REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych – sprawozdanie roczne za 2019 r. (2020/2246(INI))

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie wpływu morskich farm wiatrowych i innych systemów energii ze źródeł odnawialnych na sektor rybołówstwa (2019/2158(INI))

Strony 88 - 88 Pobierz pdf

REKLAMA

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie dialogu obywatelskiego i uczestnictwa obywateli w procesie decyzyjnym UE (2020/2201(INI))

Strony 96 - 96 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. na temat współpracy między UE a NATO w kontekście stosunków transatlantyckich (2020/2257(INI))

Strony 105 - 105 Pobierz pdf

REKLAMA

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie starzenia się Starego Kontynentu – możliwości i wyzwania po roku 2020 związane z polityką dotyczącą starzenia się społeczeństwa (2020/2008(INI))

Strony 122 - 122 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie opracowania wytycznych dotyczących stosowania ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii (2021/2071(INI))

Strony 146 - 146 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie globalnego systemu sankcji UE za naruszenia praw człowieka (europejska ustawa Magnickiego) (2021/2563(RSP))

Strony 152 - 152 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie sprawozdania rocznego z funkcjonowania strefy Schengen (2019/2196(INI))

Strony 158 - 158 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie nowej europejskiej przestrzeni badawczej na rzecz badań naukowych i innowacji (2021/2524(RSP))

Strony 167 - 167 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie Ahmadrezy Dżalalego w Iranie (2021/2785(RSP))

Strony 175 - 175 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie Hongkongu, w szczególności dziennika Apple Daily (2021/2786(RSP))

Strony 178 - 178 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie kary śmierci w Arabii Saudyjskiej, w szczególności sprawy Mustafy Haszema al-Darwisza i Abdullaha al-Huwaitiego (2021/2787(RSP))

Strony 185 - 185 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie przeglądu makroekonomicznych ram legislacyjnych w celu zwiększenia wpływu na gospodarkę realną Europy oraz poprawy przejrzystości procesu podejmowania decyzji i demokratycznej rozliczalności (2020/2075(INI))

Strony 191 - 191 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie sytuacji w Nikaragui (2021/2777(RSP))

Strony 204 - 204 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie represji wobec opozycji w Turcji, w szczególności Ludowej Partii Demokratycznej (HDP) (2021/2788(RSP))

Strony 209 - 209 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia chronionych obszarów morskich Antarktyki i ochrony różnorodności biologicznej Oceanu Południowego (2021/2757(RSP))

Strony 214 - 214 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie naruszeń prawa UE i praw obywateli LGBTIQ na Węgrzech w wyniku zmian prawnych wprowadzonych przez parlament węgierski (2021/2780(RSP))

Strony 218 - 218 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie dotyczących art. 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 i załącznika V oraz dodania nowego art. 106a (2021/2048(REG))

Strony 226 - 226 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) (10537/1/2020 – C9-0215/2021 – 2018/0138(COD))

Strony 234 - 234 Pobierz pdf

P9_TA(2021)0319Wykorzystywanie technologii do przetwarzania danych do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2002/58/WE) ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykorzystywania technologii przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów do przetwarzania danych osobowych i innych danych do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))P9_TC1-COD(2020)0259Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2021 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/… w sprawie tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy 2002/58/WE w odniesieniu do wykorzystywania technologii przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów do przetwarzania danych osobowych i innych danych do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie

Strony 235 - 235 Pobierz pdf

P9_TA(2021)0320Uznawanie świadectw państw trzecich w żegludze śródlądowej ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/2397 w odniesieniu do środków przejściowych dotyczących uznawania świadectw wydanych przez państwa trzecie (COM(2021)0071 – C9-0026/2021 – 2021/0039(COD))P9_TC1-COD(2021)0039Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2021 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/… w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2017/2397 w odniesieniu do środków przejściowych dotyczących uznawania świadectw wydanych przez państwa trzecie

Strony 236 - 236 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2021 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wprowadzenie nadwyżki z roku budżetowego 2020 (09904/2021 – C9-0232/2021 – 2021/0102(BUD))

Strony 237 - 237 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 168/2007 ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (09827/2021 – C9-0243/2021 – 2020/0112(APP))

Strony 239 - 239 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu do Umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (umowa INTERBUS) dotyczącego międzynarodowych regularnych i regularnych specjalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (11441/2020 – C9-0027/2021 – 2020/0258(NLE))

Strony 240 - 240 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (06488/1/2021 – C9-0227/2021 – 2018/0250(COD))

Strony 241 - 241 Pobierz pdf

REKLAMA