REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8475 - SoftBank Group/Fortress Investment Group) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.(Decyzje przyjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne Umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony - Protokół posiedzenia z poniedziałku 19 grudnia 2016 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne Umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony - Protokół posiedzenia z wtorku 20 grudnia 2016 r.

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne Umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony - Protokół posiedzenia ze środy 21 grudnia 2016 r.

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8346 - Macquarie/USSL/OSW assets of UK GIB)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8466 - Bain Capital/Sealed Air Diversey Care division and food hygiene and cleaning business)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8411 - Safran Group/China Easterrn Air Holding/JV)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Poniższe informacje skierowane są do następujących osób, grup i podmiotów: ŞANLI, Dalokay (alias Sinan), COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES (Komunistyczna Partia Filipin), w tym NEW PEOPLES ARMY (NPA) (Nowa Armia Ludowa), Filipiny - osoby, grupa lub podmiot umieszczone w wykazie przewidzianym w art. 2 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (zob. załącznik do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2017/150 z dnia 27 stycznia 2017 r.)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Ogłoszenie do wiadomości osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2010/788/WPZiB wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2017/905 i w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1183/2005 wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2017/904 w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzającym niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/255/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, wobec których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powiadomienia Republiki Liberii o możliwości uznania jej za niewspółpracujące państwo trzecie w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2017 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.39960 Systemy cieplne - Sprawozdawca: Republika Czeska

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające - Systemy cieplne (AT.39960)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 8 marca 2017 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa AT.39960 - Systemy cieplne) (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 1456)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawozdanie specjalne nr 8/2017 - „Unijny system kontroli rybołówstwa - konieczne dalsze działania”

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Ogłoszenie decyzji państw członkowskich dotyczących przyznania, zawieszenia lub cofnięcia koncesji, zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8474 - HNA/CWT) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

REKLAMA