REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Protokół posiedzenia w dniu 13 listopada 2019 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 14 listopada 2019 r.

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

REKLAMA

Ogłoszenie skierowane do osób, których dotyczą dane, do których to osób mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/255/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii 2021/C 173/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 173/03

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty Zmiana obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 173/04

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprostowanie do wycofania wniosków Komisji (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 143 z dnia 23 kwietnia 2021 r.) 2021/C 173/05

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Stanowisko Rady (UE) nr 15/2021 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Erasmus”+: unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013 Przyjęte przez Radę w dniu 13 kwietnia 2021 r. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Stanowisko Rady (UE) nr 15/2021 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

PARLAMENT EUROPEJSKI SESJA 2019–2020Posiedzenia od 16 do 19 września 2019 r. Protokoły posiedzeń zostały opublikowane w Dz.U. C 107 z 26.3.2021 . TEKSTY PRZYJĘTE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej – rozwój wypadków (2019/2817(RSP))

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie sytuacji w Turcji, w szczególności odwołania burmistrzów wyłonionych w wyborach (2019/2821(RSP))

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie Mjanmy, w szczególności sytuacja Rohingjów (2019/2822(RSP))

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie Iranu, w szczególności sytuacji obrońców praw kobiet i uwięzionych obywateli UE o podwójnym obywatelstwie (2019/2823(RSP))

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zdolności patentowej roślin i procesów czysto biologicznych (2019/2800(RSP))

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie znaczenia europejskiej pamięci historycznej dla przyszłości Europy (2019/2819(RSP))

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie stanu wdrażania przepisów Unii dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (2019/2820(RSP))

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania prezesa Europejskiego Banku Centralnego (N9-0023/2019 – C9-0048/2019 – 2019/0810(NLE))

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wniosku Europejskiego Banku Centralnego dotyczącego mianowania wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów (07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 1/2019 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wprowadzenie nadwyżki z roku budżetowego 2018 (11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2019 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019: zasilenie kluczowych programów w zakresie konkurencyjności UE: „Horyzont 2020” i Erasmus+ (11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 3/2019 na rok budżetowy 2019, towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii (11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2019/000 TA 2019 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) (COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10225 — AES/Coatue/Schneider Electric/Uplight) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 170/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA