REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, która nie jest zmianą nieznaczną, zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 2022/C 234/08

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Publikacja jednolitego dokumentu zmienionego w następstwie zatwierdzenia zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 2022/C 234/09

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA

Kursy walutowe euro — 16 czerwca 2022 r.

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Komunikat Komisji Wytyczne dotyczące dostępu do rynku pracy, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych w przypadku osób uciekających przed rosyjską wojną napastniczą przeciwko Ukrainie 2022/C 233/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego zmiany rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących ryzyka kredytowego, ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej, ryzyka operacyjnego, ryzyka rynkowego oraz poziomu wyjściowego (CON/2022/11) 2022/C 233/02

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, uchylającej dyrektywę (UE) 2016/1148 (CON/2022/14) 2022/C 233/03

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie powołania czterech członków Zarządu Europejskiej Agencji Leków 2022/C 233/04

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.)) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 233/06

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.)) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 233/07

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2022/C 233/08

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2022/C 233/09

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Publikacja zgodnie z art. 13 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych, dotycząca rozwiązania i następującej po nim likwidacji Sberbank Europe AG (austriacka instytucja kredytowa w likwidacji) 2022/C 233/10

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Ogłoszenie o konkursie otwartym 2022/C 233/11

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10748 – MACQUARIE / BCI / NATIONAL GRID / NATIONAL GRID GAS) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 233/12

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, która nie jest zmianą nieznaczną, zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 2022/C 233/13

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 15 czerwca 2022 r.

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych — Suplement 2022/5

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wspólny katalog odmian roślin warzywnych — Suplement 2022/5

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10623 – REPSOL / TELEFONICA / JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 231/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10705 – BLACKSTONE / CARLYLE / GOLDMAN SACHS / PRIMA) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 231/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Okresowa aktualizacja wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników UE oraz mających do nich zastosowanie współczynników korygujących – 2022 r (Zgodnie ze sprawozdaniem Eurostatu, nr referencyjny Ares(2022)3565929, z dnia 10 maja 2022 r. na temat okresowej aktualizacji wynagrodzeń i emerytur urzędników UE.). 2022/C 231/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Okresowa aktualizacja współczynników korygujących mających zastosowanie do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony oraz pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w państwach trzecich (Zgodnie ze sprawozdaniem Eurostatu z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie okresowej aktualizacji współczynników korygujących mających zastosowanie do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony oraz pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w pozaunijnych delegaturach UE zgodnie z art. 64 oraz załącznikami X i XI regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Eurostatu (http://ec.europa.eu/eurostat > „Data” > „Database” > „Economy and finance” > „Prices” > „Correction coefficients”).) 2022/C 231/05

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawozdanie specjalne 13/2022 „Swobodne przemieszczanie się w UE podczas pandemii COVID-19 – ograniczony nadzór nad kontrolami na granicach wewnętrznych i nieskoordynowane działania państw członkowskich” 2022/C 231/06

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja dotycząca oceny warunków restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wobec Sberbank Europe AG 2022/C 231/07

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja o podjęciu działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do Sberbank banka d.d. 2022/C 231/08

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA