REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-538/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 16 czerwca 2021 r. w sprawie T-281/19, Cypr/EUIPO, wniesione w dniu 26 sierpnia 2021 r. przez Republikę Cypryjską

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-661/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie (Belgia) w dniu 4 listopada 2021 r. – Verbraeken J. en Zonen BV, PN

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-671/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litwa) w dniu 9 listopada 2021 r. – „Gargždų geležinkelis” UAB/Lietuvos transporto saugos administracija

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-677/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vredegerecht te Antwerpen (Belgia) w dniu 11 listopada 2021 r. – Fluvius Antwerpen / MX

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-681/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 11 listopada 2021 r. – Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-682/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litwa) w dniu 11 listopada 2021 r. – „HSC Baltic” UAB, „Mitnija” UAB, „Montuotojas” UAB/Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-683/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litwa) w dniu 12 listopada 2021 r. – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos/Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa C-684/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 12 listopada 2021 r. – Papierfabriek Doetinchem B.V./Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa C-685/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 15 listopada 2021 r. – YV/Stadtverkehr Lindau (B) GmbH

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa C-695/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgia) w dniu 19 listopada 2021 r. – Recreatieprojecten Zeeland BV, Casino Admiral Zeeland BV, Supergame BV/Belgische Staat

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa C-769/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratīvā rajona tiesa (Łotwa) w dniu 13 grudnia 2021 r. – AAS BTA Baltic Insurance Company/Iepirkumu uzraudzības birojs, Tieslietu ministrija

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa C-786/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu z dnia 29 września 2021 r. w sprawie T-341/18, Nec/Komisja, wniesione w dniu 16 grudnia 2021 r. przez Nec Corp.

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa C-789/21: Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2021 r. – Komisja Europejska/Republika Bułgarii

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa C-814/21: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2021 r. – Komisja Europejska / Rzeczpospolita Polska

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa C-815/21 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 14 października 2021 r. w sprawie T-19/21, Amazon.com i in./Komisja, wniesione w dniu 21 grudnia 2021 r. przez Amazon.com, Inc., Amazon Services LLC, Amazon EU Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa C-824/21 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 14 października 2021 r. w sprawie T-100/20, Junqueras i Vies/Parlament, wniesione w dniu 29 grudnia 2021 r. przez Oriola Junquerasa i Viesa

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa C-206/21: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 29 października 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Dijon, Francja) – X/Préfet de Saône-et-Loire

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa C-334/21: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 9 listopada 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Rieti, Włochy) – Postępowanie karne przeciwko G.B., R.H, przy udziale: Procura della Repubblica di Rieti

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa C-456/21: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 26 października 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch, Niderlandy) – E, F/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa C-489/21: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 12 listopada 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofiyski rayonen sad, Bułgaria) – „Banka DSK” EAD/M. V.

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-565/19: Wyrok Sądu z dnia 15 grudnia 2021 r. – Oltchim/Komisja [Pomoc państwa – Środki wsparcia przyjęte przez Rumunię na rzecz przedsiębiorstwa petrochemicznego – Brak egzekucji, narastanie i umorzenie wierzytelności publicznoprawnych – Skarga o stwierdzenie nieważności – Termin do wniesienia skargi – Rozpoczęcie biegu terminu – Artykuł 24 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/1589 – Interes prawny – Istnienie jednego lub kilku środków – Zasoby państwowe – Możliwość przypisania państwu – Możliwość zastosowania kryterium prywatnego wierzyciela – Zastosowanie kryterium prywatnego wierzyciela – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-159/20: Wyrok Sądu z dnia 21 grudnia 2021 r. – Hamers/Cedefop [Służba publiczna – Personel tymczasowy – Dochodzenie prowadzone przez OLAF – Przekazanie krajowym organom wymiaru sprawiedliwości informacji o faktach mogących być przedmiotem postępowania karnego – Krajowe postępowanie karne – Uniewinnienie – Zachowanie Cedefop w związku z krajowym postępowaniem karnym – Oddalenie wniosku o odszkodowanie – Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie – Konflikt interesów – Domniemanie niewinności – Kompetencje komisji odwoławczej Cedefop]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-224/20: Wyrok Sądu z dnia 15 grudnia 2021 r. – FT i in./Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Wynagrodzenie – Personel Komisji pełniący służbę w państwie trzecim – Tymczasowa aktualizacja współczynników korygujących – Oczywisty błąd w ocenie – Skutek wsteczny – Pewność prawa – Obowiązek dbałości]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-225/20: Wyrok Sądu z dnia 15 grudnia 2021 r. – FJ i in./Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Wynagrodzenie – Personel ESDZ pełniący służbę w państwie trzecim – Tymczasowa aktualizacja współczynników korygujących – Oczywisty błąd w ocenie – Skutek wsteczny – Pewność prawa – Obowiązek dbałości]

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-409/20: Wyrok Sądu z dnia 21 grudnia 2021 r. – KS/Frontex [Służba publiczna – Personel tymczasowy – Umowa na czas określony – Rozwiązanie umowy – Utrata zaufania – Artykuł 47 lit. b) ppkt ii) WZIP – Prawo do bycia wysłuchanym – Obowiązek dbałości – Wnioski o udzielenie pomocy i przyznanie odszkodowania – Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie]

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

REKLAMA