REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-318/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 13 lipca 2020 r. –Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Vodafone Italia SpA / Ministero della Giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-322/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 13 maja 2020 r. w sprawie T-284/19, Wonder Line / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – De Longhi Benelux (KENWELL), wniesione w dniu 14 lipca 2020 r. przez Wonder Line, SL

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-355/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 30 lipca 2020 r. – Bundesrepublik Deutschland / BL, BC

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-368/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) w dniu 5 sierpnia 2020 r. – NW / Landespolizeidirektion Steiermark

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-369/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) w dniu 5 sierpnia 2020 r. – NW / Bezirkshauptmannschaft Leibnitz

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-371/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 7 sierpnia 2020 r. – Peek & Cloppenburg KG, reprezentowana przez Peek & Cloppenburg Düsseldorf Komplementär B.V. / Peek & Cloppenburg KG, reprezentowana przez Van Graaf Management GmbH

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-375/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação de Coimbra (Portugalia) w dniu 10 sierpnia 2020 r. – Liberty Seguros, SA/DR

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-377/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 29 lipca 2020 r. – Servizio Elettrico Nazionale SpA i in. / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato i in.

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-379/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 11 sierpnia 2020 r. – B/Udlændingenævnet

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-402/20 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 11 czerwca 2020 r. w sprawie T-561/19, Lípidos Santiga/Komisja, wniesione w dniu 24 sierpnia 2020 r. przez Lípidos Santiga, SA

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa T-143/19: Postanowienie Sądu z dnia 3 lipca 2020 r. – Solar Ileias Bompaina / Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Pomoc państwa – Podmioty gospodarcze działające na rynku energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych – Umowy sprzedaży energii elektrycznej – Zmiany legislacyjne polegające na ograniczeniu korzyści taryfowych ze skutkiem wstecznym – Skarga do Komisji zarzucająca istnienie pomocy na rzecz dostawców energii elektrycznej – Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym – Status zainteresowanej strony – Ochrona uprawnień procesowych – Niedopuszczalność]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa T-562/19: Postanowienie Sądu z dnia 2 lipca 2020 r. – Klein / Komisja [Skarga na bezczynność – Wyroby medyczne – Artykuł 8 ust. 1 i 2 dyrektywy 93/42/EWG – Postępowanie w sprawie klauzuli ochronnej – Zgłoszenie przez państwo członkowskie decyzji o zakazie wprowadzania do obrotu wyrobu medycznego – Brak decyzji Komisji – Termin do wniesienia skargi – Niedopuszczalność]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa T-616/19: Postanowienie Sądu z dnia 10 lipca 2020 r. – Katjes Fassin / EUIPO – Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) [Skarga o stwierdzenie nieważności – Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego WONDERLAND – Wcześniejszy słowny znak towarowy Beneluksu WONDERMIX – Względne podstawy odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa T-619/19: Postanowienie Sądu z dnia 10 lipca 2020 r. – KF / SatCen [Skarga o stwierdzenie nieważności oraz o odszkodowanie i zadośćuczynienie – Personel SatCenu – Personel kontraktowy – Właściwość sądów Unii – Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Decyzja o wszczęciu dochodzenia administracyjnego w sprawie skarżącej w celu wykonania wyroku Sądu – Akt niekorzystny – Żądanie odsetek od kwoty zasądzonej przez Sąd tytułem naprawienia poniesionej szkody – Artykuł 76 lit. d) regulaminu postępowania – Skarga oczywiście niedopuszczalna]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa T-627/19: Postanowienie Sądu z dnia 14 lipca 2020 r. – Shindler i in. / Komisja [Skarga na bezczynność i o stwierdzenie nieważności – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii – Wnioski o przyjęcie decyzji utrzymującej obywatelstwo Unii w odniesieniu do określonych obywateli Zjednoczonego Królestwa i decyzji w przedmiocie różnych środków dotyczących praw obywateli Zjednoczonego Królestwa – Zajęcie stanowiska przez Komisję – Brak wezwania do działania – Odmowa przyjęcia decyzji utrzymującej obywatelstwo Unii w odniesieniu do określonych obywateli Zjednoczonego Królestwa – Brak interesu prawnego – Skarga oczywiście niedopuszczalna]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa T-640/19: Postanowienie Sądu z dnia 14 lipca 2020 r. – Sasol Germany i in. / ECHA [Skarga o stwierdzenie nieważności – REACH – Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy – Ustalenie listy substancji zidentyfikowanych w celu ich ewentualnego umieszczenia w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 – Decyzja identyfikująca 4-tert-butylofenol jako substancję spełniającą kryteria włączenia na listę – Zarzut niedopuszczalności – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Akt czysto wykonawczy – Brak interesu prawnego – Niedopuszczalność]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa T-715/19: Postanowienie Sądu z dnia 17 lipca 2020 r. – Wagenknecht / Rada Europejska [Skarga na bezczynność – Ochrona interesów finansowych Unii – Zwalczanie nadużyć finansowych – Posiedzenie Rady Europejskiej – Wieloletnie ramy finansowe – Rozporządzenie finansowe – Sytuacja konfliktu interesów, w jakiej miał się znajdować przedstawiciel Republiki Czeskiej uczestniczący w posiedzeniu Rady Europejskiej – Niepodjęcie działań zarzucane Radzie Europejskiej – Artykuł 130 regulaminu postępowania – Interes prawny – Legitymacja procesowa – Zajęcie stanowiska przez Radę Europejską – Położenie kresu bezczynności – Niedopuszczalność – Artykuł 15 ust 2 TUE – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa T-838/19: Postanowienie Sądu z dnia 15 lipca 2020 r. – Koopman International / EUIPO – Tinnus Enterprises i Mystic Products (Urządzenia do dystrybucji płynów) [Skarga o stwierdzenie nieważności – Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający urządzenia do dystrybucji płynów – Zawieszenie postępowania przed Izbą Odwoławczą – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Czynność przygotowawcza – Niedopuszczalność]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa T-839/19: Postanowienie Sądu z dnia 15 lipca 2020 r. – Koopman International / EUIPO – Tinnus Enterprises i Mystic Products (Urządzenia do dystrybucji płynów) [Skarga o stwierdzenie nieważności – Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający urządzenia do dystrybucji płynów – Zawieszenie postępowania przed Izbą Odwoławczą – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Czynność przygotowawcza – Niedopuszczalność]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa T-840/19: Postanowienie Sądu z dnia 15 lipca 2020 r. – Koopman International / EUIPO – Tinnus Enterprises i Mystic Products (Urządzenia do dystrybucji płynów) [Skarga o stwierdzenie nieważności – Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający urządzenia do dystrybucji płynów – Zawieszenie postępowania przed Izbą Odwoławczą – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Czynność przygotowawcza – Niedopuszczalność]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-841/19: Postanowienie Sądu z dnia 15 lipca 2020 r. – Koopman International / EUIPO – Tinnus Enterprises i Mystic Products (Urządzenia do dystrybucji płynów) [Skarga o stwierdzenie nieważności – Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający urządzenia do dystrybucji płynów – Zawieszenie postępowania przed Izbą Odwoławczą – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Czynność przygotowawcza – Niedopuszczalność]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-842/19: Postanowienie Sądu z dnia 15 lipca 2020 r. – Koopman International / EUIPO – Tinnus Enterprises i Mystic Products (Urządzenia do dystrybucji płynów) [Skarga o stwierdzenie nieważności – Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający urządzenia do dystrybucji płynów – Zawieszenie postępowania przed Izbą Odwoławczą – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Czynność przygotowawcza – Niedopuszczalność]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-377/20 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 22 lipca 2020 r. – KN / EKES [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Służba publiczna – Członek EKES – Mobbing – Dochodzenie OLAF – Decyzja prezydium EKES – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakterū]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-469/20: Skarga wniesiona w dniu 21 lipca 2020 r. – Niderlandy / Komisja

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-482/20: Skarga wniesiona w dniu 27 lipca 2020 r. – LG i in. / Komisja

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA