REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 2022/C 223/09

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 7 czerwca 2022 r.

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

REKLAMA

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-185/20P: Postanowienie Trybunału z dnia 18 stycznia 2022 r. – Węgry/Komisja Europejska [Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Skarga o stwierdzenie nieważności – EFRG i EFRROW – Wydatki wyłączone z finansowania Unii Europejskiej – Wydatki poniesione przez Węgry]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-663/20 P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 3 marca 2022 r. – Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB)/Hypo Vorarlberg Bank AG [Odwołanie – Artykuł 182 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Unia bankowa – Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (SRM) – Jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (SRF) – Obliczenie składek ex ante za rok 2017 – Uwierzytelnienie decyzji Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) – Obowiązek uzasadnienia – Dane poufne]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-664/20P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 3 marca 2022 r. – Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB)/Portigon AG, Komisja Europejska [Odwołanie – Artykuł 182 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Unia bankowa – Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (SRM) – Jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (SRF) – Obliczenie składek ex ante za rok 2017 – Uwierzytelnienie decyzji Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) – Obowiązek uzasadnienia – Dane poufne]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-28/21: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 31 stycznia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Łodzi – Polska) – TM/EJ [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych – Dyrektywa 2009/103/WE – Artykuł 3 – Obowiązek objęcia szkód majątkowych ochroną ubezpieczeniową – Zakres – Uregulowanie państwa członkowskiego wyłączające utracone korzyści z pokrycia obowiązkowym ubezpieczeniem w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-35/21: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 9 lutego 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Varhoven kasatsionen sad – Bułgaria) – „Konservinvest” OOD/„Bulkons Parvomay” OOD [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Systemy jakości mające zastosowanie do produktów rolnych i środków spożywczych – Rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 – Nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne – Artykuł 9 – Tymczasowa ochrona krajowa – Oznaczenie geograficzne odnoszące się do produktu rolnego, zarejestrowane zgodnie z prawem państwa członkowskiego i objęte ochroną na poziomie krajowym]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-493/21: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 1 marca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal – Irlandia) – Postępowanie karne wszczęte przeciwko K.M. [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Wspólna polityka rybołówstwa – Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009 – System kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa – Artykuł 89 – Środki zapewniające przestrzeganie przepisów – Artykuł 90 – Sankcje karne – Zasada proporcjonalności – Wykładnia wyroku z dnia 11 lutego 2021 r., K.M. (Sankcje nałożone na kapitana statku) (C-77/20, EU:C:2021:112)]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-526/21P: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 1 marca 2022 r. – Antonius Maria Vervloet, Cornelia Wilhelmina Vervloet-Mulder/Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) [Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Wymóg dotyczący jasności i precyzyjności zarzutów – Oczywista niedopuszczalność]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-503/21 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 22 czerwca 2021 r. w sprawie T-13/21, Krátky/Parlament Europejski i in., wniesione w dniu 16 sierpnia 2021 r. przez Bálinta Krátkyego

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-554/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Chorwacja) w dniu 8 września 2021 r. – Financijska agencija/HANN-INVEST d.o.o.

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-622/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Chorwacja) w dniu 7 października 2021 r. – Financijska agencija/MINERAL-SEKULINE d.o.o.

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-672/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 8 września 2021 r. w sprawie T-489/20 Eos Products Sàrl/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 9 listopada 2021 r. przez Eos Products Sàrl

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-727/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Chorwacja) w dniu 30 listopada 2021 r. – UDRUGA KHL MEDVEŠČAK ZAGREB

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-730/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 22 września 2021 r. w sprawach T-128/20 i T-129/20, Collibra/EUIPO – Dietrich (COLLIBRA and collibra), wniesione w dniu 1 grudnia 2021 r. przez Collibrę

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-781/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 6 października 2021 r. w sprawie T-32/21 Daw SE/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 16 grudnia 2021 r. przez Daw SE

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-816/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 25 października 2021 r. w sprawie T-595/21, Novais/Portugalia, wniesione w dniu 21 grudnia 2021 r. przez Luisa Miguela Novaisa

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-102/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 1 grudnia 2021 r. w sprawie T-804/19, HC/Komisja, wniesione w dniu 11 lutego 2022 r. przez HC

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-111/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 21 grudnia 2021 r. w sprawie T-159/20 Hamers/Cedefop, wniesione w dniu 17 lutego 2022 r. przez Helene Hamers

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-133/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 28 lutego 2022 r. – LACD GmbH/BB Sport GmbH & Co. KG

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-134/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht (Niemcy) w dniu 1 marca 2022 r. – MO/SM jako syndyk zarządzający majątkiem spółki G GmbH

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-155/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Austria) w dniu 3 marca 2022 r. – RE/Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-156/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Stuttgart (Niemcy) w dniu 17 lutego 2022 r. – TAP Portugal/flightright GmbH

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-157/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Stuttgart (Niemcy) w dniu 17 lutego 2022 r. – TAP Portugal/ Myflyright GmbH

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA