REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-590/22: Postanowienie Sądu z dnia 4 lipca 2023 r. – Cristescu/Komisja

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-605/22: Postanowienie Sądu z dnia 4 lipca 2023 r. – RT France/Rada

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-67/23: Postanowienie Sądu z dnia 7 lipca 2023 r. – UH/EBC

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.11100 – MUTARES / WALOR INTERNATIONAL)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.11146 – SILVER LAKE / SOFTWARE AG)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do niektórych osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro – 18 sierpnia 2023 r.

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących od dnia 1 września 2023 r. (Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 )

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprostowanie do „Adresatami poniższych informacji są: Bryan D’Ancona, Mesut Sekerci, Osama Mahmood, Faruq Al-Suri, Sami Al-Aridi, Jafar Dicko, Al-Kaida Subkontynentu Indyjskiego (AQIS), Hurras Al-Din (HaD) i Ansarul Islam osoby, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty objęte środkami ograniczającymi określonymi w decyzji (WPZiB) 2016/1693 i w rozporządzeniu (UE) 2016/1686 (zob. załączniki do decyzji Rady (WPZiB) 2023/848 z dnia 24 kwietnia 2023 r. i do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2023/845 z dnia 24 kwietnia 2023 r.)”( Dz.U. C 260 z 24.7.2023 )

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Europejska Rada ds. Polityki Żywnościowej jako nowy model zarządzania w przyszłych unijnych ramach dotyczących zrównoważonych systemów żywnościowych” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wpływ kryzysu energetycznego na gospodarkę europejską” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Drugi zestaw nowych zasobów własnych” (opinia rozpoznawcza)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady »Polityka UE w zakresie cyberobrony«” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Zielone rokowania zbiorowe: dobre praktyki i perspektywy na przyszłość” (opinia rozpoznawcza)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Środki mające na celu zwalczanie stygmatyzacji związanej z HIV” (opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji hiszpańskiej)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Monitorowanie nadzwyczajnych środków i odporności UE w dziedzinie energii” (opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji hiszpańskiej)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Równe traktowanie młodych ludzi na rynku pracy” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Protokół w sprawie postępu społecznego” (opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji hiszpańskiej)

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Współpraca na rzecz młodzieży” (opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji hiszpańskiej)

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad promujących naprawę towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywy (UE) 2019/771 i (UE) 2020/1828” (COM(2023) 155 final – 2023/0083 (COD))

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2009/102/WE i (UE) 2017/1132 w odniesieniu do szerszego wykorzystania i aktualizacji narzędzi i procesów cyfrowych w ramach prawa spółek” [COM(2023) 177 final – 2023/0089 (COD)]

Strony 82 - 82 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uzasadniania wyraźnych twierdzeń dotyczących ekologiczności i informowania o nich” (dyrektywa w sprawie twierdzeń dotyczących ekologiczności) [COM(2023) 166 final – 2023/0085 (COD)]

Strony 86 - 86 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z realizacji strategii makroregionalnych UE” [COM(2022) 705 final]

Strony 91 - 91 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Wykorzystanie potencjału talentów w regionach Europy«” [COM(2023) 32 final]

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

REKLAMA