REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Decyzja o podjęciu działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do Sberbank d.d. 2022/C 231/09

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 231/10

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

REKLAMA

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu sztab i prętów zbrojeniowych pochodzącego z Republiki Białorusi 2022/C 231/11

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 2022/C 231/12

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 2022/C 231/13

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 14 czerwca 2022 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 4 października 2021 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 5 października 2021 r.

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 6 października 2021 r.

Strony 162 - 162 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 7 października 2021 r.

Strony 275 - 275 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji z dnia 10 czerwca 2022 r. dotyczące definicji nanomateriału (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 229/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących od dnia 1 lipca 2022 r. (Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 (Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1.)) 2022/C 229/03

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Aktualizacja wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Zob. wykaz wcześniejszych publikacji zamieszczony na końcu niniejszej aktualizacji.) 2022/C 229/04

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 2022/C 229/05

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, która nie jest zmianą nieznaczną, zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 2022/C 229/06

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 2022/C 229/07

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 13 czerwca 2022 r.

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10746 – MORGAN STANLEY / BAWAG / GYLE JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 228/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10700 – HY24 / ENAGAS / ENAGAS RENOVABLE) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 228/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10662 – ATLANTIA / YUNEX) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 228/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10515 – ILIAD / UPC POLSKA) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 228/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Wycofanie zgłoszenia koncentracji (Sprawa M.10658 – NORSK HYDRO / ALUMETAL) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 228/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10720 – IVANHOE CAMBRIDGE / MUBADALA / DUTCH RESIDENTIAL INVESTMENTS IV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 228/07

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 10 czerwca 2022 r.

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA