REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Powiadomienie o wniosku złożonym na podstawie art. 35 dyrektywy 2014/25/UE Wniosek podmiotu zamawiającego – zawieszenie terminu

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rezolucja „Wkład Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w program prac Komisji na rok 2020 i późniejszy okres”

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rezolucja „Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią: Należy strzec wiarygodności i geostrategicznych interesów UE”

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Technologia blockchain a jednolity rynek UE – w jakim kierunku zmierzamy?”  (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Zapewnienie sprzyjającej włączeniu społecznemu transformacji sektorowej w kierunku zdigitalizowanego sektora kolejowego” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Aby nikt nie pozostał w tyle – realizacja programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Rola unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej w zwiększaniu wyników gospodarczych UE” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Bardziej konstruktywna rola społeczeństwa obywatelskiego we wdrażaniu prawa ochrony środowiska” (opinia rozpoznawcza)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Niebieska biogospodarka” (opinia rozpoznawcza)

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Budowanie zaufania do sztucznej inteligencji ukierunkowanej na człowieka«” [COM(2019) 168 final]

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego  „Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) na lata 2021–2027: wzmocnienie talentu innowacyjnego i zdolności innowacyjnych Europy  [COM(2019) 330 final – 2019/00152 (COD)]  oraz  wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Instytutu Innowacji i Technologii (wersja przekształcona)”  [COM(2019) 331 final – 2019/00151 (COD)]

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii” [COM(2019) 192 final – 2019/0096 (CNS)]

Strony 76 - 76 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Programy obywatelstwa i ułatwień pobytowych dla inwestorów w Unii Europejskiej«” [COM(2019) 12 final]

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Postępy w realizacji strategii leśnej UE ‘Nowa strategia leśna na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego’«” [COM(2018) 811 final]

Strony 87 - 87 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z wdrażania planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym” [COM(2019) 190 final]

Strony 92 - 92 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Zjednoczeni w realizacji unii energetycznej i działań w dziedzinie klimatu – Przygotowanie fundamentów w celu zapewnienia udanego przejścia na czystą energię«” [COM(2019) 285 final]

Strony 98 - 98 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 573/2014/UE w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia” [COM(2019) 620 final]

Strony 105 - 105 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Polityka gospodarcza w strefie euro (2019) (opinia dodatkowa)”  [COM(2018) 759 final]

Strony 106 - 106 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2019 r.” (opinia dodatkowa) [COM(2018) 770 final]

Strony 113 - 113 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9602 — Banco Santander/Allianz Popular)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9656 — CD&R/Anixter)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9698 — Platinum Equity Group/Biscuit International)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9615 — Glory/Grenke Bank/Cash Payment Solutions)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 10 lutego 2020 r.

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawozdanie specjalne nr 5/2020 „Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin – ograniczone postępy w zakresie pomiaru i zmniejszania ryzyka”

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA