REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Europejskie podejście do sztucznej inteligencji – akt w sprawie sztucznej inteligencji (zmieniona opinia)

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-598/20: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 1 grudnia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Satversmes tiesa – Łotwa) – „Pilsētas zemes dienests” AS [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Harmonizacja ustawodawstw podatkowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Zwolnienia – Artykuł 135 ust. 1 lit. l) i art. 135 ust. 2 – Dzierżawa i wynajem nieruchomości – Wyłączenie ze zwolnienia przymusowego najmu gruntu na rzecz właścicieli nieruchomości zabudowanych – Zasada neutralności podatkowej]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-602/20: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 17 listopada 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Varhoven administrativen sad – Bułgaria) – „AKZ – Burgas” EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Burgas [Odesłanie prejudycjalne – Składki na zabezpieczenie społeczne – Zwrot nienależnie wpłaconych składek – Ograniczenie odsetek przy zwrocie – Krajowa autonomia proceduralna – Zasada równoważności – Zasada skuteczności – Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Oczywista niedopuszczalność]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-647/20: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 13 grudnia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalia) – XG/Autoridade Tributária e Aduaneira [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Podatki bezpośrednie – Opodatkowanie zysków z nieruchomości – Artykuł 63, 64 i 65 TFUE – Swobodny przepływ kapitału – Większe obciążenie podatkowe zysków kapitałowych z nieruchomości osiągniętych przez rezydentów państw trzecich]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-670/20: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 6 grudnia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Ráckevei Járásbíróság – Węgry) – EP, TA, FV, TB/ERSTE Bank Hungary Zrt [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Ochrona konsumentów – Dyrektywa 93/13/EWG – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Umowa kredytu denominowanego w walucie obcej – Warunki narażające kredytobiorcę na ryzyko kursowe – Artykuł 4 ust. 2 – Wymogi zrozumiałości i przejrzystości – Brak wpływu oświadczenia konsumenta, zgodnie z którym konsument jest w pełni świadomy potencjalnych ryzyk wynikających z zaciągnięcia kredytu denominowanego w walucie obcej – Zredagowanie warunku umownego prostym i zrozumiałym językiem]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-224/21: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 13 grudnia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalia) – VX/Autoridade Tributária e Aduaneira [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Podatki bezpośrednie – Opodatkowanie zysków kapitałowych z nieruchomości – Artykuły 63 i 65 TUE – Swobodny przepływ kapitału – Dyskryminacja – Większe obciążenie podatkowe zysków kapitałowych z nieruchomości osiągniętych przez nierezydentów – Opcja opodatkowania na tych samych warunkach co opodatkowanie rezydentów]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-273/21: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 26 listopada 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Budapest Környéki Törvényszék – Węgry) – WD/Agrárminiszter [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Rolnictwo – Wspólna polityka rolna – Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013 – Systemy wsparcia bezpośredniego – Artykuł 4 ust. 1 lit. c) i e) – Artykuł 32 ust. 2 – Wniosek o jednolitą płatność obszarową – Pojęcie „kwalifikującego się hektara” – Obszar sklasyfikowany w katastrze jako lotnisko – Rzeczywiste wykorzystanie do celów rolniczych]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-516/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 20 sierpnia 2021 r. – Finanzamt X/Y

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-599/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 14 lipca 2021 r. w sprawie T-297/20, Fashioneast i AM.VI./EUIPO – Moschillo (RICH JOHN RICHMOND), wniesione w dniu 21 września 2021 r. przez AM.VI. Srl, Quinam Limited, następcę prawnego Fashioneast Sàrl

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-612/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 30 września 2021 r. – Gmina O. przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-616/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 5 października 2021 r. – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przeciwko Gminie L.

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-618/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polska) w dniu 30 września 2021 r. – AR i in. przeciwko PK SA i in.

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-628/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Polska) w dniu 11 października 2021 r. – TB

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-642/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Bihor (Rumunia) w dniu 18 października 2021 r. – P.C.H./Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-643/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Bihor (Rumunia) w dniu 18 października 2021 r. – F.O.L./Tribunalul Cluj

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-644/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Bihor (Rumunia) w dniu 18 października 2021 r. – M.I.A., P.R.-M., V.-C.I-C, F.C.R., P (dawniej T). Ş-B., D.R., P.E.E., F.I./Tribunalul Cluj, Tribunalul Mureş, Tribunalul Hunedoara, Tribunalul Suceava, Tribunalul Galaţi

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-645/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Bihor (Rumunia) w dniu 21 października 2021 r. – C.C.C., C.R.R., U.D.M./Tribunalul Cluj, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Bucureşti, Tribunalul Bistriţa Năsăud, Tribunalul Maramureş, Tribunalul Sibiu

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-667/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht (Niemcy) w dniu 8 listopada 2021 r. – ZQ/Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Nordrhein, Körperschaft des öffentlichen Rechts

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-723/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichts Cottbus (Niemcy) w dniu 29 listopada 2021 r. – Stadt Frankfurt (Oder) und FWA Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH/Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-750/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 24 września 2021 r. w sprawie T-139/19, Pilatus Bank/EBC, wniesione w dniu 6 grudnia 2021 r. przez Pilatus Bank plc

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-751/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Salzburg (Austria) w dniu 7 grudnia 2021 r. – PJ/Eurowings GmbH

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-753/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 8 grudnia 2021 r. – Instrubel NV/Montana Management Inc., BNP Paribas Securities Services

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA