REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Unijny program zwalczania nadużyć finansowych i uchylającego rozporządzenie (UE) 2015/2240 (06789/1/2020 – C9-0109/2021 – 2018/0227(COD))

Strony 244 - 244 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 (06077/1/2020 – C9-0110/2021 – 2018/0209(COD))

Strony 245 - 245 Pobierz pdf

REKLAMA

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych w odniesieniu do zawartości elektronicznych rejestrów (COM(2021)0028 – C9-0016/2021 – 2021/0015(CNS))

Strony 246 - 246 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2022 (2020/2264(BUI))

Strony 247 - 247 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10437 – EDF / GEIH / SCI OPG AVENUE DE FRANCE) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 505/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10471 – SUEZ / SCHNEIDER ELECTRIC / JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 505/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10551 – AMALFI INVEST OPPORTUNITIES / LA DORIA) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 505/04

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10484 – PAI Partners/New Tiger) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 505/05

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Publikacja jednolitego dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, oraz odesłania do publikacji specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze wina 2021/C 505/06

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 14 grudnia 2021 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie na temat wyników 8. cyklu unijnego dialogu młodzieżowego 2021/C 504/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rezolucja Rady w sprawie nowej europejskiej agendy w zakresie uczenia się dorosłych na lata 2021–2030 2021/C 504/02

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zalecenie Rady z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie podejść uwzględniających kształcenie mieszane na rzecz wysokiej jakości i włączającego szkolnictwa podstawowego i średniego 2021/C 504/03

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10463 – SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / HYUNDAI MOTOR COMPANY / JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 504/04

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10489 – BAXTER / HILL-ROM) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 504/05

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10439 – DP WORLD / SYNCREON) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 504/06

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10532 – GIP / IFM / SYDNEY AIRPORT) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 504/07

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10382 – CDPE / MACQUARIE / BLACKSTONE / ASPI) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 504/08

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do niektórych osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi 2021/C 504/09

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2021/2196, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/2193 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymis 2021/C 504/10

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, wobec których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2014/145/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi 2021/C 504/11

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2020/1999, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2021/2197, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2020/1998, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/2195 w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka 2021/C 504/12

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów danych mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2020/1999 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2020/1998, w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka 2021/C 504/13

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/255/WPZiB, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2021/2199, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/2194, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii 2021/C 504/14

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/255/WPZiB i rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii 2021/C 504/15

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

REKLAMA