| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Nieruchomości > Brak pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego

Brak pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego

Brak wymogu uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego zakłada nowelizacja ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie z projektem pozwolenie nie będzie wymagane, gdy obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki. Jakie trudności spowoduje rezygnacja z wymogu uzyskania pozwolenia budowlanego?

Nowelizacja ustawy – prawo budowlane zakłada rezygnację z pozwoleń na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego. Zmiana ma dotyczyć budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, tj. nie narusza granicy sąsiadów. Dotychczas wymagane pozwolenie zostanie zastąpione zgłoszeniem budowy z projektem budowlanym. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty wymagane w trybie pozwolenia na budowę dla danego budynku

Zobacz również: Umowa o budowę i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego WZÓR

Obszar oddziaływania działki budowlanej

W odniesieniu do propozycji zmian prawa w zakresie „deregulacji” obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wyrażam bardzo duże wątpliwości, co do właściwego doprecyzowania, w którym przypadku obszar oddziaływania nie wykracza poza granicę działki. W świetle treści wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - II SA/Gd 728/12 należy zauważyć, iż art. pkt. 20 ustawy Prawo budowlane nie definiuje wprost pojęcia obszaru oddziaływania obiektu. Z uwagi na brak możliwości prawnej takiej precyzji norma ta zawiera odesłanie do licznych regulacji, przewidujących szczegółowe wymagania. Do regulacji tych należą nie tylko, jak to się postrzega w projekcie nowelizacji prawa, same warunki techniczne regulujące prawidłowość lokalizacji lecz również przepisy z zakresu zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, ochrony zabytków, ochrony przyrody, prawa wodnego, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz dróg publicznych.

Pozbawienie właścicieli działek sąsiadujących z inwestycją możliwości udziału w postępowaniu prowadzi do sytuacji, w której badanie wpływu inwestycji na nieruchomość sąsiednią odbywać się będzie bez ich udziału. Co oznacza, iż dokonane ustalenia faktyczne jak i ocena prawna organu w tym zakresie mogą być błędne, a właściciel takich nieruchomości, pozbawiony statusu strony, nie będzie mógł kwestionować stanowiska organu w tym zakresie i bronić swych interesów.

Budowa domu szeregowego

W ciągu ostatniego miesiąca spotkałem się z sytuacją, gdy przeprowadzona została procedura zatwierdzenia trzech budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej. Pominięto fakt istnienia właścicieli wszystkich działek sąsiednich. Organ sam bowiem dokonał weryfikacji obszarów oddziaływania przy jednoczesnym „pominięciu” licznych aspektów planu miejscowego, braku należytego dojazdu do dwóch z trzech budynków czy zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach. W przedmiotowej sprawie, pomimo licznych argumentów naruszenia prawa, państwowy inspektor nadzoru budowlanego nie zareagował zgodnie z wytycznymi art. 50 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, tj. odmawiając zgłaszającemu naruszenia praw strony postępowania.

Ustalenie zakresu robót budowlanych i jego skutki

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Oworuszko

Dyrektor Finansowy LeasePlan

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »