| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Nieruchomości > Nienależyty stan chodnika zimą

Nienależyty stan chodnika zimą

Nienależyty stan chodnika zimą, tzn. nieodśnieżony bądź śliski chodnik, może być przyczyną groźnego wypadku. Pieszemu, poszkodowanemu w wypadku, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń: odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty. Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie chodnika w należytym stanie (odśnieżanie) jest m.in.: właściciel nieruchomości.

Zależne od czynników pogodowych będą natomiast wykonywane zadania. Najbardziej dokuczliwe są one zimą. To właśnie wtedy właściciele lub zarządcy muszą ponieść największe nakłady czasowe, organizacyjne i finansowe, by zapewnić mieszkańcom odpowiednie warunki dotarcia do posesji. Odśnieżanie chodników, sprzątanie zalegającego śniegu, usuwanie lodowych sopli z dachu i rynien to tylko przykłady „zimowych obowiązków”.

Wypadek

Jakie prawa przysługują nam w sytuacji, gdy podmiot zobowiązany nie wywiązuje się z nałożonego ustawowo obowiązku dbania o stan chodnika?

Właściciel/zarządca może ponieść karę finansową do 500 zł, nakładaną w drodze mandatu ze strony np. Straży Miejskiej. Znacznie poważniej jego sytuacji wygląda, jeśli doszło do wypadku. Postawę odpowiedzialności stanowi art. 415 ustawy - Kodeks cywilny: „kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Osobie, która doznała przykrego wypadku na nieodśnieżonym, oblodzonym lub śliskim chodniku, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postaci odszkodowania/ zadośćuczynienia/ renty. Odszkodowanie obejmuje koszty leczenia (w tym koszty zakupu niezbędnego sprzętu np. stabilizatora, kul rehabilitacyjnych), rehabilitacji oraz utracony zysk – utracone, na skutek czasowej niemożności świadczenia pracy, zarobki. Zadośćuczynienie jest natomiast rekompensatą za doznane krzywdy. Renta może zostać przyznana w sytuacji, gdy poszkodowany w wyniku wypadku utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy.

Polecamy serwis: Odszkodowania

Dochodzenie roszczeń

By dochodzenie roszczeń było skuteczne i doprowadziło do uzyskania satysfakcjonujących świadczeń należy odpowiednio się przygotować. Najważniejszym zadaniem leżącym po stronie poszkodowanego jest zebranie odpowiednich dowodów. To on ma wykazać istnienie związku przyczynowego pomiędzy nienależytym stanem chodnika, zaistniałym zdarzeniem i szkodą poniesioną w jego wyniku. Dużą rolę odgrywają bezpośredni świadkowie zdarzenia (bliscy towarzyszący nam w trakcie spaceru, osoby postronne, przypadkowi przechodnie). O ich przychylność należy zadbać już w chwili następującej bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia. Ich zadaniem jest potwierdzenie przedstawionej wersji zdarzeń oraz informacja o nagannym stanie chodnika. Pomocne mogą okazać się także zdjęcia, dokumentujące przebieg samego zajścia a także wygląd miejsca wypadku. Dla celów dowodowych wystarczające są fotografie wykonane przy pomocy telefonu komórkowego. Warto poinformować odpowiednie służby (Straż miejską lub Policję), które zobligowane są do sporządzenia oficjalnej notatki z miejsca zdarzenia. Dokument taki zawiera m.in.: wykaz poniesionych strat, zarówno tych zdrowotnych jak i materialnych. Kolejnym dowodem jest opinia lekarska wydana w wyniku dokonanej obdukcji. Warto posłużyć się rachunkami, potwierdzającymi koszty leczenia oraz dokumentacją medyczną (wyniki badań, prześwietlenia złamania, wypis szpitalny).

Skrupulatne przygotowanie materiału dowodowego umożliwia podjęcie próby polubownego załatwienia sprawy. Gdy ta okaże się bezskuteczna możemy wystąpić na drogę sądową. Pismem rozpoczynającym postępowanie jest pozew. Powinniśmy wskazać w nim, czego konkretnie się domagamy (tzn. o jakie świadczenie zabiegamy i w jakiej wysokości).

Na wysokość odszkodowania negatywny wpływ mają niektóre choroby (cukrzyca, łamliwość kości, epilepsja) oraz pozostawanie w czasie wypadku pod wpływem alkoholu.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • uchwała SN z dnia 28 lutego 2006 r., III CZP 5/06.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »