REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Komunikat Komisji Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych i okresowych kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez Komisję w ramach postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9920 – EQT/TA Associates/IFS)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2020/1269, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/1267, w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, wobec których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2014/145/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 10 września 2020 r.

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawozdanie specjalne nr 14/2020 „Unijna pomoc rozwojowa dla Kenii”

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprostowanie do zgłoszenia zamiaru koncentracji (Sprawa M.9913 – Hella/Minth/JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( Dz.U. C 298 z 8.9.2020 )

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 9 września 2020 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wykaz wyznaczonych organizacji, stowarzyszeń i podmiotów publicznych sporządzony i opublikowany na podstawie art. 14 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zawiadomienie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących państwa EFTA od dnia 1 czerwca 2020 r. (Opublikowane zgodnie z przepisami dotyczącymi stóp referencyjnych i dyskontowych określonymi w części VII wytycznych Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie pomocy państwa oraz art. 10 decyzji Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. )

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Pomoc państwa – Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Ogłoszenie o konkursie otwartym

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9942 – Partners Group/Bridgepoint/Rovensa) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9906 – KKR/HPS/Monleasing Holdco) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9932 – Kaufland/SCP Real Digital assets) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9877 – Pro Diagnostic Group/FutureLife/DISCARE CZ JV)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9915 – Mitsubishi Corporation Energy/ENEOS/Taiyo Koyu)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 0,00 % na dzień 1 września 2020 r. — Kursy walutowe euro

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA