REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Gdzie konieczny paszport a gdzie wystarczy dowód osobisty? Wakacje za granicą dorosłych i dzieci 2024. Co z prawem jazdy, ubezpieczeniem?

Wakacje za granicą dorosłych i dzieci w 2024 roku. Gdzie trzeba mieć paszport a gdzie wystarczy dowód osobisty. Co z prawem jazdy, ubezpieczeniem?
Wakacje za granicą dorosłych i dzieci w 2024 roku. Gdzie trzeba mieć paszport a gdzie wystarczy dowód osobisty. Co z prawem jazdy, ubezpieczeniem?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Krajowa Administracja Skarbowa udzieliła wyjaśnień odnośnie tego jakie dokumenty trzeba posiadać podczas wyjazdu zagranicznego. Zarówno w przypadku dorosłych jak i dzieci.

Jakie dokumenty trzeba mieć przy sobie w czasie podróży poza granice Polski

REKLAMA

Krajowa Administracja Skarbowa radzi, aby przed podróżą związaną z przekraczaniem granicy państwowej RP (stanowiącej zarówno „granicę zewnętrzną” jak również „granicę wewnętrzną UE”) sprawdzić posiadanie wymaganych do tego celu dokumentów poświadczających tożsamość i obywatelstwo, czyli odpowiednio: ważnego dokumentu paszportowego lub dowodu osobistego.

REKLAMA

Polski dowód osobisty uprawnia tylko do przekraczania granic:
• państw członkowskich Unii Europejskiej (UE): Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, (Polski), Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch;
• państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Islandii, Lichtensteinu, Norwegii (włączonych do strefy Schengen);
• Konfederacji Szwajcarskiej/Szwajcarii – nie przynależącej ani do UE, ani do EOG, ale włączonej do strefy Schengen i respektującej w kwestii swobody przemieszczania się osób postanowienia jednej z umów sektorowych zawartych z UE;
• tych państw trzecich, które zdecydowały się na zwolnienie obywateli RP z obowiązku legitymowania się paszportami podczas przekraczania ich granic: tj. do: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Kosowa, Macedonii, Mołdawii, Serbii, Turcji oraz do Wielkiej Brytanii w okresie do 31 grudnia 2025 r. ale dot. to tylko osób posiadających status osiedleńca w tym kraju.

W pozostałych państwach trzeba mieć przy sobie paszport i ew. inne dokumenty - np. wizę.

Ważne

W przypadku podróży do kraju trzeciego (czyli poza terytoria UE oraz strefy Schengen), należy dowiedzieć się w przedstawicielstwie dyplomatycznym (np. ambasada) lub urzędzie konsularnym tego państwa, jakie dokumenty podróży i z jakim terminem ważności będą wymagane do przekroczenia granicy, czy ewentualnie będzie potrzebna wiza i gdzie należy się o nią ubiegać, a także jakie inne warunki wjazdu i pobytu należy spełnić.

Zagraniczna podróż samochodem - niezbędne dokumenty

Przekraczając granicę państwa pojazdem (samochodem, motocyklem), kierowca musi posiadać prawo jazdy, dowód rejestracyjny oraz dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego.
Jeżeli pojazd nie jest własnością podróżnego, należy upewnić się, czy kraj docelowy i państwa tranzytowe nie wymagają specjalnego pisemnego upoważnienia od właściciela pojazdu.

Podróżując samochodem poza UE, należy zaopatrzyć się dodatkowo w tzw. Zieloną Kartę, czyli międzynarodowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub wykupić tzw. ubezpieczenie graniczne. Gdy podróżuje się do państw członkowskich UE warto zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która uprawnia
do podstawowego leczenia na terytorium UE. 

Niezależnie od posiadania takiej Karty, rekomenduje się zawarcie umowy o dodatkowe indywidualne ubezpieczenie kosztów leczenia.

Planując podróż do krajów zwłaszcza tzw. egzotycznych, należy także upewnić się, co do ewentualnych wymogów sanitarnych/zdrowotnych (specjalnych szczepień profilaktycznych, konieczności posiadania międzynarodowej książeczki zdrowia).

Dziecko (osoba niepełnoletnia) w podróży zagranicznej - dokumenty

REKLAMA

W polskim prawie dokumentem uprawniającym osobę niepełnoletnią (dziecko) do przekroczenia granicy jest przede wszystkim ważny „dokument paszportowy”. Z mocy ustawy uprawnia posiadacza do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej.

„Dowód osobisty” – dokument, który potwierdza tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium RP oraz innych państw członkowskich UE, państw EOG nienależących do UE oraz państw niebędących stronami umowy o EOG. Każdy z obywateli może na jego podstawie korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez
te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

KAS przestrzega, że akt urodzenia dziecka, zaświadczenie o złożeniu wniosku o uzyskanie paszportu lub dowodu osobistego, legitymacja szkolna, legitymacja ubezpieczenia zdrowotnego etc. – nie uprawniają do przekraczania granicy RP i wyjazdu do innych państw.

Podróż dziecka z rodzicem lub prawowitym opiekunem prawnym

Polski ustawodawca nie przewidział w odniesieniu do małoletnich obowiązku posiadania innych dodatkowych dokumentów niż wyżej wymienione. Wymóg uzyskania zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wyjazd dziecka za granicę został ustanowiony na etapie składania wniosków o wydanie dokumentu uprawniającego do przekraczania granicy (zwłaszcza
paszportu). 

Straż Graniczna nie żąda dodatkowych zgód/pełnomocnictw od drugiego z rodziców w przypadku podróży małoletniego pod opieką tylko jednego z rodziców lub osób sprawujących nad nim pieczę rodzicielską i posiadania ważnego/uprawniającego do przekroczenia granicy dokumentu.

Ważne

Osoby, które nie wyrażają zgody na podróż dziecka i chcą zapobiec wywozowi go z terytorium RP, muszą złożyć odpowiedni wniosek do sądu opiekuńczego o ustanowienie (w drodze prawomocnego postanowienia) zabezpieczenia wobec małoletniego, które zakazuje jego wywozu poza granice RP i zlecić zarządzenie jego wykonania przez Straż Graniczną.

Podróż osoby niepełnoletniej samodzielnie lub w towarzystwie osób trzecich, które nie są jej rodzicami lub opiekunami prawnymi

W polski prawie nie ma obowiązku posiadania specjalnych, ujednoliconych wzorów formularzy typu upoważnienie, pełnomocnictwo notarialne, czy też katalogu informacji jakie w takich dokumentach miałyby się znaleźć, i które trzeba okazać funkcjonariuszom SG. Dotyczy to osób niepełnoletnich, które podróżują poza granicami RP w towarzystwie tylko jednego z rodziców, samodzielnie, bądź z osobami trzecimi, które nie są ich rodzicami lub opiekunami prawnymi – osobami sprawującymi nad nimi pieczę.

Mając na uwadze „dobro dziecka”, Straż Graniczna przed wyrażeniem zgody na przekroczenie przez nie granicy jest zobowiązana do dokonywania szczegółowych kontroli. W celu potwierdzenia czy małoletni podróżujący samodzielnie lub osoby trzecie towarzyszące małoletnim mają na to zgodę/pełnomocnictwo osób sprawujących nad nimi prawną
opiekę rodzicielską, także podróż ta odbywa się za ich wiedzą i aprobatą. Aby uniknąć przedłużonych procedur kontrolnych, nieporozumień, skarg, a nawet braku zgody na przekroczenie granicy(!) – należy pamiętać, że ciężar udokumentowania i uwiarygodnienia takich faktów spoczywa po stronie zainteresowanych.

Warto wiedzieć, że nie tylko państwa trzecie, ale niektóre Państwa Członkowskie UE, mogą wymagać specjalnych zgód na podróż dziecka z osobą trzecią lub nawet tylko z jednym z rodziców!
Mogą w tym zakresie być różne procedury, które wymagają np. zaopatrzenia się w pełnomocnictwa notarialne/upoważnienia/zezwolenia przetłumaczone na język danego państwa przez tłumacza przysięgłego. Dlatego każdorazowo należy sprawdzić takie wymogi, kontaktując się np.:
• z przedstawicielstwem dyplomatycznym lub urzędem konsularnym państwa docelowego podróży;
• agentem/przedstawicielem linii lotniczej/przewoźnika drogowego/lotniczego; 
• tour-operatorem.

Ważne

Krajowa Administracja Skarbowa podkreśla, że Straż Graniczna ma obowiązek zwracania szczególnej uwagi na osoby niepełnoletnie (dzieci), niezależnie od tego, czy podróżują pod opieką dorosłych czy samotnie, i że SG ma prawo w każdym momencie dokonać szczegółowej kontroli, czy podróż odbywa się za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych!

Przydatne informacje na temat:
• zasad, procedur administracyjnych na terenie RP w zakresie uzyskiwania m.in. dla osób niepełnoletnich – polskich dokumentów paszportowych, dowodów osobistych – można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela
• zasad wjazdu, pobytu, posiadania dokumentów niezbędnych do podróży w innych państwach docelowych (np. paszport, wiza lub dowód osobisty), w tym także spełnienia szczególnych wymogów w przypadku podróży osób małoletnich – należy sprawdzić na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych.

Przed podróżą zagraniczną warto też odwiedzić stronę granica.gov.pl.

Źródło: Poradnik turystyczny 2024.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Bon senioralny w tym kwartale. Taki jest plan, czekamy na realizację

Projekt ustawy o bonie senioralnym ma zostać przyjęty przez rząd w tym kwartale. Tak wynika z planu legislacyjnego Rady Ministrów. Wysokość bonu senioralnego ma wynosić maksymalnie 2150 zł. Osobą uprawnioną do korzystania z usług świadczonych w ramach bonu senioralnego będzie osoba, która ukończyła 75. rok życia.

e-Doręczenia w kancelariach komorniczych. System ma przynieść oszczędności finansowe

Komornicy sądowi jako pierwsi wprowadzają system e-Doręczeń. Docelowo dostęp do wszystkich postępowań komorniczych ma być cyfrowy. System e-Doręczeń ma przynieść kancelariom komorniczym znaczne oszczędności finansowe.

Rynkowi pracy nie grozi nic złego. Zatrudnienie spadło, ale za nami kolejny miesiąc wzrostu wynagrodzenia w tempie dwucyfrowym

Znamy przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Rynkowi pracy nie grozi nic złego. Zatrudnienie co prawda spadło, ale za nami kolejny miesiąc wzrostu wynagrodzenia w tempie dwucyfrowym.

Jedna lekcja religii w szkole, dodatkowe w salkach katechetycznych. MEN: zmiany od 1 września 2025 roku

Ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka poinformowała 18 lipca 2024 r., że jedną lekcję religii tygodniowo w szkołach zamierza wprowadzić za pomocą rozporządzenia. Dodatkowe godziny mogą być realizowane w ramach zajęć w salkach katechetycznych - dodała.

REKLAMA

500 zł dodatku do wynagrodzenia dla tych pracowników. Od kiedy? Sprawdź, co już wiadomo w tej sprawie.

500 zł dodatku do wynagrodzenia dla tych pracowników. Od kiedy? Sprawdź, co już wiadomo. Wysokość wynagrodzenia nauczyciela to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze. To również dodatki do niego, w tym dodatek za wychowawstwo.

Odszkodowanie za opóźniony lot. Ile wynosi? Jak się o nie ubiegać?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE 261/2004 ujednolica prawo lotnicze na terenie Unii Europejskiej. Rozporządzenie to określa zasady pomocy oraz odszkodowania dla podróżnych m.in. w przypadku opóźnionego lotu.

W listopadzie i grudniu 2024 r. wypłaty 1500 zł + dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia. Wnioski można składać od 1 października 2024 r.

Wnioski do programu Aktywny Rodzic będzie można składać od 1 października. Wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska zapewniła, że pieniądze zostaną wypłacone do końca roku. Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk dodał, że Zakład będzie gotowy do obsługi tego zadania.

Przedawnienie długów w 2024 r. Kiedy kończy się możliwość dochodzenia swoich roszczeń?

28 lipca 2018 r. zmianie uległy terminy przedawnień. Podstawowy termin przedawnienia długu został skrócony z 10 lat do 6. Część roszczeń jednak ulega przedawnieniu dużo wcześniej. Czym jest przedawnienie długu? Jakie warunki trzeba spełniać by dług się przedawnił? Jak liczyć przedawnienie długu?

REKLAMA

W roku szkolnym 2024/2025 pojawią się nie tylko mydło i papier toaletowy. Barbara Nowacka mówi o nowym programie pilotażowym.

Od września 2024 r. nie tylko mydło i papier toaletowy w szkołach. Barbara Nowacka mówi o programie pilotażowym. Zdaniem RPO problem ubóstwa menstruacyjnego godzi w konstytucyjne prawo do nauki. MEN chce to sprawdzić.

Pomoc finansowa przy zakupie samochodu osobowego – nowego lub używanego. Od 1 sierpnia można składać wnioski

Zbliża się kolejna tura naboru wniosków o pomoc finansową przy zakupie samochodu osobowego. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2024 r. Nabór potrwa do 31 sierpnia 2024 r.

REKLAMA