REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-320/19: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 3 grudnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin – Niemcy) – Ingredion Germany GmbH / Bundesrepublik Deutschland [Odesłanie prejudycjalne – Środowisko naturalne – Dyrektywa 2003/87/WE – System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Artykuł 3 lit. h) – Nowe instalacje – Artykuł 10a – Przejściowy system przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji – Decyzja 2011/278/UE – Artykuł 18 ust. 1 lit. c) – Poziom działalności związanej z paliwami – Artykuł 18 ust. 2 akapit drugi – Wartość odpowiedniego współczynnika wykorzystania zdolności produkcyjnych]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-352/19 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 grudnia 2020 r. – Région de Bruxelles-Capitale / Komisja Europejska [Odwołanie – Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 – Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin – Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2324 – Odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej glifosat – Artykuł 263 TFUE – Legitymacja procesowa jednostki regionalnej – Bezpośrednie oddziaływanie]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-372/19: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 25 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez ondernemingsrechtbank Antwerpen – Belgia) – Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) / Weareone.World BVBA, Wecandance NV [Odesłanie prejudycjalne – Konkurencja – Artykuł 102 TFUE – Nadużycie pozycji dominującej – Pojęcie „niesłusznych cen” – Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – Sytuacja faktycznego monopolu – Pozycja dominująca – Nadużycie – Wykonywanie utworów muzycznych na festiwalach muzycznych – Tabela opłat oparta na przychodach brutto ze sprzedaży biletów wstępu – Rozsądny związek ze świadczeniem organizacji zbiorowego zarządzania – Ustalenie faktycznie wykonanej części repertuaru muzycznego organizacji zbiorowego zarządzania]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-445/19: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret – Dania) – Viasat Broadcasting UK Ltd / TV2/Danmark A/S, Królestwo Danii [Odesłanie prejudycjalne – Pomoc państwa – Publiczna spółka nadawcza – Artykuł 106 ust. 2 TFUE – Usługi w ogólnym interesie gospodarczym – Pomoc zgodna z rynkiem wewnętrznym – Artykuł 108 ust. 3 TFUE – Zgłoszenie – Brak – Obowiązek zapłacenia przez beneficjenta odsetek za okres niezgodności tej pomocy z prawem – Obliczenie odsetek – Kwoty podlegające uwzględnieniu]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-510/19: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Brussel – Belgia) – postępowanie karne przeciwko AZ [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca policyjna i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Europejski nakaz aresztowania – Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW – Artykuł 6 ust. 2 – Pojęcie „wykonującego nakaz organu sądowego” – Artykuł 27 ust. 2 – Zasada szczególności – Artykuł 27 ust. 3 lit. g) i art. 27 ust. 4 – Odstępstwo – Ściganie za „inne przestępstwo” niż to, które było podstawą przekazania – Zgoda wykonującego nakaz organu sądowego – Zgoda prokuratury wykonującego nakaz państwa członkowskiego]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-767/19: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 3 grudnia 2020 r. – Komisja Europejska / Królestwo Belgii [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Dyrektywy 2009/72/WE i 2009/73/WE – Rynek wewnętrzny energii elektrycznej i gazu ziemnego – Skuteczny rozdział między, z jednej strony, zarządzaniem systemami przesyłowymi energii elektrycznej i gazu oraz, z drugiej strony, działalnością w zakresie dostawy i wytwarzania – Ustanowienie niezależnych krajowych organów regulacyjnych]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-799/19: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 25 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Košice I – Słowacja) – NI, OJ, PK / Sociálna poisťovňa [Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Dyrektywa 2008/94/WE – Artykuły 2 i 3 – Ochrona pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy – Pojęcia „niezaspokojonych roszczeń pracowników” i „niewypłacalności pracodawcy” – Wypadek przy pracy – Śmierć pracownika – Zadośćuczynienie za krzywdę – Windykacja roszczenia od pracodawcy – Brak możliwości – Instytucja gwarancyjna]

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-455/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 8 maja 2018 r. w sprawie T-92/18, Olivier Spieker / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 12 lipca 2018 r. przez Oliviera Spiekera

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-259/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 2 kwietnia 2020 r. w sprawie T-81/18, Barata / Parlament, wniesione w dniu 11 czerwca 2020 r. przez Joãa Miguela Baratę

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-307/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 13 maja 2020 r. w sprawie T-445/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 9 lipca 2020 r. przez Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-308/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 13 maja 2020 r. w sprawie T-535/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 9 lipca 2020 r. przez Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-309/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 13 maja 2020 r. w sprawie T-443/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 9 lipca 2020 r. przez Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-310/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 13 maja 2020 r. w sprawie T-446/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 10 lipca 2020 r. przez Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-311/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 13 maja 2020 r. w sprawie T-444/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 10 lipca 2020 r. przez Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-312/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 13 maja 2020 r. w sprawie T-534/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 10 lipca 2020 r. przez Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-316/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugalia) w dniu 16 lipca 2020 r. – VO i in. / SATA International – Azores Airlines SA

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-400/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 25 czerwca 2020 r. w sprawie T-104/19, Dermavita / EUIPO – Allergan Holdings France (JUVÉDERM), wniesione w dniu 21 sierpnia 2020 r. przez Dermavita Co. Ltd

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-465/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 15 lipca 2020 r. w sprawach połączonych T-778/16 i T-892/16, Irlandia in. / Komisja, wniesione w dniu 25 września 2020 r. przez Komisję Europejską

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-502/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Mons (Belgia) w dniu 5 października 2020 r. – TP / Institut des Experts en Automobiles

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-521/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) w dniu 19 października 2020 r. – J.P. / B.d.S.L.

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa C-522/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberstern Gerichtshof (Austria) w dniu 19 października 2020 r. – OE / VY

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa C-525/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 19 października 2020 r. – Association France Nature Environnement / Premier ministre i Ministre de la Transition écologique et solidaire

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-538/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 21 października 2020 r. – Finanzamt B / W AG

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-559/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Saarbrücken (Niemcy) w dniu 26 października 2020 r. – Koch Media GmbH / FU

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa C-573/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria provinciale di Parma (Włochy) w dniu 30 października 2020 r. – Casa di Cura Città di Parma SpA / Agenzia delle Entrate

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

REKLAMA