Kategorie

Dzienniki Unii Europejskiej

Sprawa T-582/08: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2010 r. - Carpent Languages przeciwko Komisji (Zamówienia publiczne na usługi - Wspólnotowe postępowanie przetargowe - Organizacja zebrań i konferencji - Odrzucenie oferty oferenta - Przyznanie zamówienia innemu oferentowi - Oczywisty błąd w ocenie - Równe traktowanie)

Strony 37 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-64/09: Wyrok Sądu z dnia 8 września 2010 r. - Micro Shaping przeciwko OHIM (packaging) (Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego packaging - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-91/09 P: Wyrok Sądu z dnia 1 września 2010 r. - Skareby przeciwko Komisji (Odwołanie - Służba publiczna - Urzędnicy - Ocena - Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej - Postępowanie w sprawie oceny za 2005 r. - Sprawozdanie uproszczone za okres od stycznia do września 2005 r. - Całkowite przejęcie ustaleń zawartych w sprawozdaniu z przebiegu kariery zawodowej za 2004 r., którego częściowa nieważność została stwierdzona po wydaniu zaskarżonego wyroku)

Strony 38 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-106/09: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2010 r. - adp Gauselmann przeciwko OHIM - Maclean (Archer Macleans Mercury) (Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Archer Maclean’s Mercury - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy Merkur - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-112/09: Wyrok Sądu z dnia 8 września 2010 r. - Icebreaker przeciwko OHIM - Gilmar (ICEBREAKER) (Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ICEBREAKER - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy ICEBERG - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Częściowa odmowa rejestracji - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

Strony 39 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-369/09: Wyrok Sądu z dnia 8 września 2010 r. - Quinta do Portal przeciwko OHIM - Vallegre (PORTO ALEGRE) (Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia - Słowny wspólnotowy znak towarowy PORTO ALEGRE - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy VISTA ALEGRE - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-475/08 P: Postanowienie Sadu z dnia 29 lipca 2010 r. - Duta przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości (Służba publiczna - Członek personelu tymczasowego - Nabór - Stanowisko referendarza - Odwołanie oczywiście niedopuszczalne)

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-58/09: Postanowienie Sądu z dnia 2 września 2010 r. - Schemaventotto przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności - Koncentracje - Rezygnacja z projektu koncentracji - Decyzja o zamknięciu postępowania wszczętego na podstawie art. 21 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 - Akt niezaskarżalny - Niedopuszczalność)

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-15/10 R II: Postanowienie prezesa Sądu z dnia 8 września 2010 r. - Noko Ngele przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego - Nowy wniosek - Niedopuszczalność)

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-305/10: Skarga wniesiona w dniu 23 lipca 2010 r. - Hartmann-Lamboy przeciwko OHIM - Diptyque (DYNIQUE)

Strony 41 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-323/10: Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2010 r. - Chabou przeciwko OHIM - Chalou Kleiderfabrik (CHABOU)

Strony 42 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-325/10: Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2010 r. - Iliad i in. przeciwko Komisji

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-326/10: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2010 r. - Fraas przeciwko OHIM (Motyw przedstawiający kwadraty w kolorach jasnoszarym, ciemnoszarym, beżowym, ciemnoczerwonym i brązowym)

Strony 43 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-327/10: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2010 r. - Fraas przeciwko OHIM (Motyw przedstawiający kwadraty w kolorach czarnym, ciemnoszarym, jasnoszarym i ciemnoczerwonym)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-328/10: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2010 r. - Fraas przeciwko OHIM (Motyw przedstawiający kwadraty w kolorach ciemnoszarym, jasnoszarym, beżowym i ciemnoczerwonym)

Strony 44 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-329/10: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2010 r. - Fraas przeciwko OHIM (Motyw przedstawiający kwadraty w kolorach czarnym, szarym, beżowym i ciemnoczerwonym)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-334/10: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2010 r. - Leifheit AG przeciwko OHIM

Strony 45 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-337/10: Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2010 r. - Seatech International i in. przeciwko Radzie i Komisji

Strony 46 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-338/10: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2010 r. - Komisja przeciwko Tornasol Films

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-339/10: Skarga wniesiona w dniu 9 sierpnia 2010 r. - Cosepuri przeciwko EFSA

Strony 47 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-340/10: Skarga wniesiona w dniu 20 sierpnia 2010 r. - CTG Luxembourg PSF przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

Strony 48 - 49 Pobierz pdf

Sprawa T-342/10: Skarga wniesiona w dniu 23 sierpnia 2010 - Hartmann przeciwko OHIM - Mölnlycke Health Care (MESILETTE)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprawa T-343/10: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2010 r. - Etimine and Etiproducts przeciwko ECHA

Strony 49 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-344/10: Skarga wniesiona w dniu 20 sierpnia 2010 r. - UPS Europe i United Parcel Service Deutschland przeciwko Komisji

Strony 50 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-346/10: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2010 r. - Borax Europe przeciwko ECHA

Strony 51 - 52 Pobierz pdf