| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Wiadomości > Sądownictwo powszechne po zmianach

Sądownictwo powszechne po zmianach

Zmiany w sądownictwie powszechnym to jeden z punktów dzisiejszego posiedzenia rządu. Projekt dotyczący ustroju sądów zakłada usprawnienie funkcjonowania sądownictwa m.in.: poprzez uporządkowanie kwestii nadzoru.

Na posiedzeniu rządu, w dniu 5 sierpnia 2014 roku, ministrowie zajmą się projektem dotyczącym sądów. Jego celem jest usprawnienie funkcjonowania sądownictwa, m. in. poprzez uporządkowanie kwestii związanych z nadzorem administracyjnym Ministra Sprawiedliwości nad sądownictwem powszechnym.

Zobacz również: Nagrywanie rozpraw w postępowaniu cywilnym

Projekt stanowi również wykonanie wyroku TK z dnia 7 listopada 2013 r, K 31/12, w którym TK stwierdził niezgodność z konstytucją szeregu przepisów ustawy o ustroju sądów. Wśród nich znalazły się te, dotyczące:

 • fakultatywnego, a nie obligatoryjnego odwołania dyrektora sądu po negatywnej opinii zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji (art.32b § 1 u.s.p.),
 • fakultatywnego wniosku prezesa sądu związanego z naruszeniem przez dyrektora sądu obowiązków (art.32b § 3 u.s.p.),
 • braku możliwości wniesienia zastrzeżeń przez prezesa lub wiceprezesa sądu do uwagi na piśmie sporządzonej przez Ministra Sprawiedliwości (art.37g § 5 u.s.p.),
 • braku możliwości wniesienia zastrzeżeń przez prezesa sądu apelacyjnego do odmowy przyjęcia przez Ministra Sprawiedliwości informacji rocznej o działalności sądów na obszarze apelacji (art.37h §2 u.s.p.).

Przedmiotowy projekt wprowadza następujące zmiany:

 1. kompleksowe uregulowania zagadnień ustrojowych w ustawie - Prawo o ustroju powszechnych zwanej dalej „usp”, w tym poprzez upoważnienie Ministra Sprawiedliwości do określenia właściwości sądów powszechnych w sprawach z zakresu prawa prasowego, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz ksiąg wieczystych oraz zmian w organizacji sądów;
 2. zmianę sposobu podejmowania uchwał przez zgromadzenie sędziów sądu apelacyjnego oraz zgromadzenie sędziów okręgu, doprecyzowania przepisów dotyczących sprawowania zewnętrznego nadzoru administracyjnego przez Ministra Sprawiedliwości, określenia uprawnień Ministra Sprawiedliwości związanych z usuwaniem rozbieżności w wykładni prawa;
 3. zmianę przepisów dotyczących powoływania dyrektorów sądów, doprecyzowanie przepisów dotyczących podziału obowiązków pomiędzy prezesa sądu i dyrektora sądu, określenie uprawnień pracowników ochrony sądu;
 4. rezygnację z zakazu przeprowadzania przez tego samego sędziego wizytatora dwóch kolejnych wizytacji tego samego wydziału;
 5. zmianę zasad delegowania sędziów do sądu wyższego rzędu oraz ograniczenie czasu delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości, lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, sędziów i przedstawicieli innych niż sędziowie grup zawodowych, związanych z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości;
 6. zmianę realizacji prawa do nieodpłatnego zakwaterowania sędziego delegowanego do innej miejscowości, niż miejscowość, w której znajduje się jego miejsce służbowe;
 7. przyznanie świadczeń sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków w międzynarodowej sędziowskiej organizacji pozarządowej;
 8. wprowadzenia odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji w oświadczeniu majątkowym oraz zmiany przepisów dotyczących przedawnienia przewinienia dyscyplinarnego;
 9. przyjęcie zasady wypłaty nagrody jubileuszowej w przypadku przechodzenia w stan spoczynku, jeśli sędziemu w chwili przejścia w stan spoczynku brakuje 12 miesięcy do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej;
 10. doprecyzowanie rodzajów dokumentów składanych przez kandydatów na ławników;
 11. określenie obowiązków Ministra Sprawiedliwości związanych z informatyzacją i obsługą informatyczną sądów, w tym stworzenie podstaw prawnych do prowadzenia przez Ministra Sprawiedliwości centralnych rejestrów biegłych, stałych mediatorów i lekarzy sądowych;
 12. określenia kręgu podmiotów uprawnionych do korzystania z Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności (nowelizacja ustawy o Służbie Więziennej).

Polecamy serwis: Postępowanie sądowe

Podstawa prawna:

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Wyrok TK z dnia 7 listopada 2013 r., sygnatura akt K 31/12.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bil

Kancelaria Bil specjalizuje się w obsłudze prawnej biznesu. Zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców na wszystkich płaszczyznach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »