REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-511/19: Postanowienie Sądu z dnia 12 lutego 2021 r. – Staciwa / Komisja

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Sprawa T-188/20: Postanowienie Sądu z dnia 10 lutego 2021 r. – Close i Cegelec / Parlament

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-507/20: Postanowienie Sądu z dnia 12 lutego 2021 r. – Colombani / SEAE

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Stanowisko Rady (UE) nr 7/2021 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Unijny program zwalczania nadużyć finansowych i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 250/2014Przyjęte przez Radę w dniu 16 marca 2021 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Uzasadnienie Rady: Stanowisko Rady (UE) nr 7/2021 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Unijny program zwalczania nadużyć finansowych i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 250/2014

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Opinia Komisji z dnia 16 kwietnia 2021 r. dotycząca planu gospodarowania przed składowaniem odpadów promieniotwórczych powstałych w wyniku likwidacji i demontażu obiektu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych Maišiagala zlokalizowanego na Litwie (Jedynie tekst w języku litewskim jest autentyczny) 2021/C 136/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10199 — Goldman Sachs/Advania) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 136/02

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do niektórych osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2010/413/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu 2021/C 136/03

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Komunikat Komisji 2021/C 136/05

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zawiadomienie skierowane do podmiotów gospodarczych Nowa runda wniosków o zawieszenie ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe i rolne 2021/C 136/06

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 2021/C 136/07

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmianyw specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina,o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2021/C 136/08

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Publikacja specyfikacji produktu zmienionej w następstwie zatwierdzenia zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 2021/C 136/09

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 16 kwietnia 2021 r.

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Stanowisko Rady(UE) nr 6/2021w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym Przyjęte przez Radę w dniu 16 marca 2021 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Uzasadnienie Rady: Stanowisko Rady (UE) nr 6/2021 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (sprawa M.10185 — Pierer Industrie/Palfinger/FSS/Jetfly)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wszczęcie postępowania (Sprawa M.9938 — Kingspan Group/Trimo)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osoby, do której mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2016/1693 zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2021/613i w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/1686 wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/612nakładających dodatkowe środki ograniczające skierowane przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi powiązanym

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zawiadomienie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2016/1693 i rozporządzeniu Rady (UE) 2016/1686 nakładających dodatkowe środki ograniczające skierowane przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom i organom z nimi związanym

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do pewnych osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/255/WPZiB oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 15 kwietnia 2021 r.

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Postępowanie likwidacyjne – Postępowanie likwidacyjne dotyczące Insurance Company „EUROAMERICAN” JSC – Publikacja zgodnie z art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zmiana dotycząca Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA