REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-145/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 11 lutego 2021 r. w sprawie T-697/20, Castillejo Oriol / Hiszpania i Komisja, wniesione w dniu 27 lutego 2021 r. przez José María Castillejo Oriol

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-225/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 3 lutego 2021 r. w sprawie T-701/20, Segura del Oro Pulido / Komisja, wniesione w dniu 17 marca 2021 r. przez Luisa Gonzalo Segurę del Oro Pulido

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-497/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 13 sierpnia 2021 r. – SI i in. / Republika Federalna Niemiec

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-580/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 22 września 2021 r. – EEW Energy from Waste Großräschen GmbH / MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-593/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Belgia) w dniu 24 września 2021 r. – NY / Herios SARL

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-595/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach (Niemcy) w dniu 27 września 2021 r. – LSI – Germany GmbH / Freistaat Bayern

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-600/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 28 września 2021 r. – QE / Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-607/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Belgia) w dniu 30 września 2021 r. – XXX / État belge

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa T-191/16: Wyrok Sądu z dnia 20 października 2021 r. – Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro / Komisja [Pomoc finansowa – Szósty program ramowy w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, przyczyniający się do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej i innowacji (2002 – 2006) – Umowa dotycząca pomocy finansowej Unii na rzecz projektu w dziedzinie współpracy medycznej – Decyzja stanowiąca tytuł egzekucyjny – Właściwość Komisji – Umowy o udzielenie dotacji – Odzyskanie części wypłaconego wkładu finansowego – Klauzula arbitrażowa – Koszty kwalifikowalne – Uzasadnione oczekiwania]

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa T-240/18: Wyrok Sądu z dnia 20 października 2021 r. – Polskie Linie Lotnicze „LOT” / Komisja [Konkurencja – Koncentracje – Transport lotniczy – Decyzja uznająca koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym i z porozumieniem EOG – Rynek właściwy – Ocena wpływu koncentracji na konkurencję – Brak zobowiązania – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa T-296/18: Wyrok Sądu z dnia 20 października 2021 r. – Polskie Linie Lotnicze „LOT” / Komisja [Konkurencja – Koncentracje – Transport lotniczy – Decyzja uznająca koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym i z porozumieniem EOG – Rynek właściwy – Ocena wpływu koncentracji na konkurencję – Zobowiązania – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawy połączone T-671/18 i T-140/19: Wyrok Sądu z dnia 20 października 2021 r. – ZU / Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Przeniesienie w interesie służby – Artykuł 12a regulaminu pracowniczego – Mobbing – Artykuł 25 regulaminu pracowniczego – Obowiązek uzasadnienia – Prawo do obrony i prawo do bycia wysłuchanym – Oczywisty błąd w ocenie – Zasada dobrej administracji i obowiązek dbałości – Artykuł 22a regulaminu pracowniczego – Nadużycie władzy – Artykuł 24 regulaminu pracowniczego – Wniosek o udzielenie wsparcia – Oddalenie wniosku – Postępowanie w sprawie oceny za 2017 r. – Sprawozdanie z oceny – Postępowanie w sprawie oceny za 2018 r. – Propozycja nieawansowania – Odpowiedzialność]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-434/19: Wyrok Sądu z dnia 20 października 2021 r. – Rosca / Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Zatrudnienie – Ogłoszenie o konkursie – Konkurs otwarty EPSO/AD/363/18 – Decyzja komisji konkursowej o niedopuszczeniu strony skarżącej do kolejnego etapu konkursu – Obowiązek uzasadnienia – Oczywisty błąd w ocenie – Artykuł 27 regulaminu pracowniczego – Równość traktowania]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-790/19: Wyrok Sądu z dnia 20 października 2021 r. – Novolipetsk Steel / Komisja [Środki, które Unia może podjąć w stosunku do połączonego oddziaływania środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych i środków ochronnych – Przywóz wyrobów płaskich ze stali walcowanych na zimno i wyrobów płaskich walcowanych na gorąco z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej – Zmiana rozporządzeń nakładających środki antydumpingowe lub antysubsydyjne na wyroby objęte środkami ochronnymi – Zasada niedyskryminacji – Oczywisty błąd w ocenie]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-823/19: Wyrok Sądu z dnia 20 października 2021 r. – JMS Sports / EUIPO – Inter Vion (Spiralna gumka do włosów) [Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający spiralną gumkę do włosów – Ujawnienie wcześniejszych wzorów – Ujawnienie w Internecie – Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 6/2002 – Równość broni – Dowody przedstawione po raz pierwszy przed Sądem]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-112/20: Wyrok Sądu z dnia 20 października 2021 r. – Intis / EUIPO – Televes (TELEVEND) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy TELEVEND – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy TELEVES – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-210/20: Wyrok Sądu z dnia 20 października 2021 r. – Square / EUIPO ($ Cash App) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Międzynarodowa rejestracja wskazująca Unię Europejską – Graficzny znak towarowy $ Cash App – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak odróżniającego charakteru – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Prawo do bycia wysłuchanym – Obowiązek uzasadnienia – Artykuł 94 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 – Równość traktowania i zasada dobrej administracji]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-211/20: Wyrok Sądu z dnia 20 października 2021 r. – Square / EUIPO ($ Cash App) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Graficzny znak towarowy $ Cash App – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Prawo do bycia wysłuchanym – Artykuł 94 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-351/20: Wyrok Sądu z dnia 20 października 2021 r. – St. Hippolyt / EUIPO – Raisioaqua (Vital like nature) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Vital like nature – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy VITAL – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001]]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-352/20: Wyrok Sądu z dnia 20 października 2021 r. – St. Hippolyt / EUIPO – Elephant (Strong like nature) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Strong like nature – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy STRONG NATURE – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-356/20: Wyrok Sądu z dnia 27 października 2021 r. – Jiruš / EUIPO – Nile Clothing (Racing Syndicate) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy Racing Syndicate – Wcześniejszy słowny międzynarodowy znak towarowy SYNDICATE – Przedstawienie dowodów po raz pierwszy przed izbą odwoławczą – Artykuł 95 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001]]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-559/20: Wyrok Sądu z dnia 20 października 2021 r. – Yadex International / EUIPO – Sütas Süt Ürünleri (PINAR Süzme Peynir) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Graficzny znak towarowy PINAR Süzme Peynir – Wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy Süzme Peynir – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-560/20: Wyrok Sądu z dnia 20 października 2021 r. – Yadex International / EUIPO – Sütas Süt Ürünleri (PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir Yumusacik ve Leziz) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Graficzny znak towarowy PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir Yumusacik ve Leziz – Wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy Süzme Peynir – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-596/20: Wyrok Sądu z dnia 20 października 2021 r– Roller / EUIPO – Flex Equipos de Descanso (DORMILLO) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Graficzny znak towarowy DORMILLO – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy DORMILON – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-597/20: Wyrok Sądu z dnia 20 października 2021 r– Roller / EUIPO – Flex Equipos de Descanso (Dormillo) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Słowny znak towarowy Dormillo – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy DORMILON – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

REKLAMA