REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-125/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria provinciale di Roma (Włochy) w dniu 10 marca 2017 r. - Luigi Bisignani/Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 di Roma

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-132/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 14 marca 2017 r. - Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV.

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-144/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Włochy) w dniu 22 marca 2017 r. - Lloyd’s of London/Agenzia Regionale per la Protezione dellAmbiente della Calabria

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-149/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht München I (Niemcy) w dniu 24 marca 2017 r. - Bastei Lübbe GmbH & Co. KG/Michael Strotzer

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-152/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 24 marca 2017 r. - Consorzio Italian Menagement i Catania Multiservizi SpA/Ferroviaria Italiana SpA

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-165/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 3 kwietnia 2017 r. - Morgan Stanley & Co International plc/Ministre de l’Économie et des Finances

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-185/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd - Warna (Bułgaria) w dniu 10 kwietnia 2017 r. - Naczałnik na Mitnica Warna/„Saksa” OOD

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-215/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Słowenia) w dniu 25 kwietnia 2017 r. - Nova Kreditna Banka Maribor d.d./Republika Słowenii

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-222/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 17 lutego 2017 r. w sprawie T-40/15, ASPLA i Armando Álvarez/Unia Europejska, wniesione w dniu 27 kwietnia 2017 r. przez Plásticos EspaĂąoles, S.A. (ASPLA) i Armando Álvarez, S.A.

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-230/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 2 maja 2017 r. - Erdem Deha Altiner i Isabel Hanna Ravn/UdlĂŚndingestyrelsen

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-240/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 10 maja 2017 r. - E.

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-531/14: Wyrok Sądu z dnia 3 maja 2017 r. - Sotiropoulou i in./Rada (Odpowiedzialność pozaumowna - Polityka gospodarcza i pieniężna - Decyzje skierowane do państwa członkowskiego w celu zaradzenia sytuacji nadmiernego deficytu - Ograniczenie i zniesienie uprawnień emerytalnych w Grecji - Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawienia jednostkom)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawy połączone T-15/15 i T-197/15: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2017 r. - Costa/Parlament (Uposażenia posłów do Parlamentu - Emerytura - Zawieszenie - Odzyskanie - Zasada zapobiegania zbiegowi praw - Przepisy dotyczące zwrotu kosztów i diet posłów do Parlamentu - Odesłanie do ustawodawstwa krajowego - Artykuł 12 ust. 2a lit. v) rozporządzenia w sprawie emerytur dla deputowanych - Wynagrodzenie z racji sprawowania stanowiska prezesa zarządu portu włoskiego - Uzasadnione oczekiwania)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-122/15: Wyrok Sądu z dnia 16 maja 2017 r. - Landeskreditbank Baden Württemberg/EBC [Polityka gospodarcza i pieniężna - Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi - Artykuł 6 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 - Artykuł 70 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 - Jednolity mechanizm nadzorczy - Kompetencje EBC - Zdecentralizowane wykonywanie przez organy krajowe - Ocena znaczenia instytucji kredytowej - Konieczność bezpośredniego nadzoru EBC]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-303/15: Wyrok Sądu z dnia 11 maja 2017 r. - Barqawi/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające skierowane przeciwko Syrii - Zamrożenie środków finansowych - Oczywisty błąd w ocenie)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-304/15: Wyrok Sądu z dnia 11 maja 2017 r. - Abdulkarim/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające skierowane przeciwko Syrii - Zamrożenie środków finansowych - Oczywisty błąd w ocenie)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-376/15: Wyrok Sądu z dnia 11 maja 2017 r. - KK/Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” - Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac na lata 2014-2015 - Program wspierania innowacji w MŚP - Decyzja EASME uznająca wniosek za niekwalifikowalny - Zasada „jednego zgłoszenia” - Procedura zmiany oceny - Tymczasowa niedostępność elektronicznego portalu do składania wniosków - Błąd w ocenie - Naruszenie norm proceduralnych - Odpowiedzialność pozaumowna)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-159/16: Wyrok Sądu z dnia 16 maja 2017 r. - Metronia/EUIPO - Zitro IP (TRIPLE O NADA) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego TRIPLE O NADA - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy TRIPLE BINGO - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-71/16 P: Postanowienie Sądu z dnia 3 maja 2017 r. - De Nicola/EBI [Odwołanie - Służba publiczna - Personel EBI - Ocena - Sprawozdanie z oceny przebiegu kariery zawodowej - Postępowanie w sprawie oceny (2007) - Naruszenia prawa - Odwołanie oczywiście bezzasadne]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-73/16P: Postanowienie Sądu z dnia 3 maja 2017 r. - De Nicola/EBI (Odwołanie - Służba publiczna - Personel EBI - Mobbing - Odpowiedzialność pozaumowna - Naruszenia prawa - Odwołanie oczywiście bezzasadne)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-111/17: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2017 r. - Computer Market/EUIPO (COMPUTER MARKET)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-211/17: Skarga wniesiona w dniu 6 kwietnia 2017 r. - Amplexor Luxembourg/Komisja

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-231/17: Skarga wniesiona w dniu 20 kwietnia 2017 r. - SE/Rada

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-233/17: Skarga wniesiona w dniu 20 kwietnia 2017 r. - Portugalia/Komisja

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-245/17: Skarga wniesiona w dniu 24 kwietnia 2017 r. - ViaSat/Komisja

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA