REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2021 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/685 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie sprostowania polskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/686 z dnia 23 kwietnia 2021 r. dopuszczające oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 432/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/687 z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/688 z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia (UE, Euratom) 2021/417 budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 93 z dnia 17 marca 2021 r.)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/667 z dnia 23 kwietnia 2021 r. wykonujące art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/668 z dnia 23 kwietnia 2021 r. zezwalające na zmianę w warunkach stosowania nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/669 z dnia 23 kwietnia 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie technicznie czystego monochlorowodorku L-lizyny i roztworu podstawowego ciekłej L-lizyny wytwarzanych przez Corynebacterium casei KCCM 80190 lub Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 lub Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/670 z dnia 23 kwietnia 2021 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek oleju ze Schizochytrium sp. (WZU477) jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/671 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach procedury pisemnej uczestników Porozumienia w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych w odniesieniu do przyjęcia decyzji o zwiększeniu oficjalnego wsparcia dla kredytów eksportowych w postaci kosztów lokalnych

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2021/672 z dnia 23 kwietnia 2021 r. wykonująca decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/673 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wniosku o rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Zielone dachy” („Green Garden Roof Tops”) (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 2750) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/674 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wniosku o rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Program wymiany urzędników służby cywilnej (Civil Servant Exchange Program (CSEP))” (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 2784)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/659 z dnia 15 kwietnia 2021 r. dotycząca zwolnień z rozszerzonego cła antydumpingowego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 2416)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2021/660 z dnia 19 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję (UE) 2020/491 w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 w 2020 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 2693)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2021/661 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie mianowania dowódcy operacji UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2021/87 (ATALANTA/3/2021)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/662 z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE, poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r., ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/663 z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlordekonu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 148 - 148 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/664 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących U-space (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 161 - 161 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/665 z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/373 w odniesieniu do wymogów dla instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym w przestrzeni powietrznej U-space wyznaczonej w przestrzeni powietrznej kontrolowanej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 184 - 184 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/666 z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 923/2012 w odniesieniu do wymogów dotyczących załogowych statków powietrznych eksploatowanych w przestrzeni powietrznej U-space (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 187 - 187 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/653 z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 2587) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/654 z dnia 18 grudnia 2020 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 poprzez określenie jednolitej maksymalnej ogólnounijnej stawki za zakończenie połączenia głosowego w sieci ruchomej oraz jednolitej maksymalnej ogólnounijnej stawki za zakończenie połączenia głosowego w sieci stacjonarnej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/655 z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/656 z dnia 21 kwietnia 2021 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę („Slovenska potica” (GTS))

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA