/APG/PGGM/LBC Tank Terminals)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Postępowanie likwidacyjne - Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec Societatea Forte Asigurări Reasigurări S.A.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Powiadomienie rządu Danii zgodnie z dyrektywą Rady 2009/119/WE nakładającą na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-22/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 14 listopada 2016 r. w sprawie T-221/16 Neonart svetlobni in reklamni napisi Krevh/EUIPO (NEONART), wniesione w dniu 16 stycznia 2017 r. przez Neonart svetlobni in reklamni napisi Krevh d.o.o.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-257/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 15 maja 2017 r. - C, A/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-267/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 17 maja 2017 r. - Rhenus Veniro GmbH & Co. KG/Kreis Heinsberg

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-287/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresní soud v Českých Budějovicích (Republika Czeska) w dniu 19 maja 2017 r. - Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna a.s./WCZ spol. s.r.o.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-300/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kúria (Węgry) w dniu 24 maja 2017 r. - Hochtief AG/Budapest Főváros Önkormányzata

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-302/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský súd v Bratislave (Słowacja) w dniu 24 maja 2017 r. - PPC Power a.s./Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA