REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Plan działania na rzecz zwalczania dezinformacji«”[JOIN(2018) 36 final]

Strony 89 - 89 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego »Łącząc Europę i Azję - elementy składowe strategii UE«”  [JOIN(2018) 31 final]

Strony 95 - 95 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”  [COM(2019) 55 final - 2019/0027 (COD)]

Strony 103 - 103 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Pomoc państwa - Dania - Pomoc państwa SA.39078 (2019/C) (ex 2014/N) - Finansowanie projektu dotyczącego ustanowienia stałego połączenia przez cieśninę Bełt Fehmarn - Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Pomoc państwa - Niderlandy - Pomoc państwa SA.51284 (2018/NN) - Domniemana pomoc państwa na rzecz Nike Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji - Wytyczne dotyczące wdrażania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 183/2005 ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9362 - Suez Organique/Avril PA/Terrial)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9422 - Leonard Green & Partners/Ares Management Corporation/Press Ganey Associates) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Publikacja wykazu standardowych zmian w specyfikacji produktu dla win oznaczonych ChNP i ChOG

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie dotyczące spłaty odsetek w przypadku zwrotu należności celnych związanych ze środkami ochrony handlu w następstwie wydania przez Trybunał Sprawiedliwości wyroku kończącego postępowanie w sprawie

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Niewiążące kryteria stosowania art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - 18 czerwca 2019 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9430 - Apollo Management/Vivat) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Wykaz właściwych organów upoważnionych do bezpośredniego wyszukiwania danych zawartych w systemie informacyjnym Schengen drugiej generacji zgodnie z art. 31 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady i art. 46 ust. 8 decyzji Rady 2007/533/WSiSW w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wykaz biur N.SIS II i krajowych biur SIRENE

Strony 173 - 173 Pobierz pdf

Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 0,00% na dzień 1 lipca 2019 r. - Kursy walutowe euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Powiadomienie informujące o zakończeniu działań wobec państwa trzeciego powiadomionego w dniu 1 października 2015 r. o możliwości uznania go za niewspółpracujące państwo trzecie zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1005/2008 ustanawiającym wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wniosku o zmianę w specyfikacji nazwy produktu sektora wina, o której to zmianie mowa w art. 105 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (Dealurile Sătmarului (ChOG))

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawozdanie specjalne nr 11/2019 - „Unijne przepisy w sprawie modernizacji zarządzania ruchem lotniczym wnoszą wartość dodaną, lecz przyznane finansowanie w dużej części nie było konieczne”

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zmiana obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA