REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-843/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hiszpania) w dniu 20 listopada 2019 r. – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)/BT

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa C-846/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal darrondissement (Luksemburg) w dniu 21 listopada 219 r. – EQ/Administration de lEnregistrement, des Domaines et de la TVA

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-861/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona (Hiszpania) w dniu 26 listopada 2019 r. – LJ/INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa C-865/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal d’instance de Rennes (Francja) w dniu 27 listopada 2019 r. – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue/OG

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-870/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 26 listopada 2019 r. – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze/MI

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa C-871/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 26 listopada 2019 r. – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze/TB

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa C-876/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 20 września 2019 r. w sprawie T-636/17, PlasticsEurope/ECHA, wniesione w dniu 29 listopada 2019 r. przez PlasticsEurope

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa C-879/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Polska) w dniu 2 grudnia 2019 r. – FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Warszawie

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa C-884/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 24 września 2019 r. w sprawie T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Komisja, wniesione w dniu 3 grudnia 2019 r. przez Komisję Europejską

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa C-890/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 24 września 2019 r. w sprawie T-121/15, Fortischem/Komisja, wniesione w dniu 4 grudnia 2019 r. przez Fortischem a.s.

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa C-895/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Polska) w dniu 4 grudni a 2019 r. – A. przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa C-898/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 24 września 2019 r. w sprawach połączonych T-755/15 i T-759/15, Luxembourg i Fiat Chrysler Finance Europe/Komisja, wniesione w dniu 4 grudnia 2019 r. przez Irlandię

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa C-899/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 24 września 2019 r. w sprawie T-391/17, Rumunia/Komisja, wniesionego w dniu 4 grudnia 2019 r. przez Rumunię

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa C-900/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 6 grudnia 2019 r. – One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux/Ministre de la Transition écologique et solidaire

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa C-904/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polska) w dniu 10 grudnia 2019 r. – E. Sp. z o.o przeciwko K.S.

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa C-913/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polska) w dniu 13 grudnia 2019 r. – CNP spółka z o.o. przeciwko Gefion Insurance A/S

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-21/18: Wyrok Sądu z dnia 17 grudnia 2019 r. – Polska/Komisja (EFRG i EFRROW – Wydatki wyłączone z finansowania – Sektor owoców i warzyw – Pomoc dla grup producentów – Wydatki poniesione przez Polskę – Braki w kontrolach kluczowych i wtórnych – Kontrola planów dochodzenia do uznania i kryteriów uznania – Kontrole dotyczące wniosków o przyznanie pomocy – Kwalifikowalność grup producentów – Spójność handlowa – Konieczność i kwalifikowalność inwestycji – Zasadność wydatków – Uchybienia systemowe – Ryzyko dla EFRG – Działania naprawcze – Korekty ryczałtowe wynoszące 25 %)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-22/18: Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – Bułgaria/Komisja (EFRG i EFRROW – Wydatki wyłączone z finansowania – Wydatki poniesione przez Bułgarię – Rozwój obszarów wiejskich – Jakość kontroli na miejscu – Kontrola kryteriów dopuszczalności i wyboru – Korekty finansowe – Kontrole ex post – Metoda stosowana w celu obliczenia korekt finansowych – Powtórzenie – Środki zaradcze – Procedura rozliczania zgodności – Pewność prawa – Zasada należytego zarządzania finansami – Proporcjonalność)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-100/18: Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – Wehrheim/EBC (Służba Publiczna – Personel EBC – Wynagrodzenie – Dodatek zagraniczny – Anulowanie – Odpowiedzialność – Szkoda i krzywda – Zawinione działanie administracji)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-295/18: Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – Grecja/Komisja (EFRG i EFRROW – Wydatki wyłączone z finansowania – Wydatki dokonane przez Grecję – Rozwój obszarów wiejskich – Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji – Kontrole kluczowe – Ryczałtowe korekty finansowe)

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-383/18: Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – Sta*Ware EDV Beratung/EUIPO – Accelerate IT Consulting (businessNavi) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy businessNavi – Rzeczywiste używanie znaku towarowego – Częściowe wygaśnięcie prawa do znaku – Artykuł 51 ust. 1 lit. a) i art. 51 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) i art. 51 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprawa T-504/18: Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – XG/Komisja (Personel prywatnej spółki świadczącej usługi informatyczne w ramach instytucji – Odmowa udzielenia dostępu do pomieszczeń Komisji – Właściwość organu wydającego akt)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-317/19 R: Postanowienie prezesa Sądu z dnia 7 listopada 2019 r. – AMVAC Netherlands/Komisja (Środek tymczasowy – Środki ochrony roślin – Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 – Substancja czynna etoprofos – Warunki zatwierdzenia dla wprowadzenia do obrotu substancji – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-715/19: Skarga wniesiona w dniu 21 października 2019 r. – Wagenknecht/Rada Europejska

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-804/19: Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2019 r. – HC/Komisja

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

REKLAMA