REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-728/18: Postanowienie Sądu z dnia 4 marca 2021 r. – Brand IP Licensing / EUIPO – Facebook (lovebook) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Wycofanie zgłoszenia do rejestracji – Umorzenie postepowania]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-587/19: Postanowienie Sądu z dnia 23 lutego 2021 r. – Frutas Tono / EUIPO – Agrocazalla (Marién) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Interwencja drugiej strony w postępowaniu przed izbą odwoławczą – Odpowiedź na skargę złożona po terminie – Niedopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze interwenienta na podstawie art. 173 § 1 regulaminu postępowania – Unieważnienie wcześniejszego słownego znaku towarowego służącego za podstawę zaskarżonej decyzji – Umorzenie postępowania]

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-885/19: Postanowienie Sądu z dnia 5 marca 2021 r. – Aquind i in. / Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Energia – Transeuropejska infrastruktura energetyczna – Rozporządzenie (UE) nr 347/2013 – Przekazanie uprawnień Komisji – Artykuł 290 TFUE – Akt delegowany zmieniający unijną listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania – Charakter aktu w okresie, w którym Parlament i Rada mogą wyrazić sprzeciw – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Oczywista niedopuszczalność]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-132/20: Postanowienie Sądu z dnia 4 marca 2021 r. – NEC OncoImmunity / EASME [Skarga o stwierdzenie nieważności – Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horizon 2020” (2014 – 2020) – Umowa o udzielenie dotacji – Pismo w sprawie wypowiedzenia – Akt wpisujący się w ramy czysto umowne, z którymi jest nierozerwalnie związany – Niedopuszczalność – Rozporządzenie (UE) nr 1290/2013 – Utrata statusu MŚP]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-135/20: Postanowienie Sądu z dnia 26 lutego 2021 r. – Vulkano Research and Development / EUIPO – Ega (EGA Master) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Wycofanie wniosku o unieważnienie prawa do znaku – Umorzenie postępowania]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-251/20: Postanowienie Sądu z dnia 8 marca 2021 r. – KG / Parlament [Skarga o stwierdzenie nieważności i o zadośćuczynienie – Służba publiczna – Emerytura – Skorzystanie ze współczynnika korygującego w odniesieniu do ustalenia praw emerytalnych – Odmowa zajęcia stanowiska w przedmiocie wniosku skarżącego – Brak niekorzystnego aktu – Niedopuszczalność]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-437/20: Postanowienie Sądu z dnia 25 lutego 2021 r. – Ultrasun / EUIPO (ULTRASUN) [Skarga o stwierdzenie nieważności – Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego ULTRASUN – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-655/20 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 23 lutego 2021 r. – Symrise / ECHA [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – REACH – Substancja 2-ethylhexyl salicylate – Kontrola zgodności rejestracji z przepisami – Obowiązek dostarczenia pewnych informacji, do których uzyskania konieczne jest przeprowadzenie badań na zwierzętach – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Brak pilnego charakteru]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-7/21: Postanowienie Sądu z dnia 10 marca 2021 r. – El Corte Inglés / EUIPO – Kassl (STUDIO KASSL) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Wycofanie zgłoszenia do rejestracji – Umorzenie postępowania]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-727/20: Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2020 r. – Kirimova / EUIPO

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-33/21: Skarga wniesiona w dniu 22 stycznia 2021 r. – Rumunia / Komisja

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-81/21: Skarga wniesiona w dniu 3 lutego 2021 r. – Sistem ecologica / Komisja

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-101/21: Skarga wniesiona w dniu 5 lutego 2021 r. – Primagra / Komisja

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-134/21: Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2021 r. – Malacalza Investimenti i Malacalza / EBC

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-144/21: Skarga wniesiona w dniu 11 marca 2021 r. – El Corte Inglés / EUIPO – Rimex Trading (UNK UNIK)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-147/21: Skarga wniesiona w dniu 12 marca 2021 r. – Gugler France / EUIPO – Gugler (GUGLER)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprostowanie do komunikatu w Dzienniku Urzędowym w sprawie C-518/20 ( Dz.U. C 19 z 18.1.2021 )

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Stanowisko Rady (UE) nr 11/2021 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Unijny program kosmiczny i Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013 i (UE) nr 377/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE Przyjęte przez Radę w dniu 19 kwietnia 2021 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Uzasadnienie Rady: Stanowisko Rady (UE) nr 11/2021 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Unijny program kosmiczny i Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013 i (UE) nr 377/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE

Strony 84 - 84 Pobierz pdf

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych 2021/C 161/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10248 – AP/Lutech) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 161/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10196 — Magna/LGE/JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 161/04

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2021/C 161/05

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprostowanie do komunikatu Komisji w sprawie wyglądu etykiety produktów nawozowych UE, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 119 z dnia 7 kwietnia 2021 r.) 2021/C 161/06

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 30 kwietnia 2021 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA