REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 24 czerwca 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/625 w odniesieniu do kontroli urzędowych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego wywożonych z państw trzecich do Unii w celu zapewnienia przestrzegania zakazu dotyczącego niektórych zastosowań środków przeciwdrobnoustrojowych (COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD))[Poprawki 1 – 7, chyba że wskazano inaczej]

Strony 184 - 184 Pobierz pdf

Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska oraz cele związane z energią z 2022 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Protokół posiedzenia w dniu 8 lutego 2021 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 9 lutego 2021 r.

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

REKLAMA

Protokół posiedzenia w dniu 10 lutego 2021 r.

Strony 364 - 364 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 11 lutego 2021 r.

Strony 720 - 720 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10304 – THERMO FISHER / PPD)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 17 lutego 2022 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji – Wytyczne dotyczące wdrażania niektórych przepisów dotyczących etykietowania zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylającym rozporządzenie (WE) nr 110/2008

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10541 - GOLDMAN SACHS / GRUPO VISABEIRA / CONSTRUCTEL VISABEIRA) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10349 – AMAZON/MGM)

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Publikacja wniosku zgodnie z art. 17 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2021 r. zlecająca centralnemu administratorowi wprowadzenie zmian w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Belgii, Czech, Niemiec, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Węgier, Niderlandów, Austrii, Polski, Rumunii i Finlandii do dziennika transakcji Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2021 r. zlecająca centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie tabel krajowego rozdziału uprawnień Belgii, Niemiec, Grecji, Chorwacji, Łotwy, Węgier, Niderlandów, Polski, Finlandii i Szwecji do dziennika transakcji Unii Europejskiej

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2021 r. zlecająca centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie zmian w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Belgii, Bułgarii, Danii, Niemiec, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do dziennika transakcji Unii Europejskiej

Strony 213 - 213 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10617 – EDF / SOJITZ CORPORATION / NEBRAS POWER / KYUDEN INTERNATIONAL CORPORATION / JV)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10212 – ANDEL / ENERGI DANMARK)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 16 lutego 2022 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących od dnia 1 marca 2022 r. (Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Ogłoszenie o konkursie otwartym

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Ogłoszenie o konkursie otwartym

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10605 – MACQUARIE REAL ESTATE / CPG VAN OOSTROM BEHEER / EDGE) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10404 – PHOENIX / MCKESSON)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 15 lutego 2022 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 10 września 2021 r. ustanawiającej szczególne środki w celu naprawienia antykonkurencyjnych skutków naruszenia stwierdzonego w decyzji Komisji z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie przyznania lub utrzymania w mocy przez Republikę Grecką praw przysługujących przedsiębiorstwu Public Power Corporation S.A. do wydobywania węgla brunatnego (postępowanie nr 2003/4428) (Sprawa AT.38700 – Greek lignite and electricity markets) (notyfikowana jako dokument C(2021)6595 final)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA