REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Kursy walutowe euro

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 20 marca 2019 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.40436 - Pomocniczy sprzęt sportowy - Sprawozdawca: Słowacja

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające - Sprawa AT.40436 - Pomocniczy sprzęt sportowy

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 25 marca 2019 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 53 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Sprawa AT.40436 - Pomocniczy sprzęt sportowy) (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 2172 final)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Międzynarodowe zaproszenie do składania ofert dotyczących wykonania pomiarów grawimetrycznych gradiometrem i magnetometrycznych z powietrza dla wielu klientów w obszarze Gór Dynarskich

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Zawiadomienie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących państwa EFTA od dnia 1 czerwca 2019 r.(Opublikowane zgodnie z przepisami w sprawie stóp referencyjnych i dyskontowych określonymi w części VII wytycznych Urzędu dotyczących pomocy państwa oraz art. 10 decyzji Urzędu nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r.)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, która nie jest zmianą nieznaczną, zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego - Decyzja nr F3 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wykładni art. 68 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 dotyczącego metody obliczania dodatku dyferencyjnego

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Publikacja zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Publikacja zmienionego jednolitego dokumentu w następstwie wniosku o zatwierdzenie zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Konkluzje Rady w sprawie dalszych kroków, by UE stała się obszarem najlepszych praktyk w zakresie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-768/18 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 25 września 2018 r. w sprawie T-365/18, Michal Harvilik - HYDRA/Republika Czeska, Europejski Trybunał Praw Człowieka, wniesione w dniu 7 grudnia 2018 r. przez Michala Harvilika - HYDRA

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-115/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 6 grudnia 2018 r. w sprawie T-665/17, China Construction Bank/EUIPO, wniesione w dniu 14 lutego 2019 r. przez China Construction Bank Corp.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-116/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 4 grudnia 2018 r. w sprawie T-560/16, Gregor Schneider/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wniesione w dniu 14 lutego 2019 r. przez Gregora Schneidera

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-190/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 27 lutego 2019 r. - MG, NH/Germanwings GmbH

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-220/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Hiszpania) w dniu 11 marca 2019 r. - Promociones Oliva Park S.L./Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-227/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) w dniu 14 marca 2019 r. - DX

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-245/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour administrative (Luksemburg) w dniu 20 marca 2019 r. - Wielkie Księstwo Luksemburga/B

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-246/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour administrative (Luksemburg) w dniu 20 marca 2019 r. - Wielkie Księstwo Luksemburga/B, C, D, F.C.

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-248/19: Skarga wniesiona w dniu 20 marca 2019 r. - Komisja Europejska/Republika Cypryjska

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-256/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Wien (Austria) w dniu 26 marca 2019 r. - S.A.D. Maler und Anstreicher OG

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-284/19 P: Odwołanie od postanowienia Sądu wydanego w dniu 25 marca 2019 r. w sprawie T-371/18, Clarke/Komisja, wniesione w dniu 3 kwietnia 2019 r. przez Andrew Clarke’a

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA