REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8490 - Blackstone/CPPIB/Ascend Learning) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8476 - Oaktree/Vitanas) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8497 - Sibur/TechnipFMC/Linde) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8489 - Cinven/Eurovita) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Powiadomienie o wniosku złożonym na podstawie art. 35 dyrektywy 2014/25/UE - Wniosek podmiotu zamawiającego - przedłużenie terminu

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2017

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2017 - Budżet korygujący nr 1

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2017 - Budżet korygujący nr 1

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2017 - Budżet korygujący nr 1

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Komunikat wyjaśniający w sprawie dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Streszczenie opinii EIOD w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodnego przepływu takich danych i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 45/2001 i decyzję nr 1247/2002/WE

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8433 - Zalando/Bestseller United/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8379 - SGID/Hellenic Republic/IPTO)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8388 - Ares/Baupost/Nova Eventis)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8447 - EDF/CDC/Mitsubishi Corporation/NGM)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego - Dane statystyczne dotyczące przepisów technicznych zgłoszonych w 2016 r. zgodnie z procedurą notyfikacji określoną w dyrektywie (UE) 2015/1535

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-72/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 28 marca 2017 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queens Bench Division (Divisional Court) - Zjednoczone Królestwo] - The Queen, na wniosek PJSC Rosneft Oil Company, dawniej OJSC Rosneft Oil Company/Her Majestys Treasury; Secretary of State for Business, Innovation and Skills; Financial Conduct Authority [Odesłanie prejudycjalne - Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) - Środki ograniczające przyjęte w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie - Przepisy decyzji 2014/512/WPZiB i rozporządzenia (UE) nr 833/2014 - Ważność - Właściwość Trybunału - Umowa o partnerstwie UE-Rosja - Obowiązek uzasadnienia - Zasady pewności prawa oraz określoności prawa - Dostęp do rynku kapitałowego - Pomoc finansowa - Globalne kwity depozytowe (Global Depositary Receipts) - Sektor naftowy - Wniosek o wykładnię pojęć „łupków” i „wód o głębokości przekraczającej 150 metrów” - Niedopuszczalność]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-652/15: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 29 marca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Darmstadt - Niemcy) - Furkan Tekdemir, reprezentowany ustawowo przez Deryę Tekdemir i Nedima Tekdemira/Kreis Bergstraße. (Odesłanie prejudycjalne - Układ stowarzyszeniowy między Unią Europejską a Turcją - Decyzja nr 1/80 - Artykuł 13 - Klauzula standstill - Prawo pobytu członków rodziny tureckiego pracownika należącego do legalnego rynku pracy państwa członkowskiego - Ewentualne istnienie nadrzędnego względu interesu ogólnego uzasadniającego nowe ograniczenia - Skuteczne zarządzanie przepływami migracyjnymi - Zobowiązanie obywateli państw trzecich w wieku poniżej 16 lat do posiadania zezwolenia na pobyt - Proporcjonalność)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-146/16: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 30 marca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof - Niemcy) - Verband Sozialer Wettbewerb eV/DHL Paket GmbH (Odesłanie prejudycjalne - Nieuczciwe praktyki handlowe - Reklama zamieszczona w medium drukowanym - Pominięcie istotnych informacji - Dostęp do tych informacji za pośrednictwem strony internetowej, przez którą odnośne produkty są dystrybuowane - Produkty sprzedawane przez osobę, która zamieściła ogłoszenie, lub przez osoby trzecie)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA