| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Nieruchomości > Kto sporządza projekt decyzji o warunkach zabudowy?

Kto sporządza projekt decyzji o warunkach zabudowy?

Kwestia uprawnień do sporządzenia projektu decyzji o warunkach zabudowy została znowelizowana ustawą o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Katalog osób uprawnionych do wydania takiego dokumentu został znacznie poszerzony. Kto - od 10 sierpnia 2014 roku - sporządza projekt decyzji o warunkach zabudowy?

Deregulacja zawodu urbanisty spowodowała konieczność zmiany przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczących osób uprawnionych do sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy. Nowelizacja obowiązująca od dnia 10 sierpnia 2014 r., wprowadzona ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, przewiduje, że sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy powierza się osobie, o której mowa w art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, albo osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Przepis art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje osoby, które mogą sporządzać projekty planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z tym przepisem, projekty te mogą sporządzać osoby, które spełniają jeden z warunków:

  1. nabyły uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99, z późn. zm.);
  2. nabyły uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.);
  3. posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650);
  4. posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;
  5. posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie innym niż określony w pkt 4 oraz ukończyły studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;
  6. są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do projektowania zagospodarowania przestrzeni i zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 4 lub 5.

Stanowi to znaczne poszerzenie katalogu osób uprawnionych do sporządzania projektów decyzji. Poprzednio obowiązujące regulacje przewidywały, że sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów. Obecnie, wystarczający dla sporządzenia projektu decyzji jest m.in. dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej albo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej.

Pozwolenie na budowę zastąpione zgłoszeniem

Rządowy projekt nowelizacji prawa budowlanego

Autor: Iwo Fisz, aplikant radcowski w kancelarii Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch. Radcowie prawni sp. p., autor bloga o planowaniu przestrzennym, zagadnieniach związanych z miejscowymi planami zagospodarowania oraz warunkami zabudowy warunki-zabudowy.com.pl.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »