REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Gdzie konieczny paszport a gdzie wystarczy dowód osobisty? Wakacje za granicą dorosłych i dzieci 2024. Co z prawem jazdy, ubezpieczeniem?

Wakacje za granicą dorosłych i dzieci w 2024 roku. Gdzie trzeba mieć paszport a gdzie wystarczy dowód osobisty. Co z prawem jazdy, ubezpieczeniem?
Wakacje za granicą dorosłych i dzieci w 2024 roku. Gdzie trzeba mieć paszport a gdzie wystarczy dowód osobisty. Co z prawem jazdy, ubezpieczeniem?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Krajowa Administracja Skarbowa udzieliła wyjaśnień odnośnie tego jakie dokumenty trzeba posiadać podczas wyjazdu zagranicznego. Zarówno w przypadku dorosłych jak i dzieci.

Jakie dokumenty trzeba mieć przy sobie w czasie podróży poza granice Polski

REKLAMA

Krajowa Administracja Skarbowa radzi, aby przed podróżą związaną z przekraczaniem granicy państwowej RP (stanowiącej zarówno „granicę zewnętrzną” jak również „granicę wewnętrzną UE”) sprawdzić posiadanie wymaganych do tego celu dokumentów poświadczających tożsamość i obywatelstwo, czyli odpowiednio: ważnego dokumentu paszportowego lub dowodu osobistego.

REKLAMA

Polski dowód osobisty uprawnia tylko do przekraczania granic:
• państw członkowskich Unii Europejskiej (UE): Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, (Polski), Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch;
• państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Islandii, Lichtensteinu, Norwegii (włączonych do strefy Schengen);
• Konfederacji Szwajcarskiej/Szwajcarii – nie przynależącej ani do UE, ani do EOG, ale włączonej do strefy Schengen i respektującej w kwestii swobody przemieszczania się osób postanowienia jednej z umów sektorowych zawartych z UE;
• tych państw trzecich, które zdecydowały się na zwolnienie obywateli RP z obowiązku legitymowania się paszportami podczas przekraczania ich granic: tj. do: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Kosowa, Macedonii, Mołdawii, Serbii, Turcji oraz do Wielkiej Brytanii w okresie do 31 grudnia 2025 r. ale dot. to tylko osób posiadających status osiedleńca w tym kraju.

W pozostałych państwach trzeba mieć przy sobie paszport i ew. inne dokumenty - np. wizę.

Ważne

W przypadku podróży do kraju trzeciego (czyli poza terytoria UE oraz strefy Schengen), należy dowiedzieć się w przedstawicielstwie dyplomatycznym (np. ambasada) lub urzędzie konsularnym tego państwa, jakie dokumenty podróży i z jakim terminem ważności będą wymagane do przekroczenia granicy, czy ewentualnie będzie potrzebna wiza i gdzie należy się o nią ubiegać, a także jakie inne warunki wjazdu i pobytu należy spełnić.

Zagraniczna podróż samochodem - niezbędne dokumenty

Przekraczając granicę państwa pojazdem (samochodem, motocyklem), kierowca musi posiadać prawo jazdy, dowód rejestracyjny oraz dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego.
Jeżeli pojazd nie jest własnością podróżnego, należy upewnić się, czy kraj docelowy i państwa tranzytowe nie wymagają specjalnego pisemnego upoważnienia od właściciela pojazdu.

Podróżując samochodem poza UE, należy zaopatrzyć się dodatkowo w tzw. Zieloną Kartę, czyli międzynarodowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub wykupić tzw. ubezpieczenie graniczne. Gdy podróżuje się do państw członkowskich UE warto zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która uprawnia
do podstawowego leczenia na terytorium UE. 

Niezależnie od posiadania takiej Karty, rekomenduje się zawarcie umowy o dodatkowe indywidualne ubezpieczenie kosztów leczenia.

Planując podróż do krajów zwłaszcza tzw. egzotycznych, należy także upewnić się, co do ewentualnych wymogów sanitarnych/zdrowotnych (specjalnych szczepień profilaktycznych, konieczności posiadania międzynarodowej książeczki zdrowia).

Dziecko (osoba niepełnoletnia) w podróży zagranicznej - dokumenty

REKLAMA

W polskim prawie dokumentem uprawniającym osobę niepełnoletnią (dziecko) do przekroczenia granicy jest przede wszystkim ważny „dokument paszportowy”. Z mocy ustawy uprawnia posiadacza do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej.

„Dowód osobisty” – dokument, który potwierdza tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium RP oraz innych państw członkowskich UE, państw EOG nienależących do UE oraz państw niebędących stronami umowy o EOG. Każdy z obywateli może na jego podstawie korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez
te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

KAS przestrzega, że akt urodzenia dziecka, zaświadczenie o złożeniu wniosku o uzyskanie paszportu lub dowodu osobistego, legitymacja szkolna, legitymacja ubezpieczenia zdrowotnego etc. – nie uprawniają do przekraczania granicy RP i wyjazdu do innych państw.

Podróż dziecka z rodzicem lub prawowitym opiekunem prawnym

Polski ustawodawca nie przewidział w odniesieniu do małoletnich obowiązku posiadania innych dodatkowych dokumentów niż wyżej wymienione. Wymóg uzyskania zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wyjazd dziecka za granicę został ustanowiony na etapie składania wniosków o wydanie dokumentu uprawniającego do przekraczania granicy (zwłaszcza
paszportu). 

Straż Graniczna nie żąda dodatkowych zgód/pełnomocnictw od drugiego z rodziców w przypadku podróży małoletniego pod opieką tylko jednego z rodziców lub osób sprawujących nad nim pieczę rodzicielską i posiadania ważnego/uprawniającego do przekroczenia granicy dokumentu.

Ważne

Osoby, które nie wyrażają zgody na podróż dziecka i chcą zapobiec wywozowi go z terytorium RP, muszą złożyć odpowiedni wniosek do sądu opiekuńczego o ustanowienie (w drodze prawomocnego postanowienia) zabezpieczenia wobec małoletniego, które zakazuje jego wywozu poza granice RP i zlecić zarządzenie jego wykonania przez Straż Graniczną.

Podróż osoby niepełnoletniej samodzielnie lub w towarzystwie osób trzecich, które nie są jej rodzicami lub opiekunami prawnymi

W polski prawie nie ma obowiązku posiadania specjalnych, ujednoliconych wzorów formularzy typu upoważnienie, pełnomocnictwo notarialne, czy też katalogu informacji jakie w takich dokumentach miałyby się znaleźć, i które trzeba okazać funkcjonariuszom SG. Dotyczy to osób niepełnoletnich, które podróżują poza granicami RP w towarzystwie tylko jednego z rodziców, samodzielnie, bądź z osobami trzecimi, które nie są ich rodzicami lub opiekunami prawnymi – osobami sprawującymi nad nimi pieczę.

Mając na uwadze „dobro dziecka”, Straż Graniczna przed wyrażeniem zgody na przekroczenie przez nie granicy jest zobowiązana do dokonywania szczegółowych kontroli. W celu potwierdzenia czy małoletni podróżujący samodzielnie lub osoby trzecie towarzyszące małoletnim mają na to zgodę/pełnomocnictwo osób sprawujących nad nimi prawną
opiekę rodzicielską, także podróż ta odbywa się za ich wiedzą i aprobatą. Aby uniknąć przedłużonych procedur kontrolnych, nieporozumień, skarg, a nawet braku zgody na przekroczenie granicy(!) – należy pamiętać, że ciężar udokumentowania i uwiarygodnienia takich faktów spoczywa po stronie zainteresowanych.

Warto wiedzieć, że nie tylko państwa trzecie, ale niektóre Państwa Członkowskie UE, mogą wymagać specjalnych zgód na podróż dziecka z osobą trzecią lub nawet tylko z jednym z rodziców!
Mogą w tym zakresie być różne procedury, które wymagają np. zaopatrzenia się w pełnomocnictwa notarialne/upoważnienia/zezwolenia przetłumaczone na język danego państwa przez tłumacza przysięgłego. Dlatego każdorazowo należy sprawdzić takie wymogi, kontaktując się np.:
• z przedstawicielstwem dyplomatycznym lub urzędem konsularnym państwa docelowego podróży;
• agentem/przedstawicielem linii lotniczej/przewoźnika drogowego/lotniczego; 
• tour-operatorem.

Ważne

Krajowa Administracja Skarbowa podkreśla, że Straż Graniczna ma obowiązek zwracania szczególnej uwagi na osoby niepełnoletnie (dzieci), niezależnie od tego, czy podróżują pod opieką dorosłych czy samotnie, i że SG ma prawo w każdym momencie dokonać szczegółowej kontroli, czy podróż odbywa się za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych!

Przydatne informacje na temat:
• zasad, procedur administracyjnych na terenie RP w zakresie uzyskiwania m.in. dla osób niepełnoletnich – polskich dokumentów paszportowych, dowodów osobistych – można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela
• zasad wjazdu, pobytu, posiadania dokumentów niezbędnych do podróży w innych państwach docelowych (np. paszport, wiza lub dowód osobisty), w tym także spełnienia szczególnych wymogów w przypadku podróży osób małoletnich – należy sprawdzić na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych.

Przed podróżą zagraniczną warto też odwiedzić stronę granica.gov.pl.

Źródło: Poradnik turystyczny 2024.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Renta wdowia od 1 lipca 2025 r. Skromna. Najpierw wypłata 15% drugiego świadczenia przez półtora roku. Są konkrety i stanowisko Rady Ministrów korygujące projekt obywatelski

Na posiedzeniu 23 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła kierunkowo stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej (druk sejmowy nr 32), przedłożone przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Składka zdrowotna 2025 i kredyt naStart. D.Tusk: muszę teraz pilnować każdego projektu. Czy koalicja dojdzie do porozumienia?

Koalicja rządowa powinna przedstawić wspólne propozycje dotyczące preferencyjnego kredytu mieszkaniowego oraz składki zdrowotnej - wyraził nadzieję premier Donald Tusk na konferencji prasowej 23 lipca 2024 r. Zdaniem premiera uda się opracować dobre projekty, które zostaną przyjęte przez Sejm.

Zabezpieczenie dowodu to ważny środek w sądzie. Kto może z niego skorzystać i jak napisać wniosek?

Zabezpieczenie dowodu w postępowaniu cywilnym jest prewencyjnym środkiem prawnym, uregulowanym w art. 310 – 315 Kodeksu postępowania cywilnego, który ma na celu umożliwienie wykazania określonych faktów w przypadku zniszczenia lub utraty dowodu. Zasadniczo, zabezpieczenie dowodu pozwala na zachowanie materiału dowodowego na potrzeby przyszłego postępowania.

Zasiłek opiekuńczy 2024 i 2025 r. Dla kogo, jak wystąpić, wysokość

Zasiłek opiekuńczy 2024 i 2025 r. Wypłacany jest w przypadku konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny. Sprawdź, kto może z niego skorzystać, jak wystąpić o zasiłek opiekuńczy, jaka jest jego wysokość, a także przez jaki czas można pobierać zasiłek opiekuńczy. 

REKLAMA

Laptopy dla nauczycieli nieczynnych zawodowo i na urlopach dla poratowania zdrowia? ZNP monitoruje sprawę. Co już wiadomo?

Laptopy dla nauczycieli nieczynnych zawodowo i na urlopach dla poratowania zdrowia? ZNP monitoruje sprawę. Na razie wiadomo, że ok. 172 mln zł zostaną przeznaczone w ramach KPO na zakup komputerów przenośnych dla nauczycieli klas I-III.

Renta wdowia wejdzie w życie. Jest zielone światło od rządu

Jest poparcie rządu dla renty wdowiej. Rząd zdecydował dzisiaj, że poprze obywatelski projekt ustawy w sprawie renty wdowiej. Tak poinformowała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wraz z premierem Donaldem Tuskiem.

Komunikat ZUS: Ograniczenie w dostępie do portalu PUE ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o ograniczeniach w dostępie do Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Zmiany w wynagrodzeniach dotyczące wszystkich pracujących! Kary dla pracodawców. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd określono na III/IV kwartał 2024 r.

Nieterminowe wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia będzie się wiązało z naliczaniem odsetek? Tak wynika z projektu przygotowanego przez resort pracy.

REKLAMA

Maksymalnie 500 zł miesięcznie, niezmiennie od 16 lat. Od 1 października 2024 r. możliwa podwyżka

Jeśli planowane zmiany weszłyby w życie, to od 1 października 2024 r. maksymalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzrosłaby do 1000 zł miesięcznie. Jak uzasadnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, proponowana zmiana jest zgodna z oczekiwaniami wyrażanymi przez rodziny z dziećmi, będące w trudnej sytuacji finansowej w związku z nieskuteczną egzekucją zasądzonych od rodzica alimentów. Komu przysługują świadczenia i jak można się o nie ubiegać?

Kredyt naStart zagrożony. MFiPR krytykuje, Polska 2050 odmawia poparcia

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uważa, że kredyt mieszkaniowy naStart może doprowadzić w krótkim okresie do niewspółmiernego wzrostu cen na rynku mieszkaniowym. Ponadto wg MFiPR ten program nie zwiększy dostępności mieszkań. W dniu 23 lipca 2024 r. Szymon Hołownia poinformował, że klub parlamentarny Polska 2050 nie poprze kredytu mieszkaniowego naStart. Jego zdaniem program w obecnej formie zapewni "prosty przepływ pieniędzy państwowych do deweloperów". Hołownia dodał, że jego urgupowanie poparłby "bardziej sprawiedliwe formy wsparcia".

REKLAMA