REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-37/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 22 stycznia 2021 r. – flightright GmbH / Ryanair DAC, dawniej Ryanair Ltd

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-58/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Wien (Austria) w dniu 1 lutego 2021 r. – FK

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-66/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle (Niderlandy) w dniu 29 stycznia 2021 r. – O.T.E. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-69/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Niderlandy) w dniu 4 lutego 2021 r. – X / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-88/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litwa) w dniu 12 lutego 2021 r. – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-89/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litwa) w dniu 12 lutego 2021 r. – „Romega” UAB / Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-97/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd – Błagojewgrad (Bułgaria) w dniu 16 lutego 2021 r. – МV – 98 / Naczałnik na otdeł „Operatiwni dejnosti” – grad Sofia w gławna direkcija „Fiskalen kontroł” pri Centrałno uprawlenie na Nacjonałnata agencija za prichodite

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-105/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Specializiran nakazatelen syd (Bułgaria) w dniu 22 lutego 2021 r. – postępowanie karne przeciwko IR

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-115/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 15 grudnia 2020 r. w sprawie T-24/20, Junqueras i Vies / Parlament, wniesione w dniu 25 lutego 2021 r. przez Oriola Junquerasa i Viesa

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-119/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 16 grudnia 2020 r. w sprawie T-207/18, PlasticsEurope / ECHA, wniesione w dniu 25 lutego 2021 r. przez PlasticsEurope

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-124/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 16 grudni 2020 r. w sprawie T-93/18, International Skating Union / Komisja Europejska, wniesione w dniu 26 lutego 2021 r. przez International Skating Union

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-127/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 16 grudnia 2020 r. w sprawie T-430/18, American Airlines / Komisja Europejska, wniesione w dniu 26 lutego 2021 r. przez American Airlines, Inc.

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-144/21: Skarga wniesiona w dniu 5 marca 2021 r. – Parlament Europejski / Komisja Europejska

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-245/17: Wyrok Sądu z dnia 10 marca 2021 r. – ViaSat / Komisja [Skarga na bezczynność i o stwierdzenie nieważności – Sieci i usługi łączności elektronicznej – Zharmonizowane wykorzystanie widma częstotliwości 2 GHz – Ogólnoeuropejskie systemy dostarczające satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) – Decyzja 2007/98/WE – Zharmonizowana procedura selekcji operatorów – Zezwolenia dla wybranych operatorów – Decyzja 626/2008/WE – Wezwanie do działania – Brak wezwania do usunięcia uchybienia – Zajęcie stanowiska przez Komisję – Niedopuszczalność – Odmowa działania – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Niedopuszczalność – Kompetencje Komisji]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-539/18: Wyrok Sądu z dnia 10 marca 2021 r. – Ayuntamiento de Quart de Poblet / Komisja [Klauzula arbitrażowa – Program ramowy na rzecz innowacji i konkurencyjności (2007 – 2013) – Umowy „Highly scalable Deployment model of Inclusive E-GOvern” (DIEGO) i „Speeding Every European Digital” (SEED) – Noty obciążeniowe – Koszty kwalifikowalne – Uzasadnienie kosztów – Wiarygodność harmonogramów prac poświęconych realizacji projektów]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-693/19: Wyrok Sądu z dnia 10 marca 2021 r. – Kerry Luxembourg / EUIPO – Ornua (KERRYMAID) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie unijnego słownego znaku towarowego KERRYMAID – Wcześniejszy unijny graficzny znak towarowy zawierający element słowny Kerrygold – Względna podstawa odmowy rejestracji – Nazwa geograficzna – Element dominujący – Zgodne współistnienie – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 – Stosowanie prawa w czasie]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-694/19: Wyrok Sądu z dnia 10 marca 2021 r. – FI / Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Żyjący małżonek – Renta rodzinna – Artykuły 18, 19 i 20 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Przesłanki kwalifikujące – Czas trwania małżeństwa – Zarzut niezgodności z prawem – Równość traktowania – Proporcjonalność]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-809/19: Wyrok Sądu z dnia 24 lutego 2021 r. – Liga Nacional de Fútbol Profesional / EUIPO (El Clasico) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Graficzny znak towarowy El Clasico – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Charakter opisowy – Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-56/20: Wyrok Sądu z dnia 24 lutego 2021 r. – Bezos Family Foundation / EUIPO – SNCF Mobilités (VROOM) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego VROOM – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy POP & VROOM – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-61/20: Wyrok Sądu z dnia 24 lutego 2021 r. – Sonova / EUIPO – Digitmarket (B-Direct) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Słowny znak towarowy B-Direct – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy bizdirect – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-66/20: Wyrok Sądu z dnia 10 marca 2021 r. – Hauz 1929 / EUIPO – Houzz (HAUZ LONDON) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego HAUZ LONDON – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy HOUZZ – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-67/20: Wyrok Sądu z dnia 10 marca 2021 r. – Hauz 1929 / EUIPO – Houzz (HAUZ NEW YORK) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego HAUZ NEW YORK – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy HOUZZ – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-68/20: Wyrok Sądu z dnia 10 marca 2021 r. – Hauz 1929 / EUIPO – Houzz (HAUZ EST 1929) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego HAUZ EST 1929 – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy HOUZZ – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-71/20: Wyrok Sądu z dnia 10 marca 2021 r. – Puma / EUIPO – CAMäleon (PUMA-System) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego PUMA-System – Wcześniejsze graficzne unijne znaki towarowe PUMA – Względna podstawa odmowy rejestracji – Naruszenie renomy – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-99/20: Wyrok Sądu z dnia 10 marca 2021 r. – Golvabia Innovation / EUIPO (MaxWear) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MaxWear – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA