REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-18/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 12 stycznia 2021 r. – Uniqa Versicherungen AG / VU

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-19/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Niderlandy) w dniu 13 stycznia 2021 r. – I, S / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-23/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gericht Erster Instanz Eupen (Belgia) w dniu 14 stycznia 2021 r. – IO / Wallonische Region

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-36/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven (Niderlandy) w dniu 22 stycznia 2021 r. – Sense Visuele Communicatie en Handel vof (działają równiez pod firmą De Scharrelderij) / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-38/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Ravensburg (Niemcy) w dniu 22 stycznia 2021 r. – VK / BMW Bank GmbH

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-39/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Niderlandy) w dniu 26 stycznia 2021 r. – X / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-45/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Ustavno sodišče Republike Slovenije (Słowenia) w dniu 28 stycznia 2021 r. – Banka Slovenije / Državni zbor Republike Slovenije

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-51/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tallinna Halduskohus (Estonia) w dniu 28 stycznia 2021 r. – Aktsiaselts M.V.WOOL / Põllumajandus- ja Toiduamet

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-52/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour d'appel de Liège (Belgia) w dniu 28 stycznia 2021 r. – Pharmacie populaire – La Sauvegarde SCRL / État belge – SPF Finances

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-53/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour d'appel de Liège (Belgia) w dniu 28 stycznia 2021 r. – Pharma Santé – Réseau Solidaris SCRL / État belge – SPF Finances

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-55/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wyrchowen administratiwen syd (Bułgaria) w dniu 28 stycznia 2021 r. – Direktor na Agencija „Mitnici” / Imperial Tobacco Bulgaria

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-56/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Litwa) w dniu 29 stycznia 2021 r. – „ARVI” ir ko UAB / Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa C-61/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour administrative d'appel de Versailles (Francja) w dniu 2 lutego 2021 r. – JP / Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-65/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 16 grudnia 2020 r. w sprawie T-639/18, SGL Carbon SE/Komisja, wniesione w dniu 2 lutego 2021 r. przez SGL Carbon SE

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-68/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 3 lutego 2021 r. – Iveco Orecchia SpA / APAM Esercizio SpA

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa C-70/21: Skarga wniesiona w dniu 3 lutego 2021 r. – Komisja Europejska/Republika Grecka

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa C-73/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 16 grudnia 2020 r. w sprawie T-635/18, Industrial Química del Nalón SA/Komisja, wniesione w dniu 3 lutego 2021 r. przez Química del Nalón SA, dawniej Industrial Química del Nalón SA

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa C-74/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 16 grudnia 2020 r. w sprawie T-638/18, Deza a.s./Komisja, wniesione w dniu 4 lutego 2021 r. przez Deza a.s.

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa C-75/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 16 grudnia 2020 r. w sprawie T-75/21, Bilbaína de Alquitranes, SA/Komisja, wniesione w dniu 3 lutego 2021 r. przez Bilbaína de Alquitranes, SA

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-488/18: Wyrok Sądu z dnia 10 lutego 2021 r. – XC / Komisja [Służba publiczna – Zatrudnienie – Konkurs otwarty EPSO/AD/338/17 – Decyzja komisji konkursowej o niedopuszczeniu skarżącego do kolejnego etapu konkursu – Zasada niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność – Dostęp do dokumentów – Odrzucenie wniosku o udostępnienie pytań zadanych podczas egzaminu – Tajność prac komisji konkursowej – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Konkurs otwarty EPSO/AD/356/18 – Lista rezerwy kadrowej – Skarga o stwierdzenie nieważności – Brak interesu prawnego – Niedopuszczalność – Odpowiedzialność]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawy połączone T-345/19, T-346/19, od T-364/19 do T-366/19, od T-372/19 do T-375/19 i T-385/19: Wyrok Sądu z dnia 10 lutego 2021 r. – Santini i in. / Parlament [Prawo instytucjonalne – Jednolity Statut posła do Parlamentu Europejskiego – Posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w okręgach włoskich – Przyjęcie przez Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (prezydium izby deputowanych, Włochy) uchwały nr 14/2018 w sprawie emerytur i rent – Zmiana wysokości emerytur i rent włoskich posłów krajowych – Wprowadzona w związku z tym przez Parlament Europejski zmiana wysokości emerytur i rent niektórych byłych posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych we Włoszech – Właściwość autora aktu – Obowiązek uzasadnienia – Prawa nabyte – Pewność prawa – Uzasadnione oczekiwania – Prawo własności – Proporcjonalność – Równość traktowania – Odpowiedzialność pozaumowna – Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-519/19: Wyrok Sądu z dnia 10 lutego 2021 r. – Forte / Parlament [Prawo instytucjonalne – Jednolity Statut posła do Parlamentu Europejskiego – Posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w okręgach włoskich – Przyjęcie przez Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (prezydium izby deputowanych, Włochy) uchwały nr 14/2018 w sprawie emerytur i rent – Zmiana wysokości emerytur i rent włoskich posłów krajowych – Wprowadzona w związku z tym przez Parlament Europejski zmiana wysokości emerytur i rent niektórych byłych posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych we Włoszech – Właściwość autora aktu – Obowiązek uzasadnienia – Prawa nabyte – Pewność prawa – Uzasadnione oczekiwania – Prawo własności – Proporcjonalność – Równość traktowania]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-578/19: Wyrok Sądu z dnia 10 lutego 2021 r. – Sophia Group / Parlament [Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Świadczenie usług obsługi budynków – Odrzucenie oferty jednego z oferentów – Udzielenie zamówienia innemu oferentowi – Kryteria wyboru – Kryteria udzielenia zamówienia – Najkorzystniejsza ekonomicznie oferta – Użycie etykiet i certyfikatów w ramach formułowania kryteriów udzielenia zamówienia – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-821/19: Wyrok Sądu z dnia 10 lutego 2021 r. – Herlyn i Beck / EUIPO – Brillux (B.home) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego B.home – Wcześniejszy słowny międzynarodowy znak towarowy B-Wohnen – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-117/20: Wyrok Sądu z dnia 10 lutego 2021 r. – El Corte Inglés / EUIPO – MKR Design (PANTHÉ) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego PANTHÉ – Wcześniejsze, słowny i graficzny, krajowe znaki towarowe PANTHER i wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy P PANTHER – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

REKLAMA