REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dopłaty do kredytów mieszkaniowych, kredyt 2 procent, Konto Mieszkaniowe - projekt ustawy

Dopłaty do kredytów mieszkaniowych, kredyt 2 proc., Konto Mieszkaniowe - założenia projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Program
Dopłaty do kredytów mieszkaniowych, kredyt 2 proc., Konto Mieszkaniowe - założenia projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Program "Pierwsze Mieszkanie"
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowane 3 lutego 2023 r. projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. W projekcie znalazły się w szczególności zasady 3 podstawowych rozwiązań: (1) dopłat do rat kredytów, (2) wsparcia systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe (Konto Mieszkaniowe), (3) dodatkowych dopłat do oprocentowania kredytu udzielanego w programie SBC (społeczne budownictwo czynszowe). Jeszcze w I kwartale 2023 roku projekt tej ustawy ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do prac legislacyjnych w Sejmie. Większość przepisów tej ustawy ma wejść w życie 1 lipca 2023 r.

Cele nowej ustawy. Program Pierwsze Mieszkanie”

Jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe będą podstawą realizacji nowego rządowego programu „Pierwsze Mieszkanie”.

Program „Pierwsze Mieszkanie” – prezentacja Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Nowa ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe  ma przede wszystkim na celu większe zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych nieposiadających mieszkania. Cel ten ma zostać zrealizowany w szczególności dzięki:
- wsparciu systematycznego oszczędzania na pierwsze mieszkanie lub pierwszy dom jednorodzinny,
- zwiększeniu zdolności do zaciągnięcia i spłaty kredytów hipotecznych na pierwsze mieszkanie.

Oprócz tego projekt nowej ustawy przewiduje też przepisy zabezpieczające inwestorów budujących mieszkania w ramach rządowego programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego (program SBC) oraz najemców takich mieszkań przed konsekwencjami wzrostu obciążeń finansowych związanych ze spłatą preferencyjnego kredytu w okresie dużej zmienności i wzrostu rynkowych stóp procentowych.

 

Dopłaty do rat kredytów mieszkaniowych, kredyt 2%

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadzi zmiany do ustawy z 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Nowe przepisy określą zasady udzielania kredytów mieszkaniowych z prawem dopłaty do rat udzielanych i spłacanych w określonej ustawą formule. Kredyt mieszkaniowym z dopłatą wg nowych przepisów będzie mógł zostać udzielony maksymalnie do kwoty 500 tys. zł. Tylko w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko –  kredyt z dopłatą może być udzielony do 600 tys. zł.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje najważniejsze zasady tego rozwiązania: 

1. kredyt mieszkaniowy będzie udzielany w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym
Uwaga! Od 1 marca 2023 r., po wejściu w życie zmian wprowadzonych ustawą z 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia inwestycji mieszkaniowych, ustawa ta będzie nosiła nazwę “ustawa o rodzinnym kredycie mieszkaniowym”

2. odnośnie udzielania kredytów stosowane będą odpowiednio dostosowane przepisy dotyczące współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego z bankami kredytującymi w programie rodzinnych kredytów mieszkaniowych oraz zasady udzielania przez BGK gwarancji wkładu własnego;
- przepisy nowej ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe określą warunki ubiegania się o kredyt;
- kredyt będzie mógł zostać udzielony na pokrycie całości albo części wydatków ponoszonych w celu poprawy warunków mieszkaniowych;
- przepisy nowej ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe określą sposób obliczania dopłaty do rat kredytu;
- przepisy nowej ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe określą okres udzielania kredytu i stosowania dopłat do rat;
- źródłem finansowania dopłat do rat będzie istniejący już w BGK Rządowy Fundusz Mieszkaniowy. Dopłaty do rat kredytu będą rozliczane pomiędzy BGK a bankiem kredytującym w cyklach kwartalnych;
- biorąc pod uwagę przyjęte zasady stosowania dopłat do rat przyjęto, że oprocentowanie kredytów oferowanych przez banki uczestniczące w programie będzie elementem konkurencji rynkowej;
- określone zostaną przypadki, których wystąpienie skutkować będzie wygaśnięciem uprawnienia do otrzymywania dopłat do rat kredytu.

Ważne
Kto będzie mógł otrzymać kredyt mieszkaniowy z dopłatą do rat?

Kredyt mieszkaniowy z dopłatą do rat kredytowych na nowych zasadach będzie mogła uzyskać osoba do ukończenia 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Ile wyniesie dopłata do raty kredytu? Ministerstwo Rozwoju i Technologii wyjaśnia, że dopłata do rat kredytu mieszkaniowego będzie równa różnicy między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę, oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%.

Czyli realnie kredytobiorca poniesie koszt 2% kredytu - resztę kosztów poniesie budżet państwa.

Przy czym dopłata do rat rodzinnego kredytu mieszkaniowego będzie przysługiwać przez 10 lat. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapewnia jednocześnie, że osoba, która kupiła pierwsze mieszkanie będzie miała dowolność odnośnie wyboru standardu i położenia tego mieszkania – przy zakupie mieszkania nie będzie obowiązywał limit ceny 1 m2.

Rodzinny kredyt mieszkaniowy z dopłatami do rat będzie dotyczył mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym. Przepisy określać będą, że marża i prowizja banku nie będą mogły być wyższe od marży i prowizji innych jego kredytów hipotecznych

Z rodzinnego kredytu mieszkaniowego z dopłatami do rat  będzie można skorzystać do 2027 roku (z możliwością przedłużenia).

  

Konto Mieszkaniowe – dofinansowanie systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe

Nowa ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadzi także przepisy określające zasady:
- systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe, 
- dofinansowania tego oszczędzania ze środków budżetu państwa oraz 
- dokonywania wypłat gromadzonych środków. 

Celem tego oszczędzania ma być nabycie lub budowa pierwszego własnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Oszczędzanie to będzie realizowane na specjalnym rachunku bankowym (koncie oszczędnościowym) zwanym „Konto Mieszkaniowe”. 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje, że Konto Mieszkaniowe będzie mogła otworzyć osoba, która:
1)  nie ma i nie miała mieszkania ani domu jednorodzinnego ani spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo 
2) osoba, która w jednym posiadanym lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci - przy czym mieszkanie nie może być większe niż 50 m2 w przypadku 2 dzieci, 75m2 w przypadku 3 dzieci, 90 m2 w przypadku 4 dzieci, bez ograniczeń w przypadku 5 lub większej liczby dzieci.

Posiadanie Konta Mieszkaniowego zobowiązuje jego właściciela do systematycznego oszczędzania przez okres od 3 do 10 lat kalendarzowych

Oszczędzanie na Koncie Mieszkaniowym, polegać będzie na comiesięcznym dokonywaniu wpłat na ten rachunek. Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje, że minimalna wpłata miesięczna na Konto Mieszkaniowym zostanie ustalona na kwotę 500 zł (6 tys. zł rocznie), a maksymalna 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie).

Czyli jeżeli oszczędzający Koncie Mieszkaniowym wpłaci na to konto 11 wpłat w trakcie roku w kwocie co najmniej 500 zł – to będzie miał gwarancję uzyskania dodatkowej premii oszczędnościowej (premii mieszkaniowej) od państwa. Co ważne brak spełnienia tego warunku (11 wpłat po minimum 500 zł) w jednym roku, nie przekreśla możliwości uzyskania premii w kolejnych latach.

- wpłacane w okresie systematycznego oszczędzania środki będą objęte finansowym wsparciem w formie tzw. premii mieszkaniowej;

Ważne

W każdym roku kalendarzowym będzie można mieć 1 miesiąc wakacji od oszczędzania bez konsekwencji.

Oszczędzanie na Koncie Mieszkaniowym będzie mogło dotyczyć osoby małoletniej - od 13. roku życia.

Konta Mieszkaniowe będą mogły być prowadzone w instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów przystępującej do programu na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Ważne

W przypadku zakończenia oszczędzania na Koncie Mieszkaniowym, właściciel pieniędzy zgromadzonych na tym koncie będzie miał 5 lat na ich wydanie na cel mieszkaniowy. W przypadku, gdy oszczędzanie na Koncie Mieszkaniowym zakończy się przed 25 rokiem życia, termin ten zostanie przedłużony do ukończenia 30 roku życia.

Premia mieszkaniowa

W każdym roku kalendarzowym, osobie oszczędzającej na Koncie Mieszkaniowym będzie naliczana (dodawana) premia równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego - w zależności co będzie korzystniejsze dla oszczędzającego.

Ważne

Oszczędności na Koncie Mieszkaniowym będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, a dodatkowo odsetki na tym koncie będą zwolnione z podatku dochodowego od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki).

Jak zapewnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii, premia mieszkaniowa i zwolnienie z podatku dochodowego będą przysługiwać wyłącznie w przypadku wypłaty pieniędzy zgromadzonych na Koncie Mieszkaniowym na zakup co do zasady pierwszego mieszkania (w tym zakup lub budowę domu jednorodzinnego, sfinansowanie części kosztów inwestycji prowadzonej w ramach kooperatywy mieszkaniowej lub ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu), a także na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej albo partycypację w SIM albo TBS.

Dofinansowanie Konta Mieszkaniowego będzie zapewniał Rządowy Fundusz Mieszkaniowy utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy z 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. A Rządowy Fundusz Mieszkaniowy będzie zasilany środkami budżetu państwa.

Lokata Mieszkaniowa

Po zakończeniu ustawowo określonego okresu oszczędzania na Koncie Mieszkaniowym bank przekształci to konto w Lokatę Mieszkaniową, czyli rachunek na którym będą zdeponowane oszczędności w okresie po zakończeniu systematycznego oszczędzania do czasu realizacji celu mieszkaniowego. Środki zgormadzone na Lokacie Mieszkaniowej mają być oprocentowane według stałej stopy procentowej nie niższej niż 75% stopy oprocentowania rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, którą zgodnie z pozostałą ofertą banku, mogłaby w ww. dniu przekształcenia otworzyć w tym banku osoba fizyczna, na okres 12 miesięcy, a w przypadku gdy bank prowadzący konto nie ma takiego rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej w ofercie, nie niższej niż stopa depozytowa Narodowego Banku Polskiego.

Na co trzeba będzie wydać pieniądze zgromadzona na Koncie Mieszkaniowym? Cele mieszkaniowe

 Pieniądze zgromadzone na Koncie Mieszkaniowym lub Lokacie Mieszkaniowej (powiększone o wypłatę naliczonej premii mieszkaniowej) powinny zostać przeznaczone na: 

  • nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (w tym również spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu), wraz z kosztami wykończenia;
  • budowę domu jednorodzinnego, w tym nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części w celu budowy na niej tego domu, wraz z kosztami wykończenia;
  • wniesienie wkładu budowlanego o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208);
  • wpłatę w całości jako część ceny lokalu mieszkalnego w związku z umową najmu instytucjonalnego z dojściem do własności, o której mowa w art. 19k ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172);
  • sfinansowanie części lub całości kosztów ponoszonych w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy;
  • pokrycie części lub całości kosztów ponoszonych w związku zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych oszczędzającego, jego małżonka lub zstępnych, których dotychczas użytkowany lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny został zniszczony w wyniku katastrofy budowlanej albo został dotknięty skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu;
  • sfinansowanie w części lub w całości wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej lub partycypacji w SIM/TBS w związku z uzyskaniem przez oszczędzającego prawa do lokalu mieszkalnego w zasobach społecznych czynszowych lub spółdzielczych lokatorskich.


 

 

Dodatkowa dopłata do oprocentowania kredytu udzielanego w programie wsparcia społecznego budownictwa czynszowego

Nowa ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe ma także wprowadzić przepisy dotyczące dodatkowej dopłaty do oprocentowania kredytu udzielanego w programie wsparcia społecznego budownictwa czynszowego.

Ta dodatkowa dopłata ma zabezpieczyć inwestorów budujących mieszkania w ramach rządowego programu SBC oraz najemców mieszkań przed wzrostami obciążeń finansowych związanych ze spłatą preferencyjnego kredytu w okresie wysokiej inflacji i wysokich stóp procentowych.

Nowe przepisy określą w szczególności termin dodatkowej dopłaty do oprocentowania dla BGK w programie SBC. Dodatkową dopłatą zostanie objęty też:
- okres karencji w spłacie kapitału albo kapitału i odsetek, jeśli są stosowane,
- część kredytów udzielonych w programie SBC przed dniem wejścia omawianej ustawy.

 

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Jeszcze w I kwartale 2023 roku projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do prac legislacyjnych w Sejmie. 

Projekt przewiduje, że ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wejdzie w życie 1 lipca 2023 r. z wyjątkiem poniższych przepisów:

1) rozdziału 4 (Umowa uprawniająca do prowadzenia kont i lokat), art. 23 pkt 14, 15 i 18, art. 28, art. 29, art. 30 ust. 1 i 4, art. 31 i art. 32, które wchodzą po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art. 23 pkt 12 w zakresie dodawanego art. 9b ust. 5 i 6 ustawy zmienianej w tym przepisie oraz art. 30 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;  

3) art. 15 (dot. elektronicznego zestawienia premii mieszkaniowych na Koncie Mieszkaniowym, które ma obowiązek prowadzić bank), który ma wejść w życie z dniem 1 marca 2024 r. 

 

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe - projekt z 31 stycznia 2023 r. 

 

Program Pierwsze Mieszkanie, <a class=kredyt 2 procent, Konto Mieszkaniowe">

 

Program “Pierwsze Mieszkanie”, kredyt 2 procent, Konto Mieszkaniowe

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Opracował Paweł Huczko

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
2 tys. zł dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Premier Tusk ogłasza pomoc dla kupców z Marywilskiej 44

2 tys. zł dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników. "Od czwartku przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w wyniku pożaru hali targowej przy ul. Marywilskiej w Warszawie mogą się zgłaszać do ZUS o pomoc" - poinformował premier Donald Tusk. Jak dodał, w przygotowaniu są również m.in. zwolnienia podatkowe.

2519 zł dla osób niepełnosprawnych w 2025 roku? Jest plan nowego dodatku do renty socjalnej zamiast stałej podwyżki do minimalnego wynagrodzenia

Od marca 2024 r. trwają w Sejmie prace nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Celem tej nowelizacji miało być stałe zwiększenie kwoty renty socjalnej z obecnych 1780,96 zł brutto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 4242 zł brutto). Jednak 9 maja 2024 r. na posiedzeniu sejmowej podkomisji przyjęto poprawkę, zgodnie z którą uprawnionym do renty socjalnej będzie przysługiwał dodatek w kwocie stanowiącej różnicę między tym świadczeniem a wysokością minimalnego wynagrodzenia. Zmiany mają obowiązywać dopiero od 2025 roku.

Wybory do europarlamentu w 2024 r. Jak głosować?

Wybory do europarlamentu zbliżają się wielkimi krokami. Kto może głosować w kraju? Jak można oddać swój głos poza miejscem zamieszkania? Co z osobami niepełnosprawnymi? O jakich terminach warto pamiętać? Odpowiadamy!

Nowe zasady funkcjonowania szkół i nowe formy kształcenia? W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst ustawy – Prawo oświatowe

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst ustawy  – Prawo oświatowe. Jakie zmiany przepisów obejmuje?

REKLAMA

Wypłata dodatków dla pracowników pomocy społecznej i rodzin zastępczych już możliwa. W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy

Wypłata dodatków dla pracowników pomocy społecznej i rodzin zastępczych już możliwa. W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy, na podstawie której będzie można wypłacić dodatki m.in. pracownikom pomocy społecznej i żłobków oraz zawodowym rodzinom zastępczym.

Będzie obligatoryjna coroczna aktualizacja kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymania pomocy społecznej

Będzie obligatoryjna coroczna aktualizacja kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymania pomocy społecznej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada kompleksową reformą systemu pomocy społecznej.

1500 zł – takie wsparcie dla ucznia w roku szkolnym 2024/2025. O złożeniu wniosku muszą pamiętać rodzice. Ale kiedy to zrobić?

1500 zł – to wsparcie dla ucznia w roku szkolnym 2024/2025. O złożeniu wniosków muszą jednak pamiętać rodzice. Kiedy to zrobić, by otrzymać pieniądze jeszcze w wakacje?

Abonament RTV 2025 – ile wynosi. Jakie zniżki za zapłatę z góry za cały rok?

W 2025 roku będą obowiązywać takie same stawki abonamentu RTV jak w 2024 roku. Tak wynika z rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 13 maja 2024 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2025 r. 

REKLAMA

Czy pokrzywdzony musi bać się groźby, by jej sprawca został ukarany?

Groźba nie jest niczym przyjemnym. Wiele osób może odczuwać poważne obawy, a co za tym idzie także emocjonalno–psychiczne cierpienia utrudniające normalne, codzienne funkcjonowanie. Tymczasem są też ludzie bardzo odporni psychicznie na tyle, że w przypadku stosowania wobec nich gróźb, często mogą nie odczuwać ani żadnych obaw ani emocji.

Sanatorium na koszt ZUS 2024 - choroby układu oddechowego. Astma, mukowiscydoza, następstwa przebytego COVID-19 i inne. Jak uzyskać skierowanie?

ZUS informuje, że cały czas można skorzystać z rehabilitacji leczniczej w sanatorium na koszt Zakładu. Dotyczy to różnych schorzeń - także układu oddechowego. Tylko w zeszłym roku skierowanych zostało na rehabilitację lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS ponad 50,8 tys. osób w całej Polsce. Ponad tysiąc osób z całego kraju odbyło leczenie z powodu schorzeń układu oddechowego. Do dolegliwości tych należą m.in. mukowiscydoza, przewlekła choroba płuc, astma oskrzelowa, nadciśnienie płucne czy następstwa przebytego COVID-19.

REKLAMA