reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Darowizny > Darowizna samochodu > Jak napisać umowę darowizny samochodu?

Jak napisać umowę darowizny samochodu?

Co zawrzeć w umowie darowizny samochodu? Zobacz nasz bezpłatny wzór.

Zgodnie z art. 890 ustawy Kodeks cywilny:

§ 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Powyższe oznacza, że nawet jeśli strony spiszą umowę darowizny samochodu na piśmie, to jest ona ważna pod warunkiem gdy umowa została wykonana, tj. gdy przedmiot darowizny został wydany przez darczyńcę i przyjęty przez obdarowanego.

Zobacz również serwis: Umowa darowizny

W umowie darowizny:
1)  po pierwsze należy oznaczyć strony oraz miejsce zawarcia umowy oraz datę, np.

UMOWA DAROWIZNY
zawarta w dniu ............................... w ...............................pomiędzy
............................... zam. w ......................................, ul. ...............................,
legitymującym się ...............................,
zwanym w umowie Darczyńcą
a
............................... zam. w ....................................., ul. ...............................,
legitymującym się ...............................,
zwanym w umowie Obdarowanym,
następującej treści:
...........................

2) Oznaczyć przedmiot umowy, wartość przedmiotu będącego przedmiotem darowizny, czy przedmiot darowizny został wydany jeśli tak to kiedy, a jeśli nie to termin do jakiego ma zostać wydany np.

§ 1
Przedmiotem darowizny jest pojazd mechaniczny – samochód  marki………., rok produkcji ................., nr silnika ........................., nr podwozia ........................., o mocy ............................., nr rejestracji .........................
§ 2
1. Darczyńca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu darowizny określonego w § 1 niniejszej umowy.
2. Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny jest wolny od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich.
§ 3
Wartość rynkowa przedmiotu darowizny strony ustalają na kwotę ............................. zł (słownie: .........................).
§ 4
Darczyńca oświadcza, że przekazuje Obdarowanemu na własność, bezpłatnie przedmiot darowizny określony w § 1 niniejszej umowy, Obdarowany zaś wymienioną darowiznę przyjmuje.
§ 5
1. Obdarowany zobowiązuje się przerejestrować przedmiot darowizny w terminie .................... od zawarcia niniejszej umowy na swoje nazwisko.
2. Wszelkie opłaty i ciężary związane z przedmiotem darowizny od daty zawarcia niniejszej umowy będą obciążać Obdarowanego.
§ 6
Wydanie przedmiotu umowy między stronami już nastąpiło przed datą zawarcia umowy.

3) przepisy końcowe umowy np. uregulowanie sądu właściwego dla  rozstrzygnięcia ewentualnego sporu oraz podpisy stron umowy pod tekstem umowy. Jeśli umowa liczy kilka stron, to każda ze stron powinna być zaparafowana przez strony.

§ 7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 8
Spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygnie właściwy sąd dla miejsca zamieszkania Darczyńcy.
§ 9
Umowę sporządzono w ............... jednobrzmiących egzemplarzach, po ............... dla każdej ze stron.

Darczyńca                                               Obdarowany

Zobacz również: W jaki sposób dokonać darowizny samochodu?

reklama

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama